Utløpt

Har du lyst til å jobbe i sekretariatet til naturpanelet (IPBES)?

Arbeidsgiver
Miljødirektoratet
Stillingstittel
Seniorrådgiver - Naturpanelets (IPBES) sekretariat
Frist
10.03.2024
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med MILJØDIREKTORATET

Om stillingen

Miljødirektoratet er vertskap for den tekniske støtteenheten for kapasitetsbygging til naturpanelet (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services - IPBES). Vi søker etter en fleksibel kollega med gode relasjonelle egenskaper til stillingen som seniorrådgiver i støtteenheten. Stillingen gir en unik mulighet til å delta i et spennende og utfordrende arbeid i samarbeid med et bredt nettverk og partnere i et internasjonalt miljø.

Geografisk plassering av stillingen er på Brattøra i Trondheim.

Om naturpanelet og den tekniske støtteenheten for kapasitetsbygging

Naturpanelet ble opprettet i 2012 og er et globalt vitenskapspanel med 145 medlemsland. Naturpanelet er etablert med støtte fra FN, men er uavhengig, og har en lignende rolle for miljøfeltet som FNs klimapanel har for klimaspørsmål. Naturpanelet sammenfatter kunnskap om biologisk mangfold og økosystemtjenester og sprer kunnskapen som et verktøy for politiske beslutningstakere. Et viktig område for naturpanelet er kapasitetsbygging, der hovedmålet er å støtte medlemslandenes deltagelse i naturpanelets faglige utredninger og annet arbeid.

Den tekniske støtteenheten, som består av 4 medarbeidere, er en del av naturpanelets sekretariat og skal bistå relevante arbeidsgrupper i gjennomføringen av aktiviteter som skal bidra til økt kunnskap og samspill mellom vitenskap og politikk for biodiversitet og økosystemtjenester.


Stillingens hovedansvarsområder

 • Samarbeide tett med hovedsekretariatet til naturpanelet lokalisert i Bonn, Tyskland, og andre støtteenheter rundt om i verden.
 • Utarbeide og sammenstille arbeidsplaner, veiledninger, informasjonsdokumenter og andre rapporter for naturpanelets Plenumsmøter og ulike arbeidsgrupper.
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp kapasitetsbyggingsaktiviteter, som møter, workshoper, webinarer og andre typer e-læring.
 • Utarbeide strategier, strukturer, prosesser og planer for å oppnå et styrket samarbeid med nye potensiale samarbeidspartnere i alle FN-regioner.
 • Utvikle gode tilnærminger for å kunne dokumentere resultater og effekter av kapasitetsbyggingsaktiviteter
 • Ha dialog med, tilrettelegge for og utvikle tettere samarbeid med eksterne organisasjoner og virksomheter som bidrar til naturpanelets arbeid innen kapasitetsbygging.

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå, gjerne fra samfunnsvitenskapelige fag.
 • Erfaring fra internasjonalt, tverrfaglig og/eller tverrkulturelt arbeid er en forutsetning.
 • Minimum 3-5 års relevant arbeidserfaring, gjerne innenfor kapasitetsbygging samt klima- og miljørelatert arbeid.
 • Svært gode ferdigheter i norsk og engelsk (skriftlig og muntlig) er en forutsetning, kompetanse i et eller flere av de øvrige FN-språkene vil telle positivt.
 • Erfaringer med prosesstyring og prosjektarbeid er en fordel.
 • God digital kompetanse.
 • Erfaring fra, eller kompetanse på, internasjonalt miljøarbeid eller kapasitetsbyggingsprosjekter, vil telle positivt. 

Egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter andre for å nå støtteenhetens mål.
 • Du kommuniserer lett både muntlig og skriftlig på engelsk og trives i et internasjonalt miljø
 • Du er resultatorientert, med en metodisk og systematisk tilnærming, og leverer rett kvalitet til rett tid.
 • Du er fleksibel, trives med å være pådriver for nye ideer og aktiviteter og ha mange baller i lufta samtidig.

Personlig egnethet vil vektlegges. Internasjonal reisevirksomhet må påregnes.


Vi tilbyr

 • 3-årig midlertidig stilling med mulighet for forlengelse
 • En spennende stilling med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstiden.
 • Fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • Lønn som seniorrådgiver i lønnsspennet kr 584 500 (ltr 60) - kr 759 100 (ltr 75) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særlig kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Har du spørsmål?

Kontaktperson for stillingen er prosjektleder TSU Ingunn Storrø, tlf. 911 17 580 eller e-post ingunn.storro@ipbes.miljodir.no
Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR-rådgiver Gunn Hilde Garte på telefon 477 51 389.

Ved henvendelser, oppgi referansenummer 12-2024 TSU.


Generelle opplysninger

Du søker på stillingen via Jobbnorge.no. Du skriver søknaden på norsk, og legger ved relevante attester og vitnemål for utdanning tatt i utlandet. Vitnemål for utdanning tatt i Norge må du laste opp fra Vitnemålsportalen.

Søkerlistene blir offentlige når søknadsfristen har gått ut. Ønsker du å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, så må du begrunne hvorfor. Vi tar kontakt med deg dersom vi ikke tar ønsket ditt til følge, og du får mulighet til å trekke søknaden din.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi innkaller minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om dette på Statens arbeidsgiverportal (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0). Avkrysningen brukes også til anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.

Mer informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg som søker, kan du finne i personvernerklæringen (https://www.miljodirektoratet.no/personvernerklaring/) vår.


Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene i Miljødirektoratet. Vi utvikler og følger opp regelverk, gir råd til Klima- og miljødepartementet, gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser, overvåker og kartlegger arter, fører oppsyn og tilsyn, regulerer nasjonalparker og naturreservat. Noen oppgaver krever at ansatte med ulik fagkompetanse jobber sammen på tvers. På den måten sikrer vi størst mulig faglig tyngde i leveransene våre. Vi lærer av hverandre og utvikler oss internt. Andre arbeidsoppgaver krever selvstendig jobbing.
For å løse samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte har vi behov for medarbeidere i alle aldere, med ulike fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaringer og perspektiver. Er du kvalifisert til en ledig stilling, så oppfordrer vi deg til å søke! Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.Se alle ledige stillinger i Miljødirektoratet.

Sektor
Offentlig
Sted
Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Biolog,
Samfunnsviter,
Annet
Arbeidsspråk
Norsk,
Engelsk

Nøkkelord

naturpanel, FN, internasjonalt, sekretariat, støttefunksjon

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingunn Storrø
Stillingstittel
Prosjektleder
Telefon
91 11 75 80
Følg firma
2600 følger dette firmaet

Brattørkaia 15, 7010 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 339966392
Sist endret 25. mar. 2024 14:56

Rapporter annonse