Behandler i Oppsøkende behandlingsteam Stavanger (OBS)

Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Stillingstittel
Behandler i Oppsøkende behandlingsteam Stavanger (OBS)
Frist
27.04.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Stavanger kommune

Oppsøkende behandlingsteam Stavanger er et av landets eldste oppsøkende behandlingsteam, og et samarbeid mellom Helse Stavanger ved klinikk for rus og avhengighetsbehandling (ARA) og Stavanger kommune avdeling Helse og velferd.

Avdelingen hører til nyetablert virksomhet i Stavanger Kommune: Ambulerende oppfølging tjenester ROP. I virksomheten inngår avdeling Housing First og Miljøtjenesten Rus i tillegg til OBS-team. Virksomheten skal systematisk jobbe for å yte helhetlige tjenester til målgruppen og forebygge at brukere faller mellom stoler.

Målgruppen for OBS er personer med mistanke om utvikling av alvorlig psykisk lidelse i kombinasjon med rusmisbruk og/eller øvrig tilleggsproblematikk, herunder kompliserte medisinske og nevrologiske problemer, psykososiale og miljømessige problemer Jf. ROP-retningslinjen.
Personens totale livssituasjon og funksjonsnivå blir vektlagt. Aldersgrensen nedad er 16 år. Potensielle brukere/pasienter kan ha ustabile boforhold og/eller at de ikke nyttiggjør seg eller tar imot hjelp fra kommunen eller spesialisthelsetjenesten. Det er derfor nødvendig med samordnet hjelp og oppfølging fra profesjonelle oppfølgere for å gjennomføre en behandlingsplan. Personene kan tidligere ha tatt imot hjelp og vært utredet, men det vurderes at de ut fra den totale livssituasjon vil ha nytte av oppfølging fra teamet.

Teamet er tverrfaglig sammensatt, og jobber etter FACT metodikken som bygger på grunnleggende prinsipper som:
* Være der brukeren ønsker å lykkes
* Oppsøke og forankre bruker/pasient i tjenesteapparatet
* Støtte opp under inkludering og sosial nettverksbygging
* Tilby den oppfølging som til en hver tid er nødvendig
* Tilby behandling i tråd med faglige retningslinjer
* Støtte opp under yrkesrettet rehabilitering, bedring og selvhjelp


Arbeidsoppgaver

 • Individuelt oppfølgingsansvar for brukere/pasienter og tett samarbeid med teamet
 • Koordineringsansvar for den enkelt bruker/pasient og samarbeid med relevante samarbeidspartnere.
 • Deltar i alle obligatoriske møter
 • Dokumentasjon og journalføring i Dips og cosdoc
 • Utarbeidelse av behandlingsplaner, nødvendig risikovurderinger og evt henvisning.
 • Jobbe etter FACT-metodikken og MAP

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i helse,- og sosialfaglig (sykepleier, sosionom, vernepleier, barnevernspedagog).
 • Erfaring med målgruppen vektlegges
 • God systemkompetanse, både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.
 • Førerkort for personbil er en fordel
 • Ønskelig med relevant videreutdanning innen psykisk helsevern/rus.
 • Søkere med annet morsmål enn norsk, som som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på nivå B2. Dokumentasjon på dette må vedlegges søknaden.
 • Menn oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper

 • Evnen til å jobbe fleksibel, individuelt og i team.
 • Du har stor arbeidskapasitet
 • God evne til å bygge relasjoner og tillit.
 • Systematisk og strukturert med dokumentasjon
 • Gode skrive og kommunikasjonsferdigheter
 • Du viser interesse for fagutvikling og ROP-problematikk, samt bidrar med godt humør og positivitet i teamet.
 • Du er konstruktiv og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr deg en spennende og utfordrende jobb i et tverrfaglig sammensatt team, med et godt arbeidsmiljø.
 • Vi er sentralt plassert på Lagårdsveien 78 inntil vi blir samlokalisert.
 • Faglig engasjerte medarbeidere.
 • Lønn etter tariffavtale.
 • Nødvendig og relevant opplæring, fadderordning og faglig utvikling.
 • Arbeidstid: Mandag til fredag kl.8.00 til 15.30. Kveldsvakt hver 4 uke og lørdag hver 6 uke dag.
 • Du blir en del av en større virksomhet som skal jobbe mot å yte helhetlige tjenester for målgruppen.

Om arbeidsgiveren

Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere.

Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 

Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen og innbyggerne og blir en del av en spennende storbyregion. 

Vi bygger fellesskap ved å være nære, åpen og nyskapende

Offentlig søkerliste: 
Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova §25.

Politiattest:
Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse for stillinger der det er påkrevd iht. lovverk.

Vedlegg:
Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å bruke Vitnemålsportalen. Utdanning utført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (eller NOKUT), og godkjenningen må dokumenteres.

Sektor
Offentlig
Sted
4010 Stavanger
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Helsepersonell
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Vernepleier, Sykepleier, Miljøterapeut, Barnevernspedagog

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Svein Fagerlid Meling
Stillingstittel
Fagleder OBS-team
Telefon
95 12 08 51
Kontaktperson
Ema Dumani
Stillingstittel
None
Telefon
40 32 34 62
Følg firma
1474 følger dette firmaet

4010 Stavanger

Annonseinformasjon

FINN-kode 346656648
Sist endret 2. apr. 2024 14:06

Rapporter annonse