Utløpt

Stipendiat i husdyrfag

Arbeidsgiver
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Stillingstittel
Stipendiat i husdyrfag
Frist
Frist utløpt
Ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling for landbruk og informasjonsteknologi er det ledig stilling som stipendiat i husdyrfag. Ønsket tiltredelsesdato 1. august 2012

Stillingen er opprettet for å videreutvikle og styrke kompetansen innen svineproduksjon.

Stipendiaten vil knyttes til Avdeling for landbruk og informasjonsteknologi som er lokalisert i Steinkjer. Avdelingens hovedmål er å være kompetansebygger innen naturforvaltning, husdyrfag, grønn næringsutvikling og multimediabasert kommunikasjon og læring.

Avdelingen tilbyr bachelorgradsutdanninger i husdyrfag, utmarks-/naturforvaltning, grønn næringsutvikling, geografi, multimediateknologi, spill og opplevelsesteknologi, samt årsstudier innenfor samme fagområder. I tillegg tilbyr vi ett årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn, halvårsenheter i miljøledelse, GIS og IKT for lærere, samt etter- og videreutdanning innen våre fagområder.

Stipendiatstillingen skal styrke kompetansen og kunnskapsutviklingen i det landbruksfaglige miljøet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling og skal gi personer som ønsker en fordypning i fagområdet anledning til forskning og faglig utvikling. Det forventes at den som blir tilsatt, engasjerer seg både i fagmiljøet ved HiNT og regionalt.

Stipendiaten må søke opptak til organisert doktorgradsprogram ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA), mer informasjon om UMB, se www.umb.no. Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse (Se forskrift nr 102 om ansettelsesvilkår for stipendiater). Det forutsettes at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en dr.grad/PhD i løpet av tilsettingsperioden. Kortere eller lengre perioder ved IHA, UMB, må påregnes.

Tilsetting skjer på grunnlag av innstilling fra dekan. Innstillingen bygger på sakkyndig vurdering fra et utvalg oppnevnt av HiNT, intervju og eventuell prøveforelesing.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Høgskolen i Nord-Trøndelag gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste, jf. offentleglova § 25. Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknaden sendes via linken "Søk på stillingen". I tillegg til elektronisk søknad, sendes skriftlig søknad med alle vedlegg (CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, liste over eventuelle publikasjoner og vitenskapelige arbeider og prosjektbeskrivelse), alt i fire eksemplarer til Høgskolen i Nord-Trøndelag, Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer

Arbeidsoppgaver

 • Den som tilsettes skal arbeide med problemstillinger knyttet til forskningsprosjektet Causes of piglet mortality Klikk her for å lese mer om prosjektet

  Stipendiaten skal fortrinnsvis arbeide innenfor pkt 2 og 3 beskrevet i prosjektet.
 • Tilsettingen er en åremålsstilling for en periode på fire år hvorav 75 % av arbeidstiden skal brukes til arbeidet med doktorgraden, og 25 % til undervisning, og eventuelt andre oppgaver ved avdelingen. Det vil si at tre årsverk skal benyttes til doktorgradsutdanningen med forskningsprosjekt og forskerutdanning.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves: Hovedfag/mastergrad med godt resultat innen relevant fagkrets

  Det er ønskelig med:
 • Tidligere prosjekterfaring og/eller vitenskapelig produksjon av betydning for forskning innen fagområdet
 • Evne til tverrfaglig samarbeid og evne til å samarbeide med kolleger og studenter.
 • Det legges vekt på stipendiatens personlige egenskaper og egnethet til å gjennomføre doktorgradsutdanning.
 • Kandidaten må beherske engelsk, både skriftlig og muntlig.

 • Søkeren må dokumentere hvilke kvalifikasjoner han/hun har for å kunne arbeide innenfor angitte forskningsprosjekt.
 • Stipendiaten plikter å gjøre seg kjent med kriterier for opptak til doktorgradsprogram ved UMB i fokant av tilsetting.
 • Pliktig undervisningsarbeid ved HiNT foregår på norsk og den som tilsettes må derfor beherske norsk eller annet skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig.

Egenskaper

 • Vi ønsker oss en person som er engasjert, analytisk, har stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner. Det kreves god skriftlig framstillingsevne.

Det tilbys

 • Godt og kollegialt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
 • Godt samarbeid med motiverte og initiativrike studenter.
 • Stipendiatstillingen er plassert i lønnsplan 17.515, kode1017 stipendiat, LR 20/ltr. 48-61 (kr.391.300-490.100). Spesielt godt kvalifiserte søkere kan plasseres i kode 1378 stipendiat.
 • Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse. For øvrig gjelder de vilkår som til enhver tid er fastsatt i lover, forskrifter og avtaler for undervisnings- og forskerstillinger ved statlige høgskoler.
 • Til stillingen er det satt av driftsmidler til reiser og faglig aktivitet.

Om arbeidsgiveren

HiNTs styrke er nærhet og evne til samhandling mellom student, utdanning og yrkesliv.

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har rundt 4000 studenter og 390 tilsatte på de fire studie- og arbeidsstedene Stjørdal, Levanger, Steinkjer og Namsos.
Vi har kunnskap og gir utdanning innen trafikklærerutdanning, lærerutdanning, økonomi, organisasjon og ledelse, landbruk og informasjonsteknologi og helsefag.

Avdeling for landbruk og informasjonsteknologi ligger i Steinkjer og har rundt 500 studenter og 45 tilsatte. Her tilbys utdanning i husdyrfag, utmarksforvaltning, grønn næringsutvikling, multimediateknologi, spill og opplevelsesteknologi, geografi, miljøledelse, natur- og kulturminneoppsyn, GIS og IKT for lærere.

Omfang
Heltid
Søknad merkes
F-23/12 LIT
Sektor
Offentlig
Sted
.,
7713 Steinkjer

Rapporter annonse

FINN-kode
34007001
Sist endret
28. mar 2012 08:56

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Rolf Wensbakk
Stillingstittel
dekan v/faglige spørsmål
Telefon
74 11 21 52
482 85 472
Kontaktperson
Aud Sakshaug
Stillingstittel
studiekontakt for husdyrstudiene v/faglige spørsmål
Telefon
74 11 21 16
Kontaktperson
Inger Lise Andersen
Stillingstittel
førsteamanuensis ved UMB v/faglige spørsmål
Telefon
64 96 51 71
900 83 226
Kontaktperson
Anne Sørbø
Stillingstittel
seniorkonsulent v/spørsmål om søknad og cv
Telefon
74 11 21 33
Følg firma
17 følger dette firmaet

., 7713 Steinkjer

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
34007001
Sist endret
28. mar 2012 08:56