Mestersersjant OR8

Arbeidsgiver
Forsvarsmateriell
Stillingstittel
Mestersersjant OR8
Frist
23.06.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med FORSVARSMATERIELL
Vi søker etter en person som har kunnskap om og interesse for soldaten og det materiellet soldaten bruker. Du vil støtte opp under arbeidet med et helhetlig soldatsystem som del av utvikling og anskaffelser. I tillegg vil du assistere seksjonssjefen i dens arbeid.

Seksjonen har systemansvar for soldatens materiell. Stillingen vil bidra til at soldatens materiell utvikles som et helhetlig system med god integrasjon, ved siden av å assistere seksjonssjefen i styring av seksjonen. Vi jobber tett med andre avdelinger i forsvarssektoren, leverandører og internasjonale samarbeidspartnere.

Landkapasiteter har ansvaret for en bred portefølje militært materiell til forsvarets avdelinger. Porteføljen spenner fra komplekse og høyteknologiske våpensystemer som stridsvogner og artilleri til moderne utrustning på den enkelte soldat.

Arbeidsoppgaver

 • Assistere seksjonssjef i dens oppgaver
 • Bidra inn i arbeidet med Soldatsystemet herunder koordinere og ivareta fagmyndighet og systemansvar.
 • Ivareta behov for endringer og integrasjon i og mellom materiellsystemer gjennom hele materiellets levetid.
 • Teknologisk rådgivning, opplæring og utredning innen ansvarsområde.
 • Levere faglig kompetanse, saksbehandling, teknisk underlag og tilrettelegging for drift i forbindelse med fremskaffelse av materiell samt eierskapsforvaltning av materiell i levetiden
 • Følge opp og analysere behov, marked og teknologisk utvikling innen fagområdet.
 • Deltar i seksjonssjefens ledergruppe.

  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Grunnleggende befalsutdanning
 • Kvalifisert til å være OR8.
 • Minimum tre års relevant arbeidserfaring knyttet til gjeldende ansvarsområde
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig

 • Videregående befalsutdanning 2
 • Bachelor innen ledelse, logistikk, menneskelig systemintegrasjon, pedagogikk eller tilsvarende.
 • Kunne deployeres til operasjoner nasjonalt og i utlandet, minimum C1 (Medisinsk skikket for inspeksjonsreiser ved utenlandsoperasjoner i høyrisikoområder).

Personlige egenskaper

 • Strukturert og systematisk
 • Evner å tilegne deg en helhetsforståelse over et sammensatt og komplekst fagområde.
 • Engasjert.
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Gode kommunikasjonsevner

Personlig egnethet og egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidstiden er gjennomsnittlig 37,5 timer i uken inkludert betalte spisepauser
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du har også mulighet til å trene i arbeidstiden.
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som mestersersjant OR8 kode 1568, lønnsspenn kroner 624 500 til 721 000 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.10.2024). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Om arbeidsgiveren

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Sektor
Offentlig
Sted
Rødskiferveien 20, 1352 Kolsås
Bransje
Forsvar og militær
Stillingsfunksjon
Militært personell
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

soldatsystemer, teknologi, ledelse, Forsvaret, Eierskapsforvaltning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Torstein Espolin Johnson
Stillingstittel
oberstløytnant
Telefon
48 99 28 27
Følg firma
2305 følger dette firmaet

Rødskiferveien 20, 1352 Kolsås

Annonseinformasjon

FINN-kode 353192059
Sist endret 16. mai 2024 07:30

Rapporter annonse