Utløpt

En søknad, mange muligheter

Arbeidsgiver
St. Olavs hospital
Stillingstittel
Sykepleier og vernepleier
Frist
28.04.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med ST. OLAVS HOSPITAL HF

St. Olavs hospital trenger flere dyktige og engasjerte sykepleiere og vernepleiere. Vi har ledig faste og midlertidige stillinger ved flere klinikker og avdelinger:
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
Bemanningssenteret
Kirurgisk klinikk
Medisinsk klinikk

Du kan lese mer om avdelingene og den enkelte stilling under. Vi ber deg om å skrive i søknaden hvilke stillinger du ønsker å bli vurdert for, i prioritert rekkefølge.
Vi gjennomfører intervjuene digitalt og aktuelle kandidater vil bli kontaktet forløpende.


Ledige stillinger for sykepleiere eller vernepleiere ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin 

Klinikk for rus og avhengighetsmedisin ligger i Klostergata, i samme område som de fleste av de øvrige klinikker i St. Olavs hospital HF. Vi har ansvar for å gi helsehjelp til pasienter over 18 år hjemmeboende i Trøndelag, som trenger dette som følge av rusmiddelavhengighet.

Nattvakter:Døgnavdelingenehar nå 2 vikariater og 2 fast stillinger på døgnavdelingene. Stillingsprosentene varierer mellom 55-66%. Vikariatene varerut 2024. Tre av stillingene tilhører Krise/Korttid og en fast stilling tilhørerAllmenn døgn, men nattevaktene beveger seg mellom avdelingene og jobber som team.

Krise/Korttid har til sammen 17 senger og har13 senger til elektiv rusbehandling og korte stabiliseringsopphold. Rusakutt har 4 senger og tilbud om medisinsk abstinensbehandling.Rusakutt har inntak gjennom hele døgnet, og tilbyr medikamentell abstinensbehandling i inntil 72 timer. Det er standardiserte pasientforløp på rusakutt, hvor rusakutt har ansvar for å gjøre vurderinger av- og følge opp akutte rusrelaterte tilstander.
Avdelingen søker sykepleier eller vernepleier til 100% fast stilling i turnus med arbeid på dag, kveld og helg.Her får du jobbet i tverrfaglig team hvor du som miljøterapeut får jobbet med bla. relasjonsarbeid, miljøterapi, gruppebehandling og nettverk/pårørende.
På Krise/korttid vil sykepleier/vernepleier ta del i alle oppgavene i avdelingen med spesielt fokus på medikamenthåndtering.
For mer informasjon ta kontakt med seksjonsleder Marika Mattsson 942 91 866.

Allmenn døgn har 17 senger og tilbyr elektiv døgnbehandling for pasienter med ruslidelser der målsetningen er livsendring og rusfrihet.
Avdelingen søker sykepleier eller vernepleier til 100% fast stilling i turnus. Stillingen består av dagvakter, aftenvakter og helg med god tilrettelagt arbeidstidsordning.Her får du jobbet i tverrfaglig team hvor du som miljøterapeut får jobbet med bla. relasjonsarbeid, miljøterapi, gruppebehandling og nettverk/pårørende. I stillingen følger det også et verv med medisinansvar som er fordelt mellom4 ansatte. Det innebærer dagvakter med medisinansvar hver 4. uke, og da med oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering, dialog med legene og oppfølging av pasientenes behandling. For mer informasjon ta kontakt med seksjonsleder Øyvind Kalvø, 97177611.

Ledige stillinger for sykepleier ved Bemanningssenteret

Arbeidstid: Tredelt turnus med arbeid hver tredje helg. Det er også behov for personell som ønsker stor andel av sine vakter på aften/natt.

