Utløpt

Forsker/fagansvarlig dyrevelferd

Arbeidsgiver
Veterinærinstituttet
Stillingstittel
Forsker/fagansvarlig dyrevelferd
Frist
10. august 2012
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Veterinærinstituttet

Ved Veterinærinstituttet Oslo, Seksjon for sjukdomsforebygging og dyrevelferd, er det ledig stilling som forsker/fagansvarlig dyrevelferd

Seksjon for sjukdomsforebygging og dyrevelferd arbeider med beredskap, overvåking, forskning og rådgivning vedrørende mattrygghet, landdyrhelse, fiskehelse og dyrevelferd. Dyrevelferd er et satsningsområde for Veterinærinstituttet. Seksjonen har ansvar for sekretariatet til Rådet for dyreetikk. Seksjonen består for tiden av 25 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver
Forskeren skal arbeide med dyrevelferd og vil være en av flere på seksjonen som arbeider innen dette feltet. Seksjonens arbeid innenfor dyrevelferd består primært i rådgiving og forvaltningsstøtte overfor Mattilsynet og departementene, sekretariatsfunksjon for Rådet for dyreetikk og deltakelse i ulike forskningsprosjekter. Det forventes at den som tilsettes deltar i eksisterende dyrevelferdsforskning og kan initiere nye prosjekter. Vedkommende skal dessuten bidra for best mulig utnyttelse og videreutvikling av Veterinærinstituttets samlede ressurser, på tvers av fagområder. Basert på den dagsaktuelle situasjonen og egne kvalifikasjoner vil den som ansettes kunne bli satt til andre arbeidsoppgaver innen Veterinærinstituttets arbeidsfelt (fiske- og landdyrhelse, beredskap og overvåking).

Kvalifikasjoner
Det søkes fortrinnsvis etter veterinær med doktorgrad, eller tilsvarende, og interesse for og erfaring fra dyrevelferdsforskning. Husdyretologer med svært relevant bakgrunn kan også søke. Erfaring med prosjektadministrasjon og søknadsskriving tillegges vekt. Kunnskap om tallbehandling og statistikk er ønskelig. Kjennskap til norsk terrestrisk og akvatisk dyrehold og til offentlig forvaltning innen dyrevelferdsområdet er en fordel. Interesse for dyreetikk er ønskelig. Personlige egenskaper som positivitet, gode samarbeidsevner, fleksibilitet, effektivitet, initiativ og selvstendighet tillegges stor vekt. Evne til å kommunisere godt skriftlig så vel som muntlig på norsk (eventuelt nordisk) og engelsk er nødvendig.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som forsker, kode 1109, 1110 eller 1183, lønnstrinn 59 - 74 (for tiden kr 485 400 642 900), avhengig av ansiennitet og/eller kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Veterinærinstituttet kan tilby fleksibel arbeidstid og sommertid, medlemskap i Statens Pensjonskasse med forsikringsordninger og gunstig lånetilbud, et godt arbeidsmiljø, mulighet for barnehageplass.

Veterinærinstituttet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder Merete Hofshagen, tlf. 23 21 64 81, eller forsker Cecilie Mejdell, tlf. 23 21 63 91.

Søknad med opplysninger om utdanning, yrkeserfaring, publikasjoner og annen faglig aktivitet, sammen med kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk på eget søknadsskjema som du finner under ledige stillinger på www.vetinst.no. Publikasjoner/dokumentasjon kan eventuelt også sendes til Veterinærinstituttet v/personalseksjonen, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo.

Søknadsfrist: 10. august 2012
Søknad og dokumentasjon merkes 16/12
NB: Søknadspapirer returneres ikke.

Om arbeidsgiveren

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk beredskaps- og forskningsinstitutt med fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet og fôrtrygghet som kjerneområder. Veterinærinstituttet har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål.
Veterinærinstituttet er myndighetenes viktigste kunnskapsleverandør ved forebygging, rådgivning, oppklaring og håndtering av zoonoser og alvorlige smittsomme sjukdommer hos fisk og landdyr. Veterinærinstituttet bistår også i forebygging og håndtering av kriser forårsaket av helseskadelige forbindelser og smittestoffer i fôr og mat. Veterinærinstituttet yter også tjenester og formidler kunnskap til næring, fagpersonell og dyreeiere.
Instituttet omfatter hovedlaboratorium i Oslo og regionale laboratorier Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad og Tromsø med til sammen ca 365 ansatte. Se også Veterinærinstituttets hjemmeside www.vetinst.no.

Sektor
Offentlig
Sted
0454 Oslo

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Merete Hofshagen
Telefon
23 21 64 81
Følg firma
306 følger dette firmaet

0454 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 35956578
Sist endret 10. jul. 2012 09:11

Rapporter annonse