Vil du jobbe i et attraktivt kunnskapsmiljø?

Arbeidsgiver
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stillingstittel
Forretningsutvikler for tilbud av etter-og videreutdanning (EVU) Toårig prosjektstilling
Frist
20.05.2024
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Forretningsutvikler for tilbud av etter-og videreutdanning (EVU) Toårig prosjektstilling

Om stillingen

NTNU i Ålesund styrker tilbudet innen etter- og videreutdanning (EVU). Vi søker engasjert forretningsutvikler som skal bidra til å utvikle og selge EVU-tilbudet vårt. Tilbudet skal utvikles i tråd med behovene til regionens arbeids -og næringsliv og skje i tett samarbeid med våre solide fagmiljø.

Stillingen som forretningsutvikler inngår i et attraktivt kunnskapsmiljø ved Norges største universitet. Du vil også jobbe opp mot andre campus-satsninger som for eksempel TEFT-lab som er et samarbeid mellom Sparebanken Møre og NTNU i Ålesund.

Stillingen er en toårig prosjektstilling med mulighet for forlengelse. Det vil bli tilsatt inntil to kandidater i den aktuelle prosjektlederstillingen.

Din nærmeste leder er viserektor ved NTNU i Ålesund.


Arbeidsoppgaver

 • lede prosesser knyttet til kompetanse-kartlegging og planlegging
 • bygge nettverk og utrede behov for EVU i markedet
 • utvikle og selge videreutdanninger og kurskonsept
 • foreslå forbedring og nyutvikling av eksisterende utdanninger og kurs innen EVU
 • administrere kursportefølje

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på mastergradsnivå, relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • erfaring fra fasilitering og ledelse av prosesser. Eller erfaring fra organisasjons- eller prosjektarbeid
 • erfaring fra nettverksbygging. Eller erfaring fra salg og markedsføring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring som forretningsutvikler eller prosjektleder
 • erfaring fra ledelse av utviklingsarbeid og/eller prosjektarbeid
 • kjennskap til UH-sektor
 • kjennskap til lokalt og regionalt arbeids-og næringsliv
 • erfaring med nettverksbygging
 • erfaring fra salg av tjenester eller annet utadrettet salgsarbeid


Personlige egenskaper

 • initiativrik og proaktiv
 • strategisk med god forretningsforståelse
 • analytisk og strukturert
 • relasjonsbygger med teft for salg
 • god kommunikator

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på erfaring og personlig egnethet, utdanning samt motivasjon for stillingen.


Vi tilbyr

 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv)med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/)
 • ansattegoder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)

Lønn og vilkår

Stillingen som prosjektleder er plassert i kode 1343 rådgiver eller kode 1364 seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Lønn i stillingen avhenger også av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. Arbeidssted er Campus Ålesund.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her (https://www.ntnu.no/stillinger/dokumentasjon-av-utenlandsk-utdanning). Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.


Generell informasjon

.Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning.
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_3#%C2%A725). Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med viserektor Anne-Lise Sagen Major, epostadresse anne-lise.major@ntnu.no. Visst du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Linda Mentzoni Granmo, e-post: linda.m.granmo@ntnu.no, tlf 99016828.

Synes du dette høres interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

NTNU-nummer: 52/24

Søknadsfrist: 20.05.2024


Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Om arbeidsgiveren

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU i Ålesund har ca. 2500 studenter og 280 årsverk. NTNU i Ålesund har betydelig andel eksternfinansiert forskning. Nærmere opplysninger om NTNU i Ålesund finnes på: https://www.ntnu.no/aalesundViserektoren skal synliggjøre virksomheten ved campusen, representere og posisjonere NTNU som institusjon overfor regionalt nærings- og arbeidsliv. Stillingen rapporterer til rektor og er en del av NTNUs lederteam.

Sektor
Offentlig
Sted
Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Koordinering

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Linda Mentzoni Granmo
Stillingstittel
HR Business Partner
Telefon
99 01 68 28
Følg firma
1275 følger dette firmaet

Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund

Annonseinformasjon

FINN-kode 349292746
Sist endret 22. apr. 2024 13:21

Rapporter annonse