Ledig stillig i NORCE

Arbeidsgiver
NORCE
Stillingstittel
Prosjektcontroller i selskap med et viktig samfunnsoppdrag
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Fast

Om stillingen

Har du lyst på en økonomistilling i et selskap som bidrar med forskning og innovasjon for å fremskynde det grønne skiftet og sikre gode samfunn?

NORCE søker etter Prosjektcontroller/Senior prosjektcontroller med erfaring fra tilsvarende stillinger og som kan vise til svært god økonomi- og regnskapsforståelse og høy gjennomføringsevne.

NORCE består av tre forskningsdivisjoner: Energi og teknologi, Helse og samfunn og Klima og miljø. Prosjektcontroller/Senior prosjektcontroller vil inngå i forskningsstøtteteam med andre controllere og rådgivere som jobber mot samme forskningsdivisjon.

Stillingen inngår i Økonomidivisjonen og vil her rapportere til aktuell avdelingsleder.

Arbeidssted for stillingen vil være Bergen eller Stavanger.


Ansvarsområde

Prosjektcontroller/Senior prosjektcontroller vil ha ansvar for økonomistyring og -oppfølging av bestemte forskningsgrupper, sentre og medfølgende prosjektportefølje.


Arbeidsoppgaver

 • yte forskningsadministrativ støtte i forskningsdivisjonen, herunder ha primæransvar for bestemt fagmiljø sine økonomioppgaver, tilpasset behovene i divisjonen
 • bistå i å utarbeide og kontrollere kalkyler i tilbud og prosjektsøknader
 • registrere, følge opp og vedlikeholde forskergruppens prosjekter i NORCE sitt ERP-system med hensyn til ordrebok, budsjett, forbruk, fakturering, rapportering, revisjoner, økonomistyring og prosjektavslutning
 • fakturere alle prosjektene i porteføljen og vedlikeholde prosjektmassen slik at avsluttede prosjekter er lukket
 • tilrettelegge økonomidata og samle informasjon til, og samhandle med, revisor i eksterne prosjektrevisjoner
 • bistå prosjektleder og forskningsleder i spørsmål om timeregistrering i prosjektene
 • bistå prosjektledere i økonomistyringen av forskningsprosjektene, veilede i bruk av ERP-system og evt. utarbeiding av interne økonomirapporter, og utarbeide eksterne økonomirapporter i forbindelse med rapportering
 • følge opp månedlig periodisering av inntekter med prosjektledere og forskningsledere
 • bidra i utviklingen og utformingen av prosjektkontrollerrollen og økonomiprosessene i selskapet
 • være pådriver for, og bistå i, kontinuerlig forbedring av prosesser, rapporteringsverktøy og arbeidsmetoder, som skal effektivisere og heve kvaliteten på arbeidet
 • fagansvar for spesialområde kan inngå i stillingen

NORCE vil være i kontinuerlig utvikling og endring. Det betyr at ansvar og oppgaver vil kunne bli endret.


Kvalifikasjoner og erfaring

 • Bachelor/Mastergrad innen økonomi med fokus på regnskap, økonomistyring eller lignende. Tilsvarende kvalifikasjoner kan også være oppnådd gjennom etter- og videreutdanning sammen med lang og relevant praksis
 • Minst 3-5 års relevant arbeidserfaring
 • NORCE har en kompleks prosjekt- og finansieringsstruktur, hvor finansieringskildene spenner fra det offentlige virkemiddelapparatet; Norges forskningsråd, Regionale forskningsfond, Innovasjon Norge mv., samt internasjonale finansieringskilder som EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, EEA & Norway grants og andre internasjonale finansieringskilder. I tillegg kommer de direkte industri- og oppdragsprosjektene. Mange prosjekter er også organisert med en samfinansering både fra det offentlige og det private. Det er en fordel om prosjektcontrolleren har kunnskap og praktisk erfaring med å jobbe operativt med denne type prosjektstrukturer.
 • NORCE benytter ERP-systemet Unit4 Business World. Erfaring med prosjektoppfølging i dette eller tilsvarende systemer er en fordel.
 • NORCE benytter xP&A-systemet Anaplan til planlegging og rapportering.
 • Svært god økonomi- og regnskapsforståelse
 • Gode ferdigheter i bruk av excel
 • Evne til å kommunisere analyser og finansiell informasjon på en lettfattelig måte skriftlig og muntlig
 • Kunne beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, som arbeidsspråk

Egenskaper

 • Analytisk, nøyaktig og tidsriktig
 • Service- og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsevner og evner til relasjonsbygging
 • God arbeidskapasitet, evne til å raskt sette seg inn i problemstillinger, samt god gjennomføringsevne
 • Omstillingsdyktig

Vi kan tilby

 • Et godt og stimulerende tverrfaglig samarbeid på tvers av fag og administrasjon i et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Slik søker du

Stillingen søkes elektronisk via Jobbnorge.no. Søknaden må inneholde følgende:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon til referanser

Søknadsfrist: Løpende

Kandidater forventes å åpent tilby all relevant informasjon om seg selv under rekrutteringsprosessen. Videre kan man forvente at bakgrunnssjekk kan bli utført på alle endelige kandidater, og kandidater vil kunne bli kontrollert mot relevante lister for å sikre overholdelse av aktuelle regler for eksportkontroll og sanksjoner. Kandidater vil bli bedt om å gi informasjon om tilknytning til høyrisikoland for en sikkerhetsvurdering.


Spørsmål om stillingen

Dersom du har spørsmål til stillingen kontakt Leder for Controlling og rapportering Cato Kolseth, cato@norceresearch.no, (tel. +47 476 37 381), eller seniorrådgiver HR Bente Heggedal Martinsen, bema@norceresearch.no, (tel. +47 56 10 70 23).


Om arbeidsgiveren

NORCE er et fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vår visjon er "Lidenskap for kunnskap - Sammen for bærekraft". FNs bærekraftsmål er et viktig rammeverk for vår strategi. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.
Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskapning lokalt, nasjonalt og globalt. Vi har over 800 ansatte fordelt på kontorer i Bergen (hovedkontor), Tromsø, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

Sektor
Privat
Sted
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen
Flere arbeidssteder
 • Prof. Olav Hanssensv 15, 4021 Stavanger
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap,
Økonomi og regnskap / Controller

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Cato Kolseth
Stillingstittel
Leder Controlling og rapportering
Telefon
47 63 73 81
Følg firma
694 følger dette firmaet

Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen

Annonseinformasjon

FINN-kode 353313902
Sist endret 16. mai 2024 16:32

Rapporter annonse