Utløpt

Høgskolen i Molde søker høgskolelektor/-lærer i paramedisin

Arbeidsgiver
Høgskolen i Molde
Stillingstittel
Høgskolelektor/-lærer i paramedisin
Frist
13.03.2024
Ansettelsesform
Fast

Om stillingen / arbeidsoppgaver

Dine hovedarbeidsoppgaver vil være undervisning og veiledning av studenter i klasserom, praksisstudier og i simulering- og ferdighetssenteret ved bachelor i paramedisin. Andre oppgaver er

 • delta og opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet
 • legge til rette for godt samarbeid mellom Høgskolen i Molde, kommuner og helseforetak
 • medvirke til og formidle forsknings- og utviklingsarbeid  
 • faglig-administrativt arbeid 
 • andre arbeidsoppgaver ved avdeling helse og sosialfag kan også bli tillagt deg.

Ditt kontorsted er ved vår campus i Molde. Veiledning av studenter i praksis vil kunne medføre noe reisevirksomhet. Du vil bli godtgjort etter statens reiseregulativ.

Vi ønsker å legge til rette for videre faglig fordypning. For høgskolelektor er derfor for tiden 20 prosent av arbeidstiden øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling.

Kvalifikasjoner

Du har

 • relevant bachelorgrad og/eller mastergrad
 • klinisk erfaring fra prehospitale tjenester
 • kjennskap til norsk organisering av ambulansetjenesten og paramedisin som fagområde
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk (eller et annet skandinavisk språk)
 • gode personlige egenskaper, blant annet kan du kommunisere og samarbeide godt med studenter og kolleger

Vi viser også til kvalifikasjonskravene for ansettelse som høgskolelektor/høgskolelærer i følgende forskrift:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

Det er fordel at du har

 • utdanning i paramedisin
 • erfaring fra utdanning av paramedisinere eller ambulansearbeidere
 • erfaring fra høgskolesektoren og/eller undervisning og veiledning
 • universitets- og høgskolepedagogisk utdanning (UH-ped)

Søker uten universitets- og høgskolepedagogisk utdanning (UH-ped) vil bli tilbudt denne. Utdanningen må være gjennomført innen to år fra tiltredelsesdato.

Vi vektlegger dine personlige egenskaper. Du har faglig engasjement, er fremtidsrettet, selvstendig og har evne til omstilling/videreutvikling.

Dersom du ikke har mastergrad, men blir ellers vurdert som kvalifisert, kan det være aktuelt med midlertidig ansettelse i to år som høgskolelærer forutsatt at du har igangsatt kvalifisering til høgskolelektor i fagområdet. Dersom kvalifiseringen skjer i ansettelsesperioden, gis fast ansettelse.

Vi tilbyr

Du lønnes etter ansiennitet/kvalifikasjoner i statens lønnsregulativ. Som 1008 Høgskolelektor er lønnsspennet kr 615 700 - 679 700 (lønnstrinn 63-69). Som 1007 Høgskolelærer er lønnsspennet 584 500-624 500 (lønnstrinn 60-64). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.   

I tillegg kan vi tilby:

 • godt arbeidsmiljø med sosiale aktiviteter gjennom året
 • tjenestepensjon i Statens pensjonskasse med tilbud om boliglån, samt tariffavtale med yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Ansettelsen skjer på vanlige statlige vilkår, og den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Søknad

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på www.jobbnorge.no. Her må følgende opplysninger/dokumentasjon legges inn

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • relevante autorisasjoner
 • relevante kursbevis
 • eventuelle publikasjoner
 • minst to referanser med kontaktinformasjon

Søknadsfrist: onsdag 13. mars  2024

Annet

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen, og som ellers fyller kvalifikasjonsvilkårene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodningen om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Spørsmål om stillingen

Ole Kristian Berg

Førsteamanuensis

711 95 771

olbe@himolde.no


Heidi Haavardsen

Dekan/leder

712 14147

Heidi.V.Haavardsen@himolde.no

Om arbeidsgiveren

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen flere av sine fagområder, hvor visjonen "Med kunnskap for bærekraft og innovasjon" skal gjenspeiles i all vår virksomhet.

Vi tilbyr over 40 ulike studieprogram, fra årsstudier til doktorgradsutdanning innen områder som helse- og sosialfag, IT, juss og samfunnsvitenskap, logistikk, Sport Management og økonomi.
Vi har drøyt 250 ansatte og 3600 studenter ved våre studiesteder i Molde og Kristiansund.

Ved avdeling helse- og sosialfag er det ledig fast stilling som høgskolelektor/ høgskolelærer i paramedisin.

Høgskolen i Molde skal starte studie i paramedisin fra høsten 2024. Du vil dermed få mulighet til å delta i utviklingen av et spennende nytt studieprogram sammen med kolleger fra avdeling for helse- og sosialfag. Les mer om avdelingen på våre hjemmesider: www.himolde.no/om/organisasjon/fagavdelinger/hs/

Sektor
Offentlig
Sted
Britvegen 2, 6410 Molde
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Helsepersonell,
Sykepleier,
Sykepleier / Intensiv

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ole Kristian Berg
Stillingstittel
Førsteamanuensis
Telefon
71 19 57 71
Kontaktperson
Heidi Haavardsen
Stillingstittel
Dekan/leder
Telefon
71 21 41 47
Følg firma
1252 følger dette firmaet

Britvegen 2, 6410 Molde

Annonseinformasjon

FINN-kode 341218286
Sist endret 4. apr. 2024 12:00

Rapporter annonse