Utløpt

Rådgiver i Oppfølgingstjenesten

Arbeidsgiver
Telemark Fylkeskommune
Stillingstittel
Rådgiver i Oppfølgingstjenesten
Frist
10.03.2024
Ansettelsesform
Fast

Rådgiver i Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten (OT) i Telemark har oversikt over og tilbyr tjenester og tilbud til ungdom mellom 15-21 år som er utenfor opplæring og arbeid. I ny opplæringslov som trer i kraft 1.8.2024 vil Oppfølgingstjenesten få økt målgruppe opp til 24 år.

I Telemark vil vi fra høsten -24 ha omlag 1800 ungdommer i målgruppen, inkludert elever og lærlinger som vi jobber forebyggende med. OT er organisert som et team i seksjon PPT, OT og alternative opplæringsarenaer i sektor for Utdanning, Folkehelse og Tannhelse i Telemark fylkeskommune.

Oppfølgingstjenesten har hovedkontor i Skien, men har oppfølging av ungdom i hele Telemark. Som følge av ny opplæringslov og ny organisering, har vi nå behov for å tilsette en rådgiver med tilhørighet til Skienkontoret. Stillingen vil innebefatte et hovedansvar for oppfølging og frafallsforebyggende arbeid med lærlinger, samt ungdom i den eldste målgruppen til OT.

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

OT-rådgiver skal bidra til at Oppfølgingstjenesten (OT) løser sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte, slik at flest mulig ungdommer kommer tilbake til opplæring og/eller arbeid. Med et overordnet mål om å gjennomføre videregående opplæring.

OT-rådgiver har et faglig ansvar for at OT løser oppgavene i henhold til lov og forskrift, herunder;

 • Samhandle tett med fagteamet innad i tjenesten og søke å løse oppgaver i fellesskap
 • Konkrete oppgaver vil være
  • kontakt med tilmeldte ungdommer og lærlinger
  • holde oversikt over og følge opp ungdom i målgruppen 
  • gjennomføre individuelle veiledningssamtaler
  • hjelpe ungdom i å stå i opplæringssituasjonen og å takle ulike krav og forventninger
  • finne og følge opp praksisplasser i arbeidslivet
  • hjelpe til med å søke til videregående opplæring
  • hjelpe ungdom til å finne ordinært arbeid
 • Bidra i det frafallforebyggende arbeidet på de videregående skolene og i bedriftene
 • Samhandle med ungdomsskolene i overgangen til videregående skole
 • Samhandle internt i seksjonen og sektoret om prosedyrer, forvaltningspraksis og i enkeltsaker
 • Samhandle med lokalt NAV-kontor jamfør samarbeidsavtalen
 • Samarbeide med andre aktuelle eksterne aktører til det beste for målgruppen

OT-rådgiver skal sammen med resten av teamet bidra til faglig utvikling av tjenesten og bidra inn i strategiske prosesser og målarbeid. OT-rådgiver har ansvar for å dele kompetanse på tvers i teamet og øvrig samarbeid i seksjonen.

Kvalifikasjoner

Utdanning og erfaring:

 • Rådgiver må ha minimum 3-årig relevant høgskole/universitetsutdanning
 • Rådgiver må ha erfaring med arbeid med ungdom og ungdomsutvikling
 • En fordel med kunnskap om Oppfølgingstjenestens oppdrag og oppgaver
 • Det er ønskelig med erfaring om videregående skole og fagopplæring
 • Det er ønskelig at du har kunnskap om karrieveiledning

 

 • Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.
 • Du må disponere egen bil i tjenesten

Personlige egenskaper

 • Ha gode mellommenneskelige ferdigheter
 • Være stabil, fleksibel og kunne ta initiativ
 • Du må være en lagspiller, men samtidig kunne jobbe selvstendig
 • Ha evne til motivasjon, struktur i arbeidet og engasjement i oppdraget
 • Du må tåle en hektisk arbeidshverdag og det å stå i faglige utfordringer over tid

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

 • Høyt faglig kompetansefellesskap
 • Gode kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Spennende utviklingsmuligheter innen fagområdet
 • God offentlig pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling 

Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema. Vitnemål og attester tar du med til et eventuelt intervju. Ved søknadsfristens utløp blir det utarbeidet en offentlig søkerliste. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes jf Offentleglova § 25. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon som bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

Sektor
Offentlig
Sted
Olai Skulleruds veg 30, 3720 Skien
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Undervisning og pedagogikk / Veileder
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

OT, Oppfølgingstjenesten, Rådgiver, Veileder, videregående opplæring

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Therese Sando
Stillingstittel
Teamleder
Telefon
95 15 30 90
Følg firma
134 følger dette firmaet

Olai Skulleruds veg 30, 3720 Skien

Annonseinformasjon

FINN-kode 341013508
Sist endret 2. apr. 2024 16:52

Rapporter annonse