Utløpt

Vil du være faglig myndighet innen automatikk i et av Norges ledende nettselskap?

Arbeidsgiver
Lede AS
Stillingstittel
Fagleder kontrollanlegg og automatikk
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Fast

FAGLEDER KONTROLLANLEGG OG AUTOMATIKK

Som fagleder besitter du den ypperste tekniske kompetansen i selskapet innenfor et fagområde. Du vil bidra til opplæring og avklaring rundt problemstillinger som ligger innenfor din kompetanse, og sørge for faglig oppdatering av våre standarder, slik at selskapet er effektive i bruken av ny teknologi. Du vil være en ressurs for hele organisasjonen, både i drift- og beredskapssituasjoner, vedlikeholdsanalyser, planlegging og utredning, kundehåndtering, og i prosjektsammenheng.

Avdelingen du vil tilhøre, og rollene som finnes der, er til for at resten av organisasjonen skal lykkes. Din viktigste oppgave er å legge til rette for at organisasjonen når sine mål, og det er en klar forventning om at de løsningene og anbefalingene som en fagleder legger til grunn, skal bidra til å løse andres behov. En nysgjerrighet for selskapets strategi, prosesser og behov er derfor viktig i stillingen.

Vi har for tiden en nyopprettet faglederstillinger innen kontrollanlegg og automatikk som skal fylles. 

Som fagleder vil du ha følgende ansvarsområder:

  • Sørge for at tekniske standarder til enhver tid støtter opp under selskapets strategiske mål, retningslinjer og behov, og at standardene gjennomgår kontinuerlig evaluering, forbedring og utvikling.
  • Holde seg aktivt oppdatert på teknologisk utvikling innenfor eget fagområde, evaluere nytten av å ta i bruk ny teknologi, og påse at organisasjonen er orientert om utvikling og mulige gevinster ved bruk av ny teknologi.
  • Fylle rollen som prosjekteringsleder eller prosjekterende innenfor eget fagområde i selskapets prosjekter, eller som faglig ressurs i drift, vedlikehold, nettplanlegging, kundehenvendelser o.l., og delta i revisjoner, granskninger, undersøkelser og andre nedsatte arbeidsgrupper som faglig spesialist.
  • Sørge for intern opplæring på standarder og teknologisk utvikling innenfor eget fagområde.
  • Deltakelse i relevante nasjonale eller internasjonale komiteer og bransjeforum, og representasjon av selskapet på slike arenaer.
  • Bidra til utvikling, evaluering og forbedring av arbeidsprosesser for teknisk design og prosjektering, sammen med avdelingens leder.

Skal du trives i denne stillingen må du være serviceinnstilt og inneha lederegenskaper. Du må kunne kommunisere godt, gjøre deg forstått både muntlig og skriftlig, og være lydhør for andres behov. Du skal kunne innta tydelige standpunkt ut fra et faglig grunnlag, men samtidig kunne legge egne preferanser til side når behovet tilsier det.

Vi tror du har en Mastergrad innenfor fagområdet som du skal lede - fortrinnsvis innen automatikk, EL eller El-kraft - og at du har mer enn 7 års erfaring innenfor prosjektering, disiplinledelse, tilsynsvirksomhet, anleggsforvaltning eller annen faglig utøvelse med selvstendig leveranseansvar. Det kan også være at du har en Bachelorgrad med mer enn 10 års erfaring med selvstendig leveranseansvar. Kandidater med utdanning fra teknisk fagskole, i tillegg til svært lang og relevant erfaring vil komme i vurdering. Åpenhet og interesse for tilgrensende fagområder er ønskelig.

Hvis du er usikker på om nettopp du møter alle våre ønskede kriterier for denne fagstillingen, ønsker vi fortsatt at du søker. Vi i Lede er opptatt av å utvikle våre faglige talenter og da er det ditt ønske om personlig mestring og faglig utvikling som blir avgjørende for å lykkes i denne stillingen på sikt

Vi har masse spennende oppgaver som utføres i et kompetent miljø hvor vi har fokus på fag, god forståelse for HMS og sunn forretningsdrift.

Å jobbe i Lede er trygt, og det gjør at vi kan tørre å ta noen sjanser, være innovative, teste ut og lære underveis, men aldri på bekostning av sikkerhet og kvalitet.

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Lurer du på noe? Kontakt Rolv Brudal, Managing Partner i Hudson Nordic på telefon 47351393 eller e-post: rb@hudsonnordic.com

Søknadsfrist er 19. februar 2024.

Lede jobber vi hver dag for innovasjon og bærekraftige løsninger. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer er vi en lærende organisasjon med strukturerte arbeidsprosesser. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt hvor vi viser hverandre tillit. Vi oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og utfordre standard metode der hvor dette ikke medfører fare for liv og helse. Hos oss deler vi læringspunkter med hverandre, og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier "Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende" og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.

Vi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.

Om arbeidsgiveren

Lede er et av Norges største nettselskap og har over 200 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Viken. Vi ønsker å være en aktiv partner i det grønne skiftet, og jobber hver dag for å bidra til økt elektrifisering av samfunnet gjennom å utvikle fremtidens nett.

I den delen av selskapet som jobber med prosjektgjennomføring, prosjektering og montasje, har vi vår avdeling Teknisk Fagmiljø. Denne enheten bidrar på tvers av prosesser, seksjoner og avdelinger, og sikrer at organisasjonen får fagmessig gode og tydelige tekniske avklaringer, at arbeidsprosesser for å lage og forankre tekniske løsninger standardiseres, og at det legges til rette for at ny kunnskap og teknologi kan tas i bruk.

Avdeling Teknisk Fagmiljø har blant ansvaret for utarbeidelse, revidering og videreutvikling av nettselskapets byggestandard og tekniske retningslinjer. Utøvelse av dette ansvaret gjøres av en rekke fagledere med inngående spisskompetanse innenfor sitt fagområde. Fagledelsen består i å sørge for at standarder og retningslinjer for hvordan anleggene våre skal bygges alltid er tilpasset organisasjonens, brukernes og kundenes behov; at standardene bidrar til å nå nettselskapets strategiske mål; og at standardløsningene er i tråd med lov, forskrift og interne policyer.

Sektor
Privat
Sted
Floodeløkka 1, 3915 Porsgrunn
Bransje
Kraft og energi
Stillingsfunksjon
Ingeniør / Automasjon og instrument,
Ingeniør / Elektroingeniør
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

fagleder, elsikkerhet, ingeniør elkraft, automasjon, automatiker

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Rolv Brudal
Stillingstittel
Managing Partner
Mobil
47 35 13 93
Nettverk
LinkedIn
Følg firma
192 følger dette firmaet

Floodeløkka 1, 3915 Porsgrunn

Annonseinformasjon

FINN-kode 339461045
Sist endret 21. mar. 2024 16:40

Rapporter annonse