Utløpt

Vi søkjer etter ein som skal bidra med vedlikehald og vidareutvikling av teknisk utstyr.

Arbeidsgiver
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Stillingstittel
Vil du bli vår nye teknikar/ingeniør?
Frist
10.03.2024
Ansettelsesform
Fast

Vil du bli vår nye teknikar/ingeniør?

Om forskingsgruppa

Gruppe for arbeidsmiljøkjemi (KJEMI) er samansett av 18 medarbeidarar (forskarar, ingeniørar og doktorgradsstipendiatar) som arbeider med kartlegging og identifisering av kjemiske og biologiske forureiningar i arbeidsmiljøet som kan medfører eksponeringar for arbeidstakarar. Forsking med kartlegging og identifisering av kjemiske og biologiske forureiningar i arbeidsmiljøet er gruppa sin kjerneaktivitet. Gruppa gjev også råd og rettleiing om prøvetaking samt tilbyr analyser av luft- og biologiske prøver innan arbeidsmiljøfeltet. I tillegg til dette har gruppa ansvaret for oppfylging av den nasjonale databasen for luftmålingar (EXPO).


Arbeidsoppgåver

 • Reparasjon og vedlikehald av teknisk- og prøvetakingsutstyr (som prøvetakingspumper)
 • Vidareutvikling av teknisk- og prøvetakingsutstyr
 • Oppfylging av teknisk- og prøvetakingsutstyr
 • Delta i forskingsprosjekt med noko reiseverksemd.

Kvalifikasjonar

Det krevst:

 • Teknikar/ingeniør - elektronikk/datateknikk/automasjon/mekatronikk, spesielt relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Gode munnlege og skriftlege framstillingsevner på norsk
 • Førarkort klasse B.

Det er ynskjeleg med:

 • Erfaring frå tilsvarande oppgåver
 • Erfaring med yrkeshygieniske prøvetakingy.

Vi ser etter deg som har

 • Evne til å arbeide sjølvstendig, strukturert og systematisk
 • Gode datakunnskapar
 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt
 • Tar initiativ
 • Kreativ
 • Løysingsorientert.

Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt.


Hos oss får du

 • Sjølvstendige, varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø med ein uformell tone og stor vilje til å skape noko saman
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, ei av de beste pensjonsordningane i Noreg
 • God og rimelege kantine
 • Tilgang til treningsrom
 • Fleksibel arbeidstid med sommar- og vintertid
 • Betalt mobilabonnement gjennom Phonero (Telia)
 • Fine lokale sentralt på Majorstuen.

Stillinga er ei fast heiltidsstilling og blir løna etter Statens regulativ som:

 • Teknikar stillingskode 1091: frå kr 502 300 til kr 540 500,- eller som     
 • Avdelingsingeniør stillingskode 1085: frå kr 509 300,- til 667 700,-.

Plassering av løn er avhengig av utdanning og kvalifikasjonar. Frå løna innbetalast 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse, noko som inneber tenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Ved tilsetting er det seks månadar prøvetid.


Kontaktinformasjon

Meir informasjon om stillinga får ein ved å vende seg til:

-          Gruppeleiar Nils Petter Skaugset, tlf 23 19 53 56/404 31 269 eller e-post: nps@stami.no,

For nærmare opplysningar om søknadsprosessen:

-          Personalrådgjevar Maria Grongstad, tlf 23 19 51 36, eller e-post: maria.grongstad@stami.no (http://maria.grongstad@stami.no)

Ytterligere informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt finnes på våre nettsider: www.stami.no


Hvordan søker du stillingen

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge: "Søk stillingen". Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. 

Søkere med utenlandsk utdanning (både bachelor og/eller master), må legge ved sertifisert oversettelse til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikke er på et av disse språkene. Søkere må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor og master) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no (http://www.nokut.no) for mer informasjon om generell vurdering av høyere utdanning. Har du ikke fått svar innen søknadsfristen, kan du legge ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

 • Tiltredelse: etter avtale
 • Søknadsfrist: 10. mars

Inkludering og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CVen). Våre lokaler er universelt utformet, og vi ønsker å legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du som søker krysser av for nedsatt funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CVen, gjør vi deg oppmerksom på at denne opplysningen kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvenvernforordningen artikkel 13 og 14. 

Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.


Om arbeidsgiveren

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet på arbeidsmiljø- og helseområdet. Vi er en underliggende etat av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Visjonen vår er at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom og fremme god helse og skape verdier gjennom å utvikle bærekraftige arbeidsmiljøer.
Virksomheten omfatter forskning, utredning, undervisning, rådgivning og kommunikasjon. Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med ca. 140 ansatte, hvorav halvparten har eller er i ferd med å avlegge doktorgrad. STAMI-forskere har på 2000-tallet publisert ca. 1.100 vitenskapelige publikasjoner.

Sektor
Offentlig
Sted
Gydas vei 8, 0363 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Ingeniør,
Ingeniør / Kjemiingeniør

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingen kontakperson oppgitt
Følg firma
289 følger dette firmaet

Gydas vei 8, 0363 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 340726378
Sist endret 31. mar. 2024 15:40

Rapporter annonse