Byggeleiar

Arbeidsgiver
Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstittel
Byggeleiar
Frist
06.06.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Møre og Romsdal fylkeskommune

BYGGELEIAR – VEGDRIFT SUNNMØRE
Vi søker etter byggeleiar for driftskontrakt 1501 Søre Sunnmøre i Fylkesvegavdelinga:
Drift og vedlikehald av fylkesvegar
Fylkesvegnettet består av om lag 3200 km veg, 62 tunnelar, om lag 1000 bruer samt andre vegelementer.

Du blir fast tilsett i vegdriftseksjonen, som er ein del av fylkesvegavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi har kontorstadar i Molde, Ålesund og Kristiansund, og du må rekne med ein del reising i fylket.

Kontorstad: Ålesund

Fylkesvegavdelinga har eit stort, samla kompetansemiljø innan planlegging, bygging, drift, vedlikehald og forvaltning av fylkesvegane og har omlag 125 tilsette. Vegdriftseksjonen har i dag 35 tilsette. Seksjonen har i dag teamleiarar, byggeleiarar, kontrollingeniørar og fagressursar innan HMS, geologi, geoteknikk, økonomi og prosjektering. I tillegg har fylkesvegavdelinga ein fagleg sterk og kompetent byggherreorganisasjon.


Arbeidsoppgåver

Som byggeleiar hos oss vil du:
- Vere del av eit team som styrer ulike drift- og vedlikehaldskontraktar for gjennomføring av drift- og vedlikehaldsarbeid på det fylkeskommunale vegnettet.
- Delta i utarbeiding av konkurransegrunnlag for nye kontraktar, samt vere delaktig i utlysing av konkurranse og kontrahering.
- Ha ansvar for å styre og følgje opp kontrakt innanfor definerte mål for HMS, økonomi, framdrift og kvalitet.
- Planlegge, bestille og følje opp nødvendige drift og vedlikehaldstiltak i kontraktsområdet, innanfor tildelt økonomisk ramme.
- Rapportere til teamleiar, og hejlpe til i styring av kontraktsporteføljen
- Ha ansvar for å gjennomføre ulike møter med entreprenør, samt koordinere arbeid med andre faggrupper, seksjonar og etatar.
- Samarbeide med aktuelle samarbeidspartnarar både internt og eksternt, for å sikre ei god kontraktsgjennomføring.

Kvalifikasjonar (overskrift)

- Bachelor eller master i ingeniørfag. Relevant erfaring kan kompensere for kompetansekravet.
- Erfaring i teknisk og/eller økonomisk oppfølging av entreprenørar eller leverandørar er ein fordel.
- Førarkort klasse B

- Vilje og evne til å samarbeide med og involvere interne og eksterne partar.
- Strukturert og målbevisst
- Gode kommunikasjonsferdigheiter både munnleg og skriftleg
- Du er utviklings- og løysningsorientert

- utfordrande og varierte arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø
- offentleg pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring
- løn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Bli med å utvikle regionen saman med oss!


Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for vidaregåande opplæring, fagskoleutdanning, fylkesveg og kollektivtransport, tannhelsetenester, kulturtenester og samfunns- og næringsutvikling i heile fylket. Vi er ein av dei største arbeidsgivarane i regionen. Verdigrunnlaget vårt er ein lærande organisasjon, kjenneteikna av verdiskapande samarbeid og tillit.


Fylkeskommunen har ansvaret for kollektivtrafikk i fylket. Den er også den største vegeigaren i Møre og Romsdal med ansvar for 3300 kilometer fylkesveg. Vi har nær 180 medarbeidarar med kontorlokasjonar i Ålesund, Molde og Kristiansund. Samferdselsområdet er organisert med 2 fagavdelingar; FRAM kollektivavdeling og Fylkesvegavdeling.FRAM er ansvarleg for buss, hurtigbåt og fylkesvegferjer, og skal sørge for at kollektivtilbodet i Møre og Romsdal vert drifta og utvikla på ein effektiv, god og miljøvenleg måte Fylkesvegavdelinga har ansvar for trafikktryggleik, utvikling, utbygging, forvaltning og drift av fylkesvegar i Møre og Romsdal.


Samferdselsområdet har et solid kompetansemiljø innen sine fagområder. 


Møre og Romsdal fylkeskommune er oppteken av mangfald, og vi oppfordrar difor alle som er kvalifisert i henhald til stillingas krav, til å søkje hos oss. Vi tilpassar arbeidsplassen om du har behov for det.


Dersom det kjem fram av din søknad at du ønskjer konfidensiell handsaming, gjer vi merksam på følgjande: Opplysningar om søkar kan gjerast offentleg sjølv om søkar har bedt om konfidensiell behandling.

Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.


Lenke til --> Samferdselsområdet (mrfylke.no)

Sektor
Offentlig
Sted
6009 Ålesund
Bransje
Bygg og anlegg
Stillingsfunksjon
Ingeniør / Bygge- og anleggsteknikk
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Kontrollingeniør

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Preben Geir Irvung
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Telefon
48 20 55 39
Følg firma
312 følger dette firmaet

6009 Ålesund

Annonseinformasjon

FINN-kode 353286544
Sist endret 16. mai 2024 11:56

Rapporter annonse