Vil du utrede viktige veivalg for norsk politi?

Arbeidsgiver
Politidirektoratet
Stillingstittel
Rådgiver i strategi- og analyseseksjonen
Frist
03.06.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Politiet

Vi søker etter deg som vil bryne deg på komplekse problemstillinger innenfor en etat med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag. En viktig motivasjon for deg er å bidra til at samfunnets ressurser benyttes best mulig gjennom solide analyser som grunnlag for beslutninger. Du er engasjert, ønsker å bruke kompetansen din, jobbe tverrfaglig og å utvikle deg som fagperson. Du tiltrekkes av varierte arbeidsoppgaver og av faglige utfordringer. Du blir en del av et sterkt fagmiljø som benytter bådekvalitative og kvantitative metoder for å gi råd til politiets øverste ledelse.

Stillingen er plassert i strategi- og analyseseksjonen i Politidirektoratet (POD). PODs rolle er å styre, lede og utvikle norsk politi samt være faglig rådgiver for blant andre Justis- og beredskapsdepartementet. Strategi- og analyseseksjonen er en av to seksjoner i strategisk ledelsesstab og gjennomfører blant annet analyser og utredninger som skal gi ledelsen gode og transparente grunnlag for beslutninger. Seksjonen består av 12 engasjerte medarbeidere med tverrfaglig kompetanse innenforblant annet samfunnsøkonomi, statsvitenskap og politifag.


Arbeidsoppgaver

Ønsker du spennende og utfordrende analyse- og rådgivningsoppgaver knyttet til et av Norges mest aktuelle og viktige samfunnsoppdrag? Dette inkluderer blant annet:

 • Bidra til gjennomføring av ulike analyser for politiets virksomhet
 • Bearbeide store mengder data til forståelig og relevant informasjon
 • Bidra i måling og evaluering av effekter av politiets virksomhet
 • Bidra til gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag for strategiske diskusjoner og veivalg i politiets toppledelse

Analysearbeidet skjer i stor utstrekning i samarbeid med kollegaer fra andre avdelinger i direktoratet og i politiet for øvrig.

Kvalifikasjoner

Du har:

 • Mastergrad - fortrinnsvis innenfor samfunnsvitenskapelige fag, for eksempel som samfunnsøkonom, siviløkonom, industriell økonom eller statsviter. Gode akademiske resultater vil bli vektlagt.
 • Relevant erfaring innenfor analysearbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • God kompetanse innen sentrale arbeidsverktøy som Excel og/eller andre kvantitative analyseverktøy

Det er i tillegg en fordel om du har:

 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning og/eller fra konsulentbransjen
 • Kjennskap til relevant metodeverk som utredningsinstruksen og DFØs veileder i samfunnsøkonomiske analyser
 • Erfaring og interesse fra programmering og/eller bruk av avanserte og moderne analyseverktøy

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

Du er:

 • Analytisk sterk og evner å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger og systematisere og behandle store mengder informasjon
 • God til å samarbeide på tvers av fagområder og er løsningsorientert
 • Selvstendig og strukturert og har god gjennomføringsevne også når arbeidstempoet er høyt

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som rådgiver (stillingskode 1434) fra kr.584 500 - 759 100brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksibel arbeidstid, hjemmekontorordning, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalenhttps://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiverenPolitiet skal sikre
trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er
underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået
i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre
regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle
politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og
fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan
består til sammen av over 18.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på politiet.no.Sektor
Offentlig
Sted
Fridtjof Nansens vei 16, 0369 Oslo
Bransje
Politi og sikkerhet,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Analyse,
Forretningsutvikling og strategi,
Politi
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

analyse, strategi, rådgiver, politi, sikkerhet

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Espen Frøyland
Stillingstittel
Seksjonssjef strategi- og analyseseksjonen
Telefon
93 49 18 01
Følg firma
3870 følger dette firmaet

Fridtjof Nansens vei 16, 0369 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 353287833
Sist endret 16. mai 2024 12:09

Rapporter annonse