Vernepleier/ Miljøterapeut

Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Stillingstittel
Vernepleier/ Miljøterapeut
Frist
02.06.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Stavanger kommune
Er du en engasjertperson, med stor interesse for menneskene rundt deg? Da håper vi at du vil søke på Slåtthaug bofellesskap. Vi har ledig en 100% fast stilling med arbeid hver 4 helg, med langvakter i helgene.
Slåtthaug bofellesskap er lokalisert på Madla. Det er et døgnbemannet bofellesskap hvor det bor 6voksne mennesker i alderen 23-64. Beboerne har ulike hjelpebehov og trenger tett oppfølging.
Vi ønsker deg som er positivt innstilt, faglig engasjert og som på bakgrunn av dette bidrar til et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling
Slåtthaug bofellesskap er en del av virksomheten Bo og aktivitet nord. Virksomheten gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt i bydelene Madla, Tjensvoll, Eiganes, Tasta, Rennesøy og Finnøy.
Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlekraftige, åpne og inkluderende

Arbeidsoppgaver

Som ansatt hos oss vil du ha ansvar for en rekke oppgaver som bidrar til å sikre høy kvalitet på tjenestene vi leverer til beboerne ved Slåtthaug omsorgsboliger. Dine oppgaver inkluderer blant annet:

1. Legemiddelhåndtering:
- Innkjøp, dosering, og administrering av ulike legemidler, inkludert injeksjoner.
- Overholdelse av gjeldende rutiner knyttet til oppbevaring, kontrolltelling, og destruksjon av legemidler. Noen oppgaver utføres kun av vernepleier.

2. Individuelt tilpassede tjenester:
- Bidra til at beboerne mottar tjenester som er skreddersydd deres individuelle behov.
- Legge til rette for en meningsfylt og aktiv hverdag i samsvar med gjeldende lovverk, anerkjente faglige metoder, og etiske retningslinjer.

3. Dokumentasjon i CosDoc:
- Daglig rapportering.
- Registrering av avvik.
- Evaluering og oppdatering av tiltaksplan.
- Føring/godkjenning av kvalitets registrering og IPLOS.

4. Tverrfaglig samarbeid:
- Aktiv deltakelse i samarbeid både internt og eksternt.

5. Miljøarbeid:
- Bistand med vanlig husarbeid i beboernes leiligheter.
- Delta og motivere beboere til ulike aktiviteter og gjøremål
- Veiledning i forhold til ernæring

6. Kontakt med pårørende:
- Ivareta et godt samarbeid med pårørende for å sikre helhetlig omsorg.

7. Veiledning av kollegaer:
- Ha en veiledende rolle overfor kollegaer, og tilby støtte der det er nødvendig.

8. Deltakelse i Nettverksgrupper:
- Delta aktivt i ressursgrupper og andre relevante arbeidsgrupper innenfor Bo og aktivitet nord når det er behov for det.

9. Ivareta primær-/sekundærkontaktansvar

10. Holde deg oppdatert ved bruk av mail og Teams

Kvalifikasjoner

 • Du må ha autorisasjon som vernepleier eller ha en bachelorgrad innen helse og sosialfag.
 • Det et krav at du har erfaring fra lignende arbeid
 • Du har kjennskap til ulike diagnoser og det er en fordel at du har erfaring med utfordrende adferd
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.
  Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter minimum B2 Dette gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål

Personlige egenskaper

 • Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg. Vi er helt avhengig av at du trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig når det trengs.
 • Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi også i fremtiden har en trivelig arbeidsplass der vi tar godt vare på hverandre.
 • Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt – det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb
 • Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap.
 • For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes
 • Beboerne våre deltar på ulike fritidsaktiviteter og de er avhengig av ansatte som kan delta sammen med dem
 • Flere beboere har egen bil og det er en fordel om du har sertifikat
 • Det er en fordel om du har erfaring med å håndtere utfordrende/utforutsette hendelser.

Vi tilbyr

 • På Slåtthaug bofellesskap har vi et godt, tverrfaglig fagmiljø med vernepleiere, miljøterapeuter, fagarbeidere, studenter og pleiemedarbeidere
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne
 • God opplæring og oppfølging, derav nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler
 • Fag- og kompetanseutvikling, herunder ressursgrupper og kurs
 • I Stavanger kommune har vi et eget veilednings team som gir veiledning ved behov
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger
 • Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet
  Lønn:
  645500 Vernepleier årslønn etter tariff (Turnustillegg på kr. 20 000 årlig for 100% stilling)
  667500 Miljøterapeut årslønn etter tariff

Om arbeidsgiveren

Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere.Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen og innbyggerne og blir en del av en spennende storbyregion. Vi bygger fellesskap ved å være nære, åpen og nyskapendeOffentlig søkerliste: 

Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova §25.Politiattest:

Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse for stillinger der det er påkrevd iht. lovverk.Vedlegg:

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å bruke Vitnemålsportalen. Utdanning utført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (eller NOKUT), og godkjenningen må dokumenteres.

Sektor
Offentlig
Sted
Ragbakken 85, 4042 Hafrsfjord
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

bofellesskap, vernepleier, miljøterapeut, fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Lene Samuelsen
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
45 97 15 78
Følg firma
1496 følger dette firmaet

Ragbakken 85, 4042 Hafrsfjord

Annonseinformasjon

FINN-kode 353189875
Sist endret 15. mai 2024 14:30

Rapporter annonse