Utløpt

Fagansvarlig økonomi

Arbeidsgiver
Møreforsking AS
Stillingstittel
Fagansvarlig økonomi
Frist
21.04.2024
Ansettelsesform
Fast

Møreforsking er et forskningsinstitutt som driver forskning på marine ressurser og råvarer; fra hav til bord. Vi har et godt samarbeid med næringsliv, klynger, offentlig sektor og andre kompetansemiljø langs hele den marine verdikjeden. Instituttet har en spennende prosjektportefølje. Den strekker seg fra mindre for- og kvalifiseringsprosjekt, direkteoppdrag, forskningsoppdrag sammen med næringsliv og andre Universitets- og forskningsmiljø finansiert av det nasjonale virkemiddelapparatet, til store tunge forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd og Horisont Europa (EU-prosjekt).


Stillingen som fagansvarlig økonomi har du en sentral rolle i organisasjonen. Du vil være en del av instituttets ledergruppe og ha hovedansvaret for utarbeiding av budsjetter, økonomisk rapportering og strategisk beslutningsstøtte innenfor økonomiområdet.

 

I denne stillingen er du en viktig ressurs for både forskere, prosjektledere og øvrig ledelse i deres daglige arbeid med forskning og innovasjon. Du er nøyaktig, strukturert, evner å se de store linjene og er en pådriver for utviklingen av instituttet.

 

For oss er det viktig at du bidrar til at organisasjonen som helhet har gode system for økonomisk oppfølging og leveranser. 


Arbeidsoppgaver:

-         Leder- og prosjektlederstøtte m bl.a. prosjektportefølje, timesatsanalyser, etterkalkyler og evaluering av prosjekt

-         identifisere forbedringspotensialer og utvikle rutiner for økt lønnsomhet

-         budsjettering, økonomisk analyse, perioderapportering og oppfølging av avvik

-         KPI, likviditetsanalyse samt prognoser til ledelse og styre

-         Innlesing av data til ERP-system; timer, bemanning og portefølje

-         Regnskap

-         Eksterne rapporteringer (EU, NFR, SSB, mm)

-         Utarbeide og følge opp avtaler og kontrakter

-         Andre oppgaver kan inngå i stillingen


Vi benytter pr dd bl.a. Instipro, Power-BI, UBW, Briva, Sharepoint, Excel.

Det må påregnes noe reising.


Kompetansekrav:

Stillingen som Fagansvarlig økonomi er en stilling som krever allsidig og bred kompetanse og innebærer evne til stor grad av selvstendighet. Samtidig må du ha evne til å kommunisere og samhandle godt med dine kollegaer både i ledergruppen og i forskerstaben.


Det er kreves høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå eller tilsvarende. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan delvis erstatte utdanningskravet. Videre er det en forutsetning med omfattende relevant fagkompetanse. Personlig egnethet tillegges stor vekt. Instituttet har en voksende portefølje av EU-prosjekt og erfaring med rapportering og støtte til denne type prosjekt vil bli vektlagt.


Vi ønsker en kandidat med solid økonomiforståelse og relevant erfaring fra flere av følgende områder;

-         budsjettering, økonomisk rapportering, regnskapsføring, prosjektarbeid, kontraktsarbeid, EU-samarbeid, forskningssektoren

-         Erfaring med rapporterings- og analyseverktøy

-         Analytisk kompetanse

 

Egnethet / personlig egenskaper:

-       Ha et overordnet blikk og være pådriver for utvikling av instituttet

-       Jobbe strukturert, være opptatt av kvalitet, ha høy gjennomføringsevne

-       Utviklingsorientert og evne til læring

-       Like å ta ansvar og jobbe selvstendig

-       Serviceinnstilt, positiv og fleksibel, og ha evnen til å håndtere en hektisk hverdag

-       Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner


Vi tilbyr:

Vi tilbyr et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø.  Det er etablert gode nettverk med andre forskningsinstitutt også på administrativt nivå. Vi tilbyr fleksibilitet i arbeidstid, gode kursmuligheter, gode pensjons- og forsikringsordninger og bedriftshelsetjeneste. Arbeidssted er Ålesund. Vi holder til i nye, moderne lokaler på NMK (Norsk Maritimt Kompetansesenter) på Campus Ålesund. Lønn avtales ut fra ansvar, kvalifikasjoner og erfaring.  

Om arbeidsgiveren

Møreforsking er et marint forskningsinstitutt med mål om å skape bærekraftig utnyttelse og produksjon av eksisterende og nye ressurser fra havet. Våre forskere leverer forskning og innovasjon i nært samarbeid med næringsliv, offentlig sektor, samt nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. Møreforsking har stor faglig bredde og arbeider for å finne bærekraftige løsninger på sentrale samfunnsutfordringer som bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt. Vår styrke er tverrfaglig kunnskapsutvikling og formidling. Vi jobber for å løse utfordringer, bidra til innovasjon, utvikle nye metoder og møte andre kunnskapsbehov som kundene våre har. Vi tilbyr et spennende forskningsmiljø med mulighet for faglig utvikling, hvor vi driver med både oppdragsforskning og egeninitierte forskningsprosjekt. Møreforsking har i dag 35 ansatte og er i vekst. Vi har kontorer i Ålesund (hovedkontor), Molde og Kristiansund. Instituttet skal være allmennyttig og det skal ikke deles ut utbytte eller andre utdelinger til aksjonærene. Overskudd som blir skapt gjennom virksomheten skal brukes til realisering av instituttets allmennyttige formål.

Nettverk
Facebook, LinkedIn
Sektor
Privat
Sted
Borgundveien 340, 6009 Ålesund
Bransje
Fiskeri og oppdrett,
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap,
Økonomi og regnskap / Controller,
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering

Nøkkelord

regnskap, økonomi, analyse, statistikker, økonomirådgiver

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anja Iren Tuvik Rødset
Stillingstittel
HR Rådgiver
Mobil
41 80 88 51
Følg firma
41 følger dette firmaet

Borgundveien 340, 6009 Ålesund

Annonseinformasjon

FINN-kode 345168306
Sist endret 3. mai 2024 12:48

Rapporter annonse