Bemanningssenteret har ledig fire faste 100% stillinger. Bemanningssenteret er sykehusets interne bemanningsbyrå og du som ansettes vil få oppdrag på ulike avdelinger ved sykehuset. Trives du med å jobbe ved flere avdelinger eller kanskje finner du din drømmeavdeling gjennom oss? Som ansatt i Bemanningssenteret får du mulighet til å tilegne deg en unik breddekompetanse med faglige utfordringer.
Har du overvåkningskompetanse eller har stor interesse for å tilegne deg dette, kan du også være aktuell for vår overvåkningspool. Overvåkningspoolen dekker i dag medisin- og lunge overvåking, kirurgisk overvåking, nevro intensiv, ortopedisk overvåking og gynekologisk overvåkning.
For mer informasjon ta kontakt med seksjonsleder Guro Haltbrekken 986 62 365 eller Terese Skjemstad (overvåkningspool) 948 36 540

Ledige stillinger for sykepleier ved Kirurgisk klinikk

Sengepost for urologisk kirurgi har ledig 2 x 80 % faste sykepleierstillinger, som er mulig å kombinere med inntil 20 % stilling i klinikkens interne bemanningspool.
Vi søker sykepleiere som er engasjert, interessert og har godt humør. Ved sengepost for urologisk kirurgi møter du faglige utfordringer, ansatte med høy kompetanse, stort engasjement og et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider i team med god lagånd og utfyller hverandre med kunnskap og erfaring.
Ved vår sengepost har de fleste pasientene gjennomgått urologisk kirurgi hvor du vil opparbeide deg høy sykepleiefaglig kompetanse. Sengeposten mottar elektive og akutte pasienter. Seksjonen er og tilknyttet preoperativ poliklinikk og en intern dagpostenhet, hvor sykepleiere fra sengeposten rullerer på å være.
Kontaktperson: Heidi Heksem, seksjonsleder tlf: 95880150.

Sengepost for øvre gastrokirurgi har ledig 1 x 80% stilling (+ 20 % intern bemanningspool) og 1 x 60 % nattevaktsstilling (+20 % intern bemanningspool).
Sengeposten er en lærerik arbeidsplass med faglige utfordringer, høy kompetanse og faglig engasjement. Vi arbeider i team med høy lagånd. Seksjonen tilbyr faglig planmessig opplæring med 3 fagdager per år lagt i turnus. Avdelingen er tilknyttet en dagpostenhet og en preoperativ poliklinikk. Det foregår spennende forskningsprosjekter i avdelingen, og vi har flere spesialsykepleiere innen kreft og avansert sykepleie. Arbeidsoppgavene vil bestå av preoperative forberedelser, og postoperativ observasjon, pleie og behandling av pasienter med bl.a kreftsykdom i spiserør, magesekk, bukspyttkjertel og lever, samt gallegangslidelser, blødninger, infeksjoner og truende organsvikt. Sykepleier med erfaring fra gastroenterologisk kirurgi/kirurgisk sykepleie er ønskelig.
Kontaktperson: Lise Svenson Ystgaard, seksjonsleder: tlf: 72 82 88 03

Sengepost for colorektal kirurgi, nedre gastro har ledig 1 x 80 % sykepleierstilling, som er mulig å kombinere med inntil 20% stilling i klinikkens interne bemanningspool. Er du på jakt etter en spennende jobb på en sengepost med godt arbeidsmiljø, fokus på høy faglig kvalitet og en aktiv hverdag? Sengeposten kan tilby godt læringsmiljø og faglig planmessig opplæring. Vi har stomisykepleiere, kreftsykepleier, AKS (avansert klinisk sykepleie og fagsykepleiere. Ved vår avdeling har de fleste pasientene gjennomgått omfattende kirurgi hvor du vil opparbeide deg høy sykepleiefaglig kompetanse. Sengeposten mottar primært elektive pasienter som er søkt inn til colorektal kirurgi, men vi har også en vesentlig andel akutte pasienter. Sengeposten er tilknyttet en dagpostenhet og en preoperativ poliklinikk. Arbeidsoppgavene vil bestå av postoperativ sykepleie, preoperative forberedelser på sengepost og dagpost, samt sykepleie innen stomihåndtering.
Kontaktperson: Solfrid Sandnes, seksjonsleder, tlf: 72 82 99 57

Ledige stillinger for sykepleier ved Medisinsk klinikk

Arbeidstiden består av tredelt turnus (om annet ikke er oppgitt) og med arbeid i snitt hver tredje helg.

