Utløpt

Psykolog/ psykologspesialist som leder/veileder til nytt MST-CAN team

Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Stillingstittel
Psykolog/ psykologspesialist som leder/veileder til nytt MST-CAN team
Frist
01.04.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Stavanger kommune

Vil du være med på å gjøre en forskjell for barn og unge utsatt for vold og omsorgssvikt?

Vi søker nå etter leder/veileder (psykolog/psykologspesialist) i 100 % fast stilling for nytt MST-CAN team.

Barnevernstjenestene i Stavanger, Randaberg og Kvitsøy, Sandnes og Sola skal etablere et team som skal gi multisystemisk terapi til familier der det forekommer vold og/eller alvorlig omsorgssvikt.

Stillingen innebærer en unik mulighet til å være med på å etablere et nytt behandlingstiltak som skal arbeide intensivt og helhetlig med hver familie, gjennom en systemisk fleksibel behandling. MST-CAN teamet består av en leder/veileder, fire terapeuter/psykologer og en miljøterapeut.

I MST-CAN (Multisystemic Therapy - Child Abuse and Neglect), gir terapeutene helhetlig og intensiv hjemmebasert behandling til hele familien for å sikre trygge omsorgsforhold for barn og unge. Gjennom dette kan en bidra til å forhindre omsorgsovertakelse og plassering utenfor hjemmet.Behandlingsmetoden kan vise til gode resultater, og grundig opplæring og kontinuerlig kompetanseutvikling vil bli gitt.

MST-CAN er en forskningsbasert tilnærming utviklet i USA. Implementeringen skjer i tett samarbeid med Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), som også har faglig ansvar for behandlingsmodellen.

Som leder/veileder av MST-CAN teamet vil du ha faglig, og administrativt ansvar, samt personalansvar for fire terapeuter/psykologer og en miljøterapeut. Leder vil stå for ukentlig veiledning til terapeutene i alle teamets behandlinger, og motta ukentlig konsultasjon fra nasjonal MST-CAN konsulent som et ledd i kvalitetssikringen av behandlingene. Det er ønskelig at du er med i ansettelsen av terapeutene i teamet.

Terapeutene har selvstendig behandlingsansvar og samarbeider tett med resten av teamet i det daglige arbeidet.Teamet er tilgjengelig for familiene 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, gjennom en rullerende vaktordning. Leder er løpende tilgjengelig for terapeutene for å gi veiledning utover ukentlig veiledning ved behov. Innenfor MST- CAN’s behandlingsprinsipper og praksis vil du kunne være med å forme teamet i stor grad.

MST-CAN teamet skal gi tjenester til barnevernstjenestene etter en fastsatt samarbeidsavtale. Stavanger er vertskommune for tiltaket og MST-CAN terapeutene vil ha daglig tilhørighet her. Nestleder ved barnevernstjenesten i Stavanger vil være din nærmeste leder.

Vi er utviklingsorienterte, og ønsker å prøve ut nye veier og metoder innen barnevernsfaget. Vårt mål er at barn, unge og deres familier, blir møtt med vennlighet og respekt, mottar rett hjelp til rett tid, og med tjenester av god kvalitet. God og aktiv brukermedvirkning skal alltid være i fokus.

Mer informasjon om MST-CAN finner du her:https://www.nubu.no/metoder/MST-CAN/

Mer informasjon om NUBU finner du her:https://www.nubu.no/om-oss/category7.html


Arbeidsoppgaver

 • Faglig og personaladministrativt ansvarlig for teamet
 • Ansvar for ukentlig gruppeveiledning og individuell veiledning av terapeutene etter MST-CANs prinsipper og praksis
 • Ansvar for løpende kontakt mellom teamet og MST-CAN-konsulent
 • Ansvar for inntak i MST-CAN
 • Ansvar for at MST-CANs kvalitetssikringsrutiner følges, inkludert rapportering til NUBU og samarbeidskommunene
 • Delta i MST-CAN-programmets kontinuerlige opplæring og fagutvikling
 • Ansvar for systemarbeid innad i organisasjonen og til samarbeidsinstanser
 • Delta i informasjonsarbeid om MST-CAN
 • Sikre at samarbeidsavtalen mellom barnevernstjenestene følges

Kvalifikasjoner

 • Utdanning og autorisasjon som psykolog, fortrinnsvis psykologspesialist
 • Det er ønskelig med god kjennskap til det teoretiske grunnlaget for metoden; dvs. systemteori, familieterapi, sosial læringsteori, kognitiv atferdsterapi generelt, og spesielt for rus og traumebehandling.
 • Det er også ønskelig at du har:
  • Ledererfaring
  • Videreutdanning/erfaring fra familieterapi og arbeid med barn og ungdom
  • Erfaring fra arbeid med evidensbasert metodikk
  • Gode engelsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Du må:

 • Ha evne til god og tillitsbyggende kommunikasjon med mennesker i vanskelige livssituasjoner, kolleger og samarbeidsinstanser.
 • Ha god rolleforståelse og gode samarbeidsevner.
 • Være beslutningsdyktig, og evne å oppnå resultater.
 • Ha oversikt, og arbeide strukturert og planmessig.
 • Ha stor arbeidskapasitet, og interesse for faglig og etisk refleksjon.
 • Kunne inspirere og engasjere.
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Være selvstendig og initiativrik.
 • Være lærevillig, robust og trives med en variert arbeidshverdag.

