Inaktiv

Vikariat som prosjektingeniør

Arbeidsgiver
Oslo kommune
Stillingstittel
Vikariat som prosjektingeniør
Frist
28.04.2024
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

Avdeling planerbestår av 3 seksjoner med underliggende enheter med ca 135 medarbeidere. De 3 seksjonene består av seksjon planer indre by, seksjon planer ytre by og seksjon planer offentlig infrastruktur.

Seksjon for offentlig infrastrukturhar 32 medarbeidere fordelt på tre enheter. Seksjonen arbeider med plansaksbehandling innen sosial- og teknisk infrastruktur. Vi skal bidra til at samferdselsanlegg, mobilitetsløsninger, skoler, barnehager, sykehjem og omsorgsboliger gir kvalitet til byen og innbyggerne. Dette er viktige oppgaver i en raskt voksende by som skal forsynes med gode fellesskapsanlegg.

Til seksjonens enhet for teknisk infrastruktursøker vi en engasjert medarbeider med kompetanse og interesse for sykkel-, kollektiv og veginfrastruktur.
Enhetens oppgave er å behandle planforslag med tydelige og viktige samfunnsoppdrag, som spenner fra tilrettelegging for sykkelveier og kollektivtransport, vannbehandlingsanlegg, til store vei-, bane-, og tunnelprosjekter. I vårt arbeid er det viktig å ha forståelse for målsetningene for byutviklingen, og øye for detaljene som faktisk sikrer de ønskede kvalitetene, og bidra til å holde god fremdrift i reguleringsprosessene.

Stillingen er et vikariat for 6 måneder, og den er plassert i enhet teknisk infrastruktur.


Arbeidsoppgaver

 • saksbehandle innsendte reguleringsplaner for teknisk infrastruktur, med og uten konsekvensutredning, herunder utarbeide stedsanalyser
 • bidra til gjennomføring av gode samhandlingsprosesser mellom ulike aktører og interessenter
 • du vil være etatens representant utad i møte med eksterne brukere
 • du vil bidra i arbeid med utvikling av gode faglige arbeidsprosesser

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning fra universitet eller høyskole med relevant fagområde på bachelornivå, fortrinnsvis som transportplanlegger, samfunnsgeograf eller ingeniør
 • du må kunne uttrykker deg meget godt på norsk, både muntlig og skriftlig
 • erfaring med reguleringsplanlegging og arbeid etter plan- og bygningsloven vil bli tillagt vekt
 • interesse og erfaring med planlegging av sykkelveier fra kommunal eller statlig sektor vil være en fordel
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • du har god rolleforståelse
 • du jobber selvstendig, er analytisk, og med evne til å drive frem prosesser
 • du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • du er god til å planlegge og organisere eget arbeid, og er systematisk og presis
 • du kommuniserer og samarbeider godt med andre

Vi tilbyr

 • en jobb i Norges største fagmiljø innenfor byutvikling
 • en arbeidsplass i lyse lokaler med åpent landskap sentralt i Oslo
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring som dekkes av arbeidsgiver
 • fleksitid
 • treningsmuligheter i arbeidstiden
 • lønn etter lønnstrinn 39-43, som tilsvarer fra kr 615 800 til kr 661 600 per år

Om arbeidsgiveren


Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.
Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.
Oslo kommune/Plan- og bygningsetaten ber aldri om BankID-informasjon i søknadsprosessen. 
 

Sektor
Offentlig
Sted
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Arkitekt og planlegging / Arealplanlegger,
Ingeniør / Samferdselsteknikk og arealplanlegging
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

transportplanlegging, samfunnsgeograf, offentlig infrastruktur, reguleringsplaner, konsekvensutredning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Lisbeth Nordli
Stillingstittel
enhetsleder
Telefon
90 93 91 79
Følg firma
1184 følger dette firmaet

Vahls gate 1, 0187 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 348694508
Sist endret 29. apr. 2024 00:00

Rapporter annonse