Utløpt

Vi søker helsesekretærer og medisinske sekretærer til faste stillinger

Arbeidsgiver
St. Olavs hospital
Stillingstittel
Helsesekretærer og medisinske sekretærer
Frist
28.04.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med ST. OLAVS HOSPITAL HF

Bemanningssenteret er en avdeling i divisjon St. Olavs driftsservice som leverer støttetjenester av høy kvalitet til St. Olavs hospital. Vi er sykehusets interne bemanningsbyrå og du som ansettes vil få oppdrag på ulike avdelinger ved sykehuset. Som ansatt i bemanningssenteret får du mulighet til å tilegne deg en unik breddekompetanse med faglige utfordringer. Nødvendig opplæring vil bli gitt ute på avdeling ut fra avdelingens behov og kapasitet.

Bemanningssenteret søker nå etter flere helsesekretærer og medisinske sekretærer i 100 % faste stillinger.


Arbeidsoppgaver

 • Arbeid i elektronisk pasientjournal (Helseplattformen)
 • Ekspedisjonsarbeid
 • Pasientservice
 • Timebestilling (poliklinikk, sengepost og venteliste)
 • Callback og telefonadministrasjon
 • Administrering av innkomne henvisninger
 • Blodprøvetaking
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen etter behov

Kvalifikasjoner

 • Autorisert helsesekretær eller medisinsk sekretær
 • Beherske medisinsk terminologi og numerisk forståelse
 • Kjennskap til gjeldende lovverk og medisinsk koding
 • Gode datakunnskaper og en fordel med kjennskap til sykehusets dataprogrammer
 • Helserelatert arbeidserfaring er en fordel
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du evner å møte pasienter og kolleger på en positiv og respektfull måte
 • Du er serviceinnstilt og har gode kommunikasjonsevner
 • Du er selvstendig, strukturert og nøyaktig
 • Du trives med å arbeide i et aktivt og tverrfaglig miljø
 • Du er pliktoppfyllende og løsningsorientert
 • Du evner å oppsøke og tilegne deg ny kunnskap effektivt
 • Du trives med å variere mellom ulike arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver

  Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med høyt faglig nivå
 • En spennende og variert arbeidshverdag med mulighet til å tilegne seg unik breddekompetanse
 • Lønn etter gjeldende overenskomster
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringer i KLP

Om arbeidsgiveren


St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no
Mangfoldserklæring 
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 
St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  


Gellievoetebæjhkoehtimmie 
Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
4
Sted
Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim
Bransje
Helse og omsorg,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Helsesekretær
Arbeidsspråk
Norsk,
Engelsk

Nøkkelord

Sekretær, Helsesekretær, Medisinsk sekretær, Administrativt

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Reiten, Zandra Margareta Tollefsen
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
91 52 49 00
Følg firma
976 følger dette firmaet

Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 348148054
Sist endret 24. mai 2024 07:36

Rapporter annonse