Avdeling for geriatri har fast stilling på natt i 57 %. Stillingen kan om ønskelig kombineres med stillingsandel i Medisinsk bemanningspool. Avdelingen utreder og behandler akuttgeriatriske pasienter med ulike problemstillinger. Variasjonen innen diagnoser og sykdomsgrad er stor, men fellesnevner er at pasientene er eldre med komplekse og sammensatte lidelser. Vi har stort fokus på tverrfaglighet og jobber tett med både leger, ergo- og fysioterapeuter for å sammen finne den beste behandlingen og løsningen for våre pasienter. Vi tilbyr godt arbeidsmiljø og gode opplæringsvilkår. For mer informasjon ta kontakt med seksjonsleder Line Holmen 73 86 16 07.

Avdeling for hjerneslag har ledig to faste stillinger på 75 %. Stillingene kan om ønskelig kombineres med stillingsandel iMedisinsk bemanningspool.Slagenheten er en allsidig og spennende avdeling med en variert og kompleks pasientgruppe. Hovedvekten er på slagbehandling, hvor akuttbehandling, utredning, kartlegging og tidlig rehabilitering foregår samtidig. Vi har helhetlig perspektiv og arbeider tett i tverrfaglig team. Pasienten er i fokus, men pårørendearbeid vektlegges også.
For mer informasjon ta kontakt med seksjonsleder Ingebjørg Sørhaug 72 82 51 37.

Avdeling for nyre og endokrinologi har ledig en fast 100 % stilling. Avdelingen er preget av høy kompetanse innenfor det medisinske fagområdet og tar imot pasienter med ulike diagnoser også utover nefrologi og endokrinologi. Sengeposten har en poliklinikk som har ansvar for Peritonealdialyse, PD (hjemme dialyse). Personell på sengepost får opplæring i PD og har ansvar for utøvelse av dette på inneliggende PD pasienter. Vi samarbeider tett med Endokrinologisk poliklinikk, Nyre poliklinikk, Nyreskolen og Hemodialysen.
For mer informasjon ta kontakt med seksjonsleder Randi Almås 72 82 55 32.

Medisinsk bemanningspool har ledig følgende faste stillinger: 8 x 100 % og 2 x 67 % natt. Medisinsk klinikk består av disse avdelingene: hjerneslag, geriatri, nyre og endokrinologi, fordøyelse- og leversykdommer, blodsykdommer og infeksjonssykdommer. Pasientene som ligger hos oss, kommer i all hovedsak inn som øyeblikkelig hjelp. I vår Bemanningspool får du mulighet til å få en bred kompetanse innen ulike fagfelt! Kanskje finner du ett felt du virkelig brenner for eller kanskje trives du med å ha en variert hverdag hvor du er innom ulike avdelinger, men fremdeles holder deg innen indre medisin? Vi har fagdager i turnus samt mulighet til å melde seg på kurs, fagkvelder og sosiale aktiviteter både med kollegaer i pool og på sengepostene. Medisinsk bemanningspool er den viktigste arenaen for rekruttering inn i øvre stillinger i klinikken vår, dersom du etter hvert finner ut at du har lyst til å være tilknyttet en avdeling. For mer informasjon ta kontakt med seksjonsleder Sarah Hestbek 476 75 987

Kvalifikasjoner

  • Ut fra stillingen, autorisert sykepleier eller vernepleier
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Dersom du ønsker en arbeidsplass med faglig fokus og godt arbeidsmiljø er du velkommen til å søke
  • Vi tilbyr faglig planmessig opplæring med fagdager lagt i turnus, og det vil bli muligheter til å lære mye gjennom kurs og fra kollegaer
  • Som ansatt hos oss får du bred erfaring og kompetanse. Vi vil gi god opplæring og gjøre det vi kan for at du skal trives hos oss
  • Lønn etter tariff med gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP

Om arbeidsgiveren


St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no
Mangfoldserklæring 
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 
St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  


Gellievoetebæjhkoehtimmie 
Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
29
Sted
Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Sykepleier, Vernepleier, Trondheim, Stolav, Sykehus

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Tara Victoria Waade
Stillingstittel
Seksjonsleder
Følg firma
976 følger dette firmaet

Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 347628168
Sist endret 20. mai 2024 15:56

Rapporter annonse