Er du sykepleier eller vernepleier med erfaring innen psykisk helsearbeid og på jakt etter nye utfordringer?

Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Stillingstittel
Sykepleier/Vernepleier
Frist
21.04.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Sykehuset i Vestfold HF

Vi søker deg som er engasjert og faglig nysgjerrig, og som ønsker å bli en del av vårt nattevaktslag!

Vi har flere ledige stillinger på natt:
Både deltid og heltid, vikariat og fast

I begge stillingene er det for tiden både våkne og hvilende vakter, samt noe dagtid.Med forbehold om endring i stillingsstørrelser.

Oppstart snarest eller etter avtale.

DPS Vestfold er en avdeling i Klinikk Psykisk helse og avhengighet (KPA). DPS Vestfold er lokalisert i Sandefjord, Larvik ogNøtterøy/Tønsberg, og har et opptaksområdet med ca. 230.000 innbyggere.Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte. DPS Vestfold har 3døgnposter og 7 poliklinikker i tillegg til to seksjoner for kontortjenester.

Allmennpsykiatrisk post – Sandefjord har 6 sengeplasser og har en spesifisert behandlingsmetodikk: Basal Eksponeringsterapi (BET). Du vil bli del av en tverrfaglig gruppe, hvor alle ansatte vedBET-seksjonen har kunnskap og erfaring med BET og jobber etter BET-prinsipper.Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern.

Pasienter som vil ha nytte av BET-behandling har ofte en historie med mange og/eller lange sykehusinnleggelser. Annen behandling har vist seg å ha liten effekt og varig bedring har ikke tidligere blitt oppnådd. Behandlingsmodellen er transdiagnostisk, det vil si at behandlingen ikke retter seg mot spesifikke psykiatriske lidelser, men retter seg inn mot et bredt spekter av psykiske plager og funksjonsnedsettelse.

Målsettingen i Basal Eksponeringsterapi er å utvikle pasientens evne til funksjonell selvregulering, slik at de kan forholde seg til sine tanker og følelser på nye måter. BET-metodikken er en verdiforankret behandlingsmetodikk og pasientens egne verdier blir rettesnoren for ulike behandlingstiltak. Samtaler og samarbeid med pårørende er en del av vårt behandlingstilbud. For øvrig samarbeider seksjonen tett med andre seksjoner ved Vestfold DPS, psykiatrisk sykehusavdeling, fastleger og andre aktuelle tjenesteytere i pasientens hjemkommune ved behov.

Vi ønsker deg som trives med teamarbeid, som er engasjert og som ønsker å bidra til at behandlingen for våre pasienter er helhetlig og godt koordinert gjennom hele døgnet, som ønsker å spille kollegene dine gode, og som er ute etter å utvikle deg selv i jobben.


Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapeutiske arbeid i posten i henhold til BET-prinsipper
 • Psykoedukativt arbeid
 • Medikamenthåndtering
 • Forbedringsarbeid og deltakelse i tverrfaglige møter

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Ønskelig med erfaring med Basal Eksponeringsterapi (BET), eller annet arbeid innen psykisk helse
 • Erfaring med DIPS og MetaVision er ønskelig
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • Du samarbeider godt med andre, spesielt ved å konstruktivt dele kunnskap, erfaring og informasjon. Du støtter andre for å nå teamets mål
 • Du er klar over egne styrker og svakheter og søker muligheter for å lære mer og utvikle deg. Du nyttiggjør deg egne og andres refleksjoner over egen praksis
 • Du har god evne til å forvalte egen grunntenkning over i en målrettet og avgrenset behandling
 • Du trives med å delta i tverrfaglige behandlingsrelasjoner, og har evne til å dra nytte av innsikten i flere fag
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges sterkt

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av et stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Deltakelse i krevende- og spennende videreutvikling av seksjonen og DPS Vestfold
 • Virksomhetsfokus på resultatskaping for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Om arbeidsgiveren

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.
I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.
Les mer om oss på www.siv.no.Sektor
Offentlig
Sted
Brydedamveien 30, 3216 Sandefjord
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier / Psykiatri,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Psykiatri, DPS, Psykisk helsearbeid

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Tonje Reinsberg Bakkane
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
97 09 71 34
Følg firma
1060 følger dette firmaet

Brydedamveien 30, 3216 Sandefjord

Annonseinformasjon

FINN-kode 346650715
Sist endret 2. apr. 2024 13:30

Rapporter annonse