Utløpt

Har du lyst å bidra til utviklingen av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk?

Arbeidsgiver
Forsvarsdepartementet
Stillingstittel
Fagleder/seniorrådgiver - Russlands- og nordområdepolitikk
Frist
26.02.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Om seksjonen og stillingen

Brenner du for sikkerhetspolitikk og er skikkelig god på utredninger og analyse? Da kan denne stillingen være noe for deg! Vi søker en dyktig, erfaren og engasjert kollega i en sentral stilling som fagleder/seniorrådgiver på Russlands- og nordområdepolitikk i seksjon for sikkerhetspolitisk analyse. Du får et spennende ansvar som koordinator og som fagansvarlig for et team med ansvar for å følge den sikkerhetspolitiske utviklingen i nordområdene og forholdet til Russland.

Seksjonen har ansvar for å gjennomføre politikkutredninger, analysere langsiktige sikkerhetspolitiske trender og strategiske utviklingstrekk. Seksjonen er også ansvarlig for å utvikle sikkerhetspolitiske grunnlagsanalyser i departementets langtidsplanarbeid og forvalter departementets midler knyttet til sikkerhetspolitisk forskning og utvikling. Videre har seksjonen ansvaret for politikkutforming på det sikkerhetspolitiske området når det gjelder nordområdene, Russland og Asia, herunder Kina. Seksjonen har p.t. 9 medarbeidere.

 

Arbeidsoppgaver

Du får arbeide med bl.a. politikkutforming, pågående analyser, utredninger og generell saksbehandling. I hovedsak består oppgavene i å utvikle analyser og posisjoner på den sikkerhetspolitiske og militærstrategiske utviklingen i Russland og russiske interesseområder, samt ivareta de resterende bilaterale kontaktflatene i forsvarssektoren med Russland. Porteføljen omfatter norsk politikkutvikling innen konvensjonell rustningskontroll og tillitsskapende tiltak i rammen av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Du får også bidra til å følge den sikkerhets- og forsvarspolitiske utviklingen i nordområdene, bidra til regjeringens nordområdepolitikk, herunder de sikkerhetspolitiske konsekvensene av klimaendringene. Stillingen innebærer kontakt og koordinering med andre seksjoner og avdelinger i departementet, så vel som med eksterne aktører både nasjonalt og internasjonalt. Noe reisevirksomhet må påregnes. For øvrig forventes du å bidra til å løse oppgaver innenfor hele seksjonens virkeområde, herunder taler, foredrag og noen administrative oppgaver.


Kvalifikasjoner og egenskaper 

Du må ha

 • fullført mastergrad innen relevant fagfelt
 • minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • kompetanse og erfaring fra arbeid med nordområdespørsmål og forholdet til Russland
 • god helhetsforståelse og kjennskap til norsk og internasjonal sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Det er ønskelig at du har

 • dokumenterte russiskkunnskaper
 • erfaring med teamledelse og/eller prosjektledelse
 • erfaring med arbeid i departement eller etat

Vi vektlegger personlige egenskaper og tror at for å trives og lykkes i stillingen har du:

 • svært gode samarbeidsevner
 • evne til selvstendig arbeid
 • god gjennomføringsevne.
 • analytiske egenskaper
 • stor arbeidskapasitet

 

Kvinner oppfordres til å søke.

Det er ønskelig med oppstart så snart som mulig, men dette kan diskuteres nærmere.


Vi tilbyr

 • Midlertidig tilsetting i tre år som seniorrådgiver (stillingskode 1448), men med arbeidstittel som fagleder. Lønnen vil være kr. 635 400 - 845 900 med en mulighet for høyere avlønning for spesielt godt kvalifiserte kandidater. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse.
 • Et dynamisk arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling.
 • Muligheter for kurs og kompetanseheving
 • Muligheter for trening i arbeidstiden, med tilgang til treningsanlegg.
 • Arbeidssted sentralt på Akershus festning.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (https://spk.no/Medlemskap-i-SPK/) med gode låne-, pensjons- og forsikringsordninger

 Annen informasjon

Forsvarsdepartementet ønsker at arbeidsstyrken avspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Alle som tilsettes i Forsvarsdepartementet må kunne oppnå sikkerhetsklarert på minimum nivå HEMMELIG (nasjonal sikkerhetsklarering) og SECRET (NATO sikkerhetsklarering). En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte. Mer informasjon om vilkår for sikkerhetsklarering finner du på  Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. (https://nsm.no/)

For denne stillingen nå du kunne oppnå sikkerhetsklarering på nivå STRENGT HEMMELIG/NATO COSMIC TOP SECRET.

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Nina Borgen, på tlf. 23 09 62 20., eller på epost: nina.borgen@fd.dep.no

Søknad og oppdatert CV med relevante attester og vitnemål sendes elektronisk via lenke nederst på denne siden.

For mer informasjon om Forsvarsdepartementet klikk her (https://www.regjeringen.no/no/dep/fd/id380/)

 


Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.

Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.


Om arbeidsgiveren

Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner har ansvaret for håndteringen av sikkerhetspolitiske spørsmål samt for departementets internasjonale virksomhet og relasjoner på det sikkerhetspolitiske området. Dette innebærer blant annet ansvar for å utvikle nasjonale sikkerhetskonsepter, analysere sikkerhetspolitiske trender og risikobildet, utvikle og koordinere FDs politikk vedrørende bilaterale, regionale og internasjonale sikkerhetspolitiske spørsmål, utarbeide samarbeidsavtaler samt å ivareta og koordinere Norges relasjon til NATO, EU og FN innenfor ansvarsområdet. Avdelingen forbereder, iverksetter og følger opp regjeringsbeslutninger om nasjonale og internasjonale operasjoner og ivaretar rammene for den strategiske styringen av forsvars- og beredskapsplaner, øvingsaktivitet, Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementets faglige styring av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
Avdelingen har også ansvar for utvikling og styring av operativt ambisjonsnivå, forebyggende sikkerhet i sektoren samt for videreutvikling av totalforsvaret og sivil-militært samarbeid. Avdelingen har videre ansvar for å organisere, lede og koordinere FDs krise- og episodehåndtering samt ivareta overordnet faglig ansvar for internasjonal og operasjonell rett, inkludert at de juridiske forhold knyttet til operasjoner ivaretas

Sektor
Offentlig
Sted
Glacisgata 1, 0030 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon,
Forsvar og militær,
Annet
Stillingsfunksjon
Militært personell,
Saksbehandler,
Samfunnsviter

Nøkkelord

Russland, sikkerhetspolitikk, nordområdene, forsvar, analyse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Nina Borgen
Stillingstittel
avdelingsdirektør
Telefon
23 09 62 20
Følg firma
1307 følger dette firmaet

Glacisgata 1, 0030 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 338081279
Sist endret 11. mar. 2024 09:52

Rapporter annonse