100% stilling som psykolog eller psykiatrisk sykepleier i eBehandling

Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Stillingstittel
Psykolog / psykiatrisk sykepleier
Frist
03.06.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Sykehuset Innlandet Hf

Distriktspsykiatrisk senter Elverum- Hamar har et opptaksområde på 110.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket avHedmark. Avdelingen har ca 211 årsverk.

DPS Elverum-Hamar harallmennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum (poliklinikk Hamar 1,poliklinikk Hamar 2 og poliklinikk Elverum), Kontorenhet, Døgnenhet 1 og 2,Psykosepoliklinikk, Ambulantakuttenhet, TSB-poliklinikk, FACT Hedmarken og FACT Sør-Østerdal.

Vil du jobbe med eBehandling i DPS Elverum- Hamar?
Vi har ledig en nyopprettet 100% stilling for psykiatrisk sykepleier eller psykolog knyttet til eBehandling. Stillingen er forankret i allmennpoliklinikkene våre i Hamar.

Hva er eBehandling?

eBehandling er terapeutveiledet internettbehandling med programmer mot panikklidelse, sosial angst og depresjon. Programmer mot andre psykiske lidelser og ruslidelser er under utvikling.
I løpet av våren 2024 vil SI sitt eBehandlingsteam starte opp et behandlingsprogram for skadelig bruk av alkohol som blir tilgjengelig for pasienter. Dette skjer som en del av en nasjonal studie der man vil forske på effekten av behandlingsprogrammet. Høsten 2024 vil teamet også ta i bruk et program for arbeidsrettet behandling (Helse og Arbeid). Team for Helse og Arbeid i DPS Elverum-Hamar vil bidra til at eBehandlingsteamet får opplæring i arbeidsrettet behandling.
Behandlingen i eBehandling bygger på de samme prinsippene som ordinær kognitiv terapi. Forskjellen er at behandlingen skjer via internett, og at kommunikasjonen med terapeuten skjer digitalt – enten via behandlingsprogrammet, video eller telefon. Oppstarts- og avslutningssamtaler gjennomføres på video. Arbeidshverdagen for øvrig består av å følge opp pasienter i behandlingsprogrammene, motivere og veilede dem gjennom behandlingen.

Med veiledet internettbehandling kan man nå pasienter som har høyere terskel for å søke hjelp, eller som av andre grunner har utfordringer med å komme i kontakt med hjelpeapparatet (f.eks. reisevei, jobb/skole, ansvar for barn, tid på døgnet man er tilgjengelig). eBehandling er en fleksibel behandlingsform som man kan benytte når og hvor det måtte passe, og støtter dermed opp under målet om økt tilgjengelighet til effektive helsetjenester
.


Arbeidsoppgaver

Arbeidssted og arbeidstid
Sykehuset Innlandet har innført eBehandling som et behandlingstilbud til innbyggerne i hele opptaksområdet. Terapeuter fra hvert DPS i Mjøsregionen (Elverum-Hamar, Gjøvik og Lillehammer), jobber sammen i eBehandlingssteamet. De samles i egne lokaler på Moelv mandag og torsdag. Kjøring til Moelv kompenseres med kjøregodtgjørelse.

I 40% av stillingen har man arbeidssted i eBehandlingsteamet og møter i lokalene i Moelv, resten av arbeidstiden har man arbeidssted på Hamar. Det planlegges slik at man jobber 80% med eBehandling og 20% med ordinær poliklinisk behandling i DPS Elverum - Hamar.
Arbeidstiden er kl 8:00 – 15:30. Teamet har faste behandlingsmøter både mandag og torsdag kl. 08:45 – 09:30. Arbeidsdagene i eBehandlingsteamet legges opp slik at man har avsatt tid til å avslutte dagens saker og ajourføre journal. Pr i dag har eBehandlingssteamet god kapasitet og er fortsatt i prosess med å bygge opp porteføljen sin.
eBehandlingsteamet sitter i åpent kontorlandskap med god mulighet til drøft og samhandling med kolleger. Psykologspesialist er teamkoordinator og fagansvarlig.

De resterende ukedagene jobber terapeutene i eBehandlingsteamet med kliniske oppgaver ved sine respektive DPS.

Kvalifikasjoner

 • Psykolog eller Psykiatrisk sykepleier – helst med erfaring fra klinisk arbeid med aktuelle pasientgrupper.
  God IKT kompetanse

Personlige egenskaper

Til rollen som terapeut i eBehandlingsteamet søker vi deg som:
 • Har motivasjon og interesse for å jobbe med veiledet internettbehandling.
 • Har utdanning i kognitiv terapi, eventuelt interesse for å lære deg metoden (intensivkurs kan tilbys før oppstart).
 • Liker å jobbe teambasert i tett samarbeid med andre.
 • Liker å jobbe utadrettet og med koordinering av tjenestene.

  Vi tilbyr

  • Veiledning, kurs og utdanning etter behov.
  • Muligheter for å forme nyetablert stilling og team.
  • Varierte og spennende utfordringer i et kreativt og godt arbeidsmiljø.
  • Arbeid i en organisasjon i utvikling.
  • Muligheter for faglig utvikling.
  • Lønn etter overenskomst.
  • Tjenestepensjonsordning i KLP.

  Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester legges ved søknaden. Det er ønskelig med to referanser, derav siste arbiedsgiver.

  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme påoffentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurderingav om kriteriene for å bliunntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kanbli offentlig selv om søkeren har bedt om ikkeå bli oppført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

  Om arbeidsgiveren

  Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.


  Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 


  Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

  Sektor
  Offentlig
  Sted
  Skolegata 22, 2317 Hamar
  Bransje
  Helse og omsorg
  Stillingsfunksjon
  Helsepersonell / Psykolog,
  Helsepersonell
  Arbeidsspråk
  Norsk

  Nøkkelord

  Psykolog, Psykiatrisk sykepleier, DPS Elverum-Hamar

  Spørsmål om stillingen

  Kontaktperson
  Hilde Silligbakken Ludvigsen
  Stillingstittel
  Teamleder
  Telefon
  95 17 54 99
  Kontaktperson
  Marianne Gade
  Stillingstittel
  Avdelingssjef
  Telefon
  90 86 37 99
  Følg firma
  1000 følger dette firmaet

  Skolegata 22, 2317 Hamar

  Annonseinformasjon

  FINN-kode 353276399
  Sist endret 16. mai 2024 10:18

  Rapporter annonse