Utløpt

Leder for PPT Trysil og Engerdal - 2. gangs utlysning (justerte krav)

Arbeidsgiver
Trysil kommune
Stillingstittel
Leder for PPT Trysil og Engerdal
Frist
11.03.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Trysil kommune

Vil du være med oss på laget for barn og unge i Trysil og Engerdal?

Som leder pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) vil du være en viktig del av oppvekstsektoren hos oss. Her får du mulighet til å jobbe sammen med en utviklingsorientert sektor, med stort fokus på å styrke og støtte særlig barn og unge i barnehager og grunnen.

I Trysil og Engerdal har vi stort fokus på inkluderende skoler og barnehager, tilpasset opplæring, tidlig innsats og læringsmiljø.
I Trysil er Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnehager, skoler, helsestasjonen og barneverntjenesten organisert sammen i sektor for Oppvekst. Vi jobber sammen på laget rundt barn og unge. PPT er organisert som interkommunalt samarbeid med Trysil og Engerdal, der Trysil er vertskommune.

Med nylig vedtatt oppvekstmodell så jobber vi sammen for å få robuste barn og unge som har det bra. I Trysil vil vi ha robuste barn som vil, tør og kan.
Byggende faktorer vi setter fokus på i oppvekstmodellen er:

 • Lyst til å lære
 • Aktivitet og lek
 • Medvirkning
 • Relasjoner og inkludering
 • Rutiner, mat og søvn

Sammen med høgskolemiljøer og regionalt samarbeid så deltar Trysil i utviklingsarbeid. Dette bidrar til faglig utvikling, systematisk, målrettet og kontinuerlig arbeid for å gi gode tjenester til barn og unge. Vi har endringsvilje - med barn og unges beste i fokus.

PPT sine hovedoppgaver er individ- og systemrettet arbeid vedr. barn før opplæringspliktig alder, elever i grunnskolen, og voksne med behov for spesialundervisning. Dette krever at tjenesten er tett på de ulike virksomhetene vi har i sektoren vår.
Tjenesten skal også bistå enhetene i saker vedrørende psykososialt miljø, samt organisasjons- og kompetanseutvikling. PPT blir derfor også inkludert i pågående utviklingsprogram.

Leder for PPT er en del av Trysil kommunes ledergruppe og har kommunalsjef for oppvekst som nærmeste leder.


Arbeidsoppgaver

Leders ansvars og arbeidsområder omfatter det daglige ansvaret i PPT; faglig, økonomisk, personalmessig og administrativt. Dette innebærer bl.a. at du har fullt personal- og økonomiansvar for tjenesten du leder, men med bistand av stab- ogstøttefunksjoner. Det faglige ansvaret innebærer bl.a. at du leder og motiverer til utviklingsarbeid og at krav i gjeldende lovverk etterleves. Stillingen inkluderer også saksbehandling på både system- og individnivå.

Videre er vi i en prosess for å styrke tverrfaglig samhandling sammen med helsestasjonen og barnevernstjenesten. Det forventes at leder for PPT vil være sterk bidragsyter inn i dette samarbeidet.

Kvalifikasjoner

Utdanning (formell kompetanse):

 • Hovedfag/master innen relevante fagområder som spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi
 • Relevant utdanning innen ledelse, eller ledererfaring fra relevant praksisfelt kan være en fordel
 • Utredningskompetanse er ønskelig

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Erfaring (realkompetanse)

 • Erfaring fra lederstilling i PPT eventuelt annen relevant ledererfaringkan være en fordel
 • Erfaring som PP-rådgiver er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid i barnehage og/eller grunnskole er ønskelig
 • Krav om gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

Vi ønsker ledere som:

 • Vil, tør og kan lede - og samtidig aktivt bidra til kommunens visjon "Stavtaket foran"
 • Er faglig sterk, reflektert og engasjert
 • Har gode lederegenskaper, tar ansvar og jobber selvstendig
 • Kan inspirere til, og lede endringsprosesser
 • Ser helhet og sammenhenger, og kommuniserer godt
 • Er god på relasjon i møte med barn, ungdom, voksne, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Er positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Den som tilsettes må ha førerkort og bør disponere egen bil

Vi tilbyr

 • En spennende og variert lederstilling i et godt, engasjert og travelt miljø
 • Gode muligheter for kurs/videreutdanning/faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale og i tråd med lokal lønnspolitikk
 • God offentlig tjenestepensjon
 • Tilsetting i henholdt til lov- og avtaleverk som gjelder for Trysil kommune.

Om arbeidsgiveren

Velkommen til Trysil: Naturens fornøyelsespark!
Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo via Elverum, og 4 mil fra den internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.
Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i kommunesenteret Innbygda.
Folketallet har økt jevnt de siste årene, og vi er nå rundt 6 600 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største "byer" som følge av at aktiviteten i og rundt Trysilfjellet nær tidobler innbyggertallet. Vi er Norges desidert største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner. 
Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander har ved utgangen av 2022 tilgang til høyhastighetsbredbånd.
I Trysil er det seks kommunale og fire private barnehager, tre kommunale og en privat barneskole, en ungdomsskole og en videregående skole. Vi er stolte av å ha læreplassgaranti!
Trysil kommunes toppledelse består av kommunedirektør og tre kommunalsjefer; helse og mestring, oppvekst, og samfunnsutvikling. Stabs- og støttefunksjonene er delt i tre avdelinger; lønn og personal, økonomi og kommunikasjon. Trysil er vertskommune for IKT-samarbeid med Stor-Elvdal, Åmot og Engerdal (SÅTE-samarbeidet).
Våre rundt 800 ansatte utgjør til sammen 630 årsverk. 
Sammen leverer vi våre tjenester med respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet og vilje til endring.Opplysninger om søknaden og prosessen videre. 
Søknader skal leveres via vår stillingsportal i Webcruiter. Husk å beskriv alt som kan være relevant, både arbeidserfaringer og utdanninger.
Du må dokumentere både utdanning og erfaring med egne vedlegg. Vi baserer saksbehandlingen vår på den dokumentasjon du har lastet opp i søknaden, så sørg for å legge ved attester, vitnemål og annet du vil vi skal vurdere deg ut fra.
Kommunikasjonen i ansettelsesprosessen vil som hovedregel skje via epost til/fra Webcruiter-løsningen. Det er viktig at du oppgir en epostadresse du følger jevnlig med på. Du kan også logge deg på løsningen og se status på søknaden din. 
Trysil kommune ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Nåværende og tidligere ansatte kan ha fortrinnsrett etter lov- og avtaleverk. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen. 
Offentlig søkerliste
Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. 
Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Innvilges man ikke unntak må man trekke søknaden dersom man ikke vil stå på den offentlige søkerlista. 
 

Sektor
Offentlig
Sted
Gamlevegen, 2420 Trysil
Bransje
Offentlig administrasjon,
Barn, skole og undervisning,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Rådgivning
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Ledelse, Pedagogikk, Psykologi, rådgivning, utviklingsarbeid

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Tanja Køien Andersen
Stillingstittel
Kommunalsjef Oppvekst
Telefon
48 89 86 91
Følg firma
62 følger dette firmaet

Gamlevegen, 2420 Trysil

Annonseinformasjon

FINN-kode 341750814
Sist endret 8. apr. 2024 10:28

Rapporter annonse