Inaktiv

Sagbruksmester på folkets gårdsbruk: Sørem Gård

Arbeidsgiver
Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF)
Stillingstittel
Sagbruksmester
Frist
01.03.2024
Ansettelsesform
Fast

Stillingen i et nøtteskall:

 • Er du glad i fysisk arbeid som i stor grad skjer ute i det fri og trives i andres lag?
 • Er du praktisk anlagt og selvstendig?
 • Kan du håndtere motorsag og kjøre traktor i ulendt terreng?
 • Vil du se arbeidet ditt utgjøre en forskjell for folk flest, og gjøre arbeid som betyr noe over flere generasjoner etter deg?

Da er dette jobben for deg!

Hva gjør en sagbruksmester?

Sørem Gård er en eiendom på ca. 1 000 dekar, bestående av store skogsområder, dyrka mark, kulturlandskap og bygningsmasse med høy kulturell verdi. Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) eier Folkets Hus og Sørem Gård i Trondheim. Som en del av vår organisasjon jobber du med å understøtte arbeidernes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Som sagbruksmester på Sørem Gård sikrer du at organisasjonens skogsområder forvaltes på en bærekraftig måte med fokus på lokal foredling av ressursene.

Stillingens kjerneoppgave vil være foredling av skogens ressurser til skurlast, flis og vedproduksjon, basert på en bærekraftig forvaltningsplan man vil ha ansvaret for er ajour og løpende følges opp.

I dette ligger skogskjøtsel, planting og uttak av hogstmodent tømmer hvor stillingen er ansvarlig for hele produksjonskjeden, herunder salg.

Sørem Gård benyttes også som en praktisk læringsarena hvor grupper på alle nivåer, fra barnehager til NTNU bygningsvern, kan lære om skogens betydning for klima, bærekraft, biologisk mangfold og verdiskaping. Sagbruksmesteren vil fungere som vertskap for slike grupper, samt være kontaktperson på eiendommen for Sørem Gårds venneforening, relevante myndighetsområder og samarbeidspartnere.

Stillingen er selvstendig med eget definert ansvarsområde, budsjett og fullmakter.

Ambisjoner for