Utløpt

Stilling som rådgiver for forhandling av lisensavtaler for e-ressurser

Arbeidsgiver
CRIStin
Stillingstittel
Rådgiver/Seniorrådgiver
Sted
Blindern
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Vi søker etter deg som har høy kompetanse på elektroniske informasjonsressurser, kunnskap om bruk av vitenskapelig materiale og gode kommunikasjonsferdigheter.

CRIStin (Current Research Information System in Norway) er en enhet etablert av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Vårt hovedformål er å gi forskningen i Norge økt samfunnsmessig verdi ved å legge til rette for at forskning i flere sektorer sees i sammenheng.

CRIStin har nasjonalt ansvar på tre hovedområder:

 • Innsamling og tilgjengeliggjøring av kvalitetssikret informasjon om forskningsinstitusjoner, forskere og deres publikasjoner gjennom IT-systemet CRIStin
 • Fremme åpen tilgang til forskningsresultater, såkalt Open Access
 • Etablering og videreforhandling av lisensavtaler for tilgang til elektroniske tidsskrifter, bøker, mm

CRIStin har et eget styre med faglig ansvar for organisasjonen, mens Universitetet i Oslo er vertsorganisasjon for CRIStin og leverer administrative tjenester. Mer informasjon om CRIStin finnes på hjemmesiden cristin.no.

Vi skal nå ansette en rådgiver i gruppen som arbeider med lisensavtaler. Lisensavtaler betyr i denne sammenhengen avtaler for tilgang til ulike typer elektroniske ressurser, som artikkel- og referansedatabaser, e-bøker samt ordbøker og leksika. CRIStin forhandler slike lisensavtaler på vegne av grupper av forskningsinstitusjoner. Denne tilgangen blir av enkelte kalt ryggraden i forskningsinstitusjonene og er et helt sentralt verktøy for at forskerne skal kunne holde seg faglig oppdatert.

Arbeidsoppgavene omfatter planlegging og gjennomføring av forhandlinger, samt oppfølging av avtalene overfor både leverandører og brukere. Det vil også være aktuelt å bistå på andre av områdene innen CRIStin. Stillingen innebærer utstrakt kontakt med ulike utgivere og leverandører av elektroniske tidsskrifter og databaser i inn- og utland, nær dialog med de deltagende bibliotekene og med tilsvarende organisasjoner i andre land, spesielt i Norden.

Krav til kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse på universitets- og/eller høgskolenivå, minimum på bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Minimum 3 års relevant erfaring, gjerne fra fag- og forskningsbibliotek
 • Gode engelskkunnskaper
 • God informasjonskompetanse og digital kompetanse

Det er videre ønskelig med kompetanse innen flest mulig av følgende områder:

 • fag- og forskningsbibliotek
 • forskningsadministrasjon
 • erfaring fra arbeid med og/eller i forlag
 • innkjøp og kontraktsutforming
 • marked, aktører, trender og styringsmekanismer innen kommersiell forskningspublisering

 Det vil bli lagt vekt på:

 • Gode samarbeidsevner koblet med evne til å arbeide selvstendig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evnen til å jobbe både strategisk og operativt

Stillingsbetegnelsen er rådgiver (stillingskode 1434). Særlig kvalifiserte søkere kan tilsettes som seniorrådgiver (stillingskode 1364) gitt omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens oppgaver. Utdanningskravet da er utdannelse på universitets- og/eller høgskolenivå, minimum på masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet.

 • For seniorrådgiver vil arbeidsoppgavene omfatte stor grad av selvstendig arbeid med forhandlinger.

Stillingen vil bli avlønnet innenfor følgende lønnsspenn:
Rådgiver: ltr. 50-62 (kr 418 800,- til kr 481 800,-), avhengig av kompetanse
Seniorrådgiver: ltr. 58-67 (kr 456 400,- til kr 548 200,-), avhengig av kompetanse

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

USIT (universitetets senter for informasjonsteknologi) har ansvar for å levere den infrastruktur og de IT-tjenester og -løsninger Universitetet i Oslo trenger for å nå sine mål for utdanning, forskning, formidling og administrativ virksomhet. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med drøyt 250 faste ansatte og en omsetning på mer enn 220 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Sektor
Offentlig
Sted
Forskningsveien 3b
0373 Oslo

Rapporter annonse

FINN-kode: 35969515

Sist endret: 16. aug 2012 10:58

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Katrine Weisteen Bjerde
Telefon
908 80 492
Kontaktperson
Nora Haneborg Finne
Telefon
416 09 205
Følg firma
82 følger dette firmaet

Forskningsveien 3b, 0373 Oslo

Rapporter annonse

FINN-kode: 35969515

Sist endret: 16. aug 2012 10:58