Utløpt

Vi ser etter deg som brenner for kokkefaget

Arbeidsgiver
St. Olavs hospital
Stillingstittel
Kokk med fagbrev
Frist
01.05.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med ST. OLAVS HOSPITAL HF

Klar til å krydre opp hverdagen? Bli en del av vårt team i Mat & Cafè! Vi søker deg som har arbeidserfaring og fagbrev som kokk. Hos oss står matglede, matkunnskap og stolthet for faget i fokus.Du kan derfor vente deg bærekraftig matlaging fra bunnen av og gode utviklingsmuligheter. Mat & Café ble kåret til Årets lærebedrift i NK i 2023, noe som anerkjenner de mulighetene vi tilbyr. Som kokkhos oss vil du ta del i utviklingen vår og bli med på å forme kjøkkenet videre. Arbeidsoppgavene er varierte, og du vil også jobbe ut mot våre cafèer. Du må derfor trives med kundekontakt og være opptatt av å yte best mulig service.

Vi sørger hver eneste dag for at pasienter, pårørende, ansatte og studenter ved St. Olavs hospital kan nyte varierte og nylagde måltider fra frokost til kvelds. Mat & Café er sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001:2015. Som kokk ved St. Olavs hospital bidrar du til fremragende pasientbehandling og til vår visjon: Mat og Café skal bidra til at måltidene er dagens høydepunkt.Vi har nå to ledige stillinger som kokk, en fast 100% stilling og et 100% vikariat


Arbeidsoppgaver

 • Du tilbereder fristende og god mat til alle
 • Du har ansvar for at det produseres riktig mengde mat av riktig kvalitet til rett tid
 • Du er en bidragsyter til produktutvikling på avdelingen
 • Du yter profesjonell service og er god på kundebehandling
 • Turnusarbeid etter 35,5 timers arbeidsuke

Kvalifikasjoner

 • Kokk med fagbrev
 • Arbeidserfaring som kokk
 • Gode datakunnskaper
 • Behersker norsk språk, både skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med gode bakekunnskaper

Personlige egenskaper

 • Du viser et faglig engasjement og liker utfordringer innen matfaget
 • Du tar eierskap til dine arbeidsoppgaver
 • Du er kreativ og nytenkende
 • Du arbeider effektivt og nøyaktig
 • Du er selvgående og har et godt overblikk
 • Du har gode kommunikasjonsevner og opptatt av å yte best mulig service
 • Du er omgjengelig og samarbeider godt med andre

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Engasjerte og faglig dyktige kolleger
 • Et godt arbeids- og læringsmiljø på et av Norges største kjøkken
 • Lønn etter tariff
 • Offentlige pensjonsordning og forsikringsordning i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester

Om arbeidsgiveren


St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no
Mangfoldserklæring 
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 
St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  


Gellievoetebæjhkoehtimmie 
Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Edvard Griegs gate 8, 7030 Trondheim
Bransje
Helse og omsorg,
Restaurant, mat og uteliv,
Matvareproduksjon og -industri
Stillingsfunksjon
Mat og servering / Kokk
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Kokk, Ernæring, Sykehus, St.Olavs, Service

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Eva Nymark Heksem
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
92 06 77 18
Følg firma
976 følger dette firmaet

Edvard Griegs gate 8, 7030 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 347749148
Sist endret 21. mai 2024 12:44

Rapporter annonse