Sosionom/spesialutdannet sosionom

Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Stillingstittel
Sosionom/spesialutdannet sosionom
Frist
06.06.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Sørlandet Sykehus HF

Psykiatrisk sykehusavdeling har ansvar for de spesialiserte tjenestene innen psykisk helsevern til denvoksne befolkningen på Agder. Avdelingen har enheter lokalisert nært opp til de somatiske avdelingene i både Arendal og Kristiansand. Avdelingen er en av åtte avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus.

Psykiatrisk sykehusavdeling består av tre seksjoner:

 • En seksjon i Arendal som består av fire enheter.
 • En seksjon i Kristiansand som består av syv enheter.
 • Seksjon for Voksenhabilitering som består av to enheter.

Enhet B tilhører spesialisthelsetjenesten og er en av to lukkede akuttenheter som ligger i Psykiatrisk Avdeling (PSA). Enheten tar imot pasienter i den akutte fasen og tilbyr utredning, behandling og tilrettelegging for vider oppfølging. Enheten er lokalisert i psykiatribygget 1.etasje, og har 9 sengeplasser. Personale består av: sykepleiere,vernepleiere, spesialutdannede sykepleiere / vernepleiere, miljøterapeuter, fysioterapeut og hjelpepleiere. Overlege i psykiatri og psykologspesialist, lege i spesialisering og LIS leger utgjør behandlerapparatet.

Enhet D er en lukket døgnenhet i Arendal for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med alvorlige psykoselidelser og rusproblematikk. Enheten har 10 døgnplasser. Arbeidsoppgavene vil være i møte med pasienter innlagt i en lukket langtidsenhet.

Enhet B søker sosionom/spesialutdannet sosionom i 100% fast - med oppstart snarest.

Enhet D søker sosionom/spesialutdannet sosionom i et svangerskapsvikariat 100% stilling - med oppstart 1.august.

Det bes om at søkere spesifiserer hvilken stilling de søker på.

Arbeid p.t. dagtid.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuellespesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.


Arbeidsoppgaver

 • Ivareta det sosialfaglige ansvar og oppgaver i tverrfaglig spesialisert behandling og deltagelse i tverrfaglige team
 • Deltakelse i utviklingsarbeidet på enheten
 • Tett samarbeid og elektronisk meldingsutveksling med aktuelle samarbeidspartnere i kommunen
 • Veiledning av studenter og kolleger

Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt,faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt.

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad i sosialt arbeid (sosionom), gjerne med videreutdanning. Detkreves 90 stp. med relevant videreutdanning for lønnsgruppe 5.
 • God kjennskap til det kommunale hjelpeapparatet og NAV
 • God kjennskap til relevant lovverk
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt

Ønskelig med:

 • Erfaring med sosialfaglig arbeid spesielt innenfor kartlegging og utredning av sosiale forhold
 • Erfaring med samarbeid mellom flere organisasjoner
 • Erfaring fra psykisk helsevern
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Erfaring med økonomisk rådgivning

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en person som er engasjert og fleksibel som har gode samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Er en god lytter som rådfører seg med andre ved behov, og som evner å ta imot, og gi, konstruktive tilbakemeldinger
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Anvender og forvalter spesialisert fagekspertise og sprer kunnskap som er nyttig på enheten
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå, og tett samarbeid med seksjonens to andre sosionomer
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Utfordrende og variert arbeid
 • P.t. dagarbeid 37.5 timers uke
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

Om arbeidsgiveren

- Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Dydens vei 22, 4838 Arendal
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sosionom,
Helsepersonell
Arbeidsspråk
Norsk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Linn-Kristin Johansen
Stillingstittel
Enhetsleder Enhet D
Telefon
37 01 49 60
Kontaktperson
Andreas Bjaarstad Kolaas
Stillingstittel
Enhetsleder Enhet B
Telefon
93 20 36 14
Følg firma
624 følger dette firmaet

Dydens vei 22, 4838 Arendal

Annonseinformasjon

FINN-kode 353305993
Sist endret 16. mai 2024 15:04

Rapporter annonse