Annet

 • Du må ha mulighet til å jobbe fleksibelt, og være telefontilgjengelig gjennom uken for terapeutene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST-CAN-veiledere/ledere, og kompensasjon for tilgjengelighet gis.
 • Det blir satt inn stedfortreder i ferier, og ved behov for fri.
 • Du vil få grundig opplæring innen MST og MST-CAN.
 • Du vil få opplæring i rus- og traumebehandling.
 • Du vil få veilederopplæring.
 • Du vil få faglig veiledning og oppfølging fra nasjonal MST-CAN konsulent.
 • Når teamet er i drift er det faste og regelmessige møter med nasjonal MST-konsulent, både med leder/veileder alene (minimum månedlig, og oftere i starten, samt ved behov), og med hele teamet (ukentlig).
 • Alle i teamet, inkludert leder/veileder, får utarbeidet en individuell utviklingsplan som brukes aktivt i oppfølgingen av den enkelte.
 • Det er regelmessige utviklingsseminarer i regi av NUBU og konsulent både for hele teamet og for veiledere
 • Ansettelsesprosessen er et samarbeid mellom Stavanger kommune og NUBU, og du må være innforstått med at NUBU får innsyn i søknaden, og er en del av intervjuprosessen.
 • Du må ha førerkort for bil, og kunne disponere egen bil i tjenesten.
 • Godkjent politiattest kreves.
 • Da det er flere kommuner involvert, kan du regne med noe møtevirksomhet i alle kommunene, selv om basen er i Stavanger.

Vi tilbyr

  En spennende og variert arbeidshverdag, med gode faglige utfordringsmuligheter, i en barnevernstjeneste som;
  Er utviklingsorientert.
  Arbeider systematisk med kvalitetsutvikling.
  Setter barnet og deres familie i fokus.
  Har faglig dyktige, løsningsorienterte og engasjerte kollegaer i et trivelig arbeidsmiljø

  I tillegg tilbyr vi:
  Kantine
  Pensjonsordning og forsikring i KLP
  Ansattgoder som HjemJobbHjem,bedriftsidrettslag og kunstforeninger og rabatt på treningssenter, svømmehall m.m.


  Lønn og stillingskode: Individuell lønnsvurdering ved tilsetting etter vedtak fra forhandlingssjef - stillingskode 945450 Driftsleder 945450

  Om arbeidsgiveren

  Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens
  største arbeidsgivere.
  Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av
  at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet,
  og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn,
  funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 
  Som ansatt i Stavanger
  kommune får du utgjøre en
  forskjell for kommunen og innbyggerne og blir
  en del av en spennende storbyregion. 
  Vi bygger fellesskap ved å være nære, åpen og nyskapende
  Offentlig
  søkerliste: 
  Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet.
  Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må
  foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova
  §25.
   
  Politiattest:
  Gyldig politiattest må
  fremlegges før tiltredelse for stillinger der det er påkrevd iht. lovverk.
   
  Vedlegg:
  Attester, vitnemål og
  vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å bruke Vitnemålsportalen.
  Utdanning utført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere
  utdanning og kompetanse (eller NOKUT), og godkjenningen må dokumenteres.

  Sektor
  Offentlig
  Sted
  Hermetikkgata 5, 4014 Stavanger
  Bransje
  Helse og omsorg
  Stillingsfunksjon
  Ledelse,
  Helsepersonell / Psykolog
  Arbeidsspråk
  Norsk

  Spørsmål om stillingen

  Kontaktperson
  Anne Grethe Rosså Ramsvik
  Stillingstittel
  Konstituert barnevernsleder
  Telefon
  97 15 40 04
  Kontaktperson
  Anette Mellemstrand
  Stillingstittel
  Prosjektleder MST-CAN
  Telefon
  98 82 69 43
  Følg firma
  1496 følger dette firmaet

  Hermetikkgata 5, 4014 Stavanger

  Annonseinformasjon

  FINN-kode 343158566
  Sist endret 18. apr. 2024 14:20

  Rapporter annonse