Utløpt

Vikariat som saksbehandler i Seksjon for infrastruktur og mangfold

Arbeidsgiver
Kulturdirektoratet
Stillingstittel
Saksbehandler i Seksjon for infrastruktur og mangfold
Frist
28.04.2024
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med Kulturdirektoratet

Vikariat som førstekonsulent i Seksjon for infrastruktur og mangfold

Om seksjonen

Seksjon for infrastruktur og mangfold har oppgaver knyttet til fordeling av tilskudd på ulike fagområder innen kunst og kultur. Vi har ansvar for til sammen 10 tilskuddsordninger, med ulike retningslinjer, forskrifter og formål. Vi arbeider innenfor områdene arenautvikling, driftstilskudd og prosjekttilskudd. Seksjonen har også ansvar for kontroll og forvaltning av tilskudd gitt til virksomheter og institusjoner over statsbudsjettet. Vi mottar om lag 1000 søknader og rapporter i året. Seksjonen har også ansvar for å utvikle tjenester til ulike typer samfunnsgrupper. Vi har et nasjonalt oppdrag for å øke mangfoldet i kultursektoren, og vi har ansvar for tilskuddsordninger for nasjonale minoriteter i Norge.


Vi har ledig vikariat som saksbehandler (førstekonsulent)

Vikariatet har varighet ut 2024. Det er ønskelig med rask oppstart.

Arbeidsoppgaver vil blant annet omfatte (opplæring gis):

 • Oppgaver innen tilskuddsforvaltning, herunder lese og vurdere rapporter fra tilskuddsmottakere, vurdere om vilkår for tilskudd er oppfylt, kvalitetskontroll av opplysninger i søknadsskjema og rapportskjema, og andre forefallende oppgaver i saksbehandlingssystemene våre
 • Besvare innsynsbegjæringer
 • Forberede svar i klagesaker
 • Annet administrativt arbeid og saksbehandling ved behov

Vi ser etter deg som

har følgende kompetanse:

 • Relevant utdanning og / eller arbeidserfaring, nyutdannede kan søke
 • Kompetanse i å sette seg inn i retningslinjer, regelverk og digitale systemer
 • Interesse for og kunnskap om kultursektoren
 • Snakker og skriver norsk godt, god til å skrive nynorsk er en fordel, men ikke et krav
 • Kjennskap til forvaltningslov og offentleglov, er en fordel
 • Erfaring fra tilskuddsforvaltning og kjennskap til offentlig forvaltning, er en fordel

kjenner deg igjen i følgende beskrivelse:

 • Jobber selvstendig og har evne til å sette deg raskt inn i nye problemstillinger
 • Er nøyaktig, men effektiv
 • Forstår viktigheten av regelverk
 • Er hjelpsom og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Identifiserer deg med våre verdier: Åpenhet, nysgjerrighet og integritet

 


Vi trenger ulike perspektiver 

For å skape et samfunn rikt på kunst og kultur må alle gode ideer på bordet. Kulturdirektoratet skal være en trygg arbeidsplass hvor det er plass til hele deg.  

Ansatte i Kulturdirektoratet skal speile samfunnet og sektoren vi jobber for. Vi løser oppgavene best når vi tar i bruk våre ulike erfaringer, bakgrunner og tenkemåter. Vi trenger deg som bidrar med dine unike perspektiver og din kompetanse til å løse samfunnsoppdraget vårt.

Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette. Vi kaller alltid inn minst en kvalifisert kandidat fra hver gruppe til intervju. Vi tilrettelegger arbeidsplassen for deg.


Hos oss

 • Bidrar du til et samfunn rikt på kunst og kultur
 • Får du spennende arbeidsoppgaver der du får brukt din kompetanse
 • Opplever du et inkluderende arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Får du gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Har du fleksibel arbeidstid
 • Kan du delta i sosiale aktiviteter (filmkveld, sangkor, fag på fredag, mv)
 • Er du medlem i Statens pensjonskasse med gode betingelser for pensjon, boliglån og forsikringer
 • Har du mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes i stillingskode 1408 førstekonsulent med lønn fra kr 509 300 - 584 500 (lønnstrinn 51 - 60) , avhengig av kvalifikasjoner, etter Statens lønnsregulativ og Kulturdirektoratets lønnspolitikk. Fra bruttolønn blir det trukket 2 % medlemsavgift til Statens pensjonskasse


Søknad

Søknad Kulturdirektoratet benytter Jobbnorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal, vil komme i betraktning til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste. Søker vil i såfall bli varslet.

Har du spørsmål til stillingen? Ta gjerne kontakt med seksjonsleder Guri Langmyr Iochev på tlf. 90261776


Om arbeidsgiveren

Kulturdirektoratets visjon er et samfunn rikt på kunst og kultur,  - der mangfoldige kunst- og kulturuttrykk skapes og hvor et bredt kunst- og kulturliv brukes av stadig flere. Kunst og kultur er viktige forutsetninger for demokratiet; gjennom kulturopplevelser styrkes fellesskapet i en stadig mer oppdelt offentlighet.Vi er Kultur- og likestillingsdepartmentets fagetat for kultur. Vi utarbeider kunnskapsgrunnlag for og fremmer forslag til utvikling innen politikkområder. Vi forvalter tilskudd til kultursektoren og er sekretariat for Fond for lyd og bilde, Statens kunstnerstipend og Kulturrådet, som forvalter Norsk kulturfond. Kulturdirektoratet er også nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren.
Vi er ca. 140 ansatte og har kontorer i Oslo, Trondheim og Bodø. Våre verdier er; åpenhet - integritet – nysgjerrighet. Hos oss vil du være med å bidra til at Norge blir rikt på kunst og kultur. Du vil få meningsfylte oppgaver i et kompetent og mangfoldig miljø. Vi ser etter deg som ønsker en utfordring, ser muligheter, bidrar med nye perspektiver og brenner for at kunst og kultur blir tilgjengelig for hele befolkningen.Les mer om oss på våre nettsider www.kulturdirektoratet.no

Sektor
Offentlig
Sted
PB 48080 Nydalen, 0422 Oslo
Bransje
Kunst og kultur,
Offentlig administrasjon,
Annet
Stillingsfunksjon
Saksbehandler

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Guri Langmyr Iochev
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
90 26 17 76
Følg firma
1548 følger dette firmaet

PB 48080 Nydalen, 0422 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 347736719
Sist endret 21. mai 2024 11:20

Rapporter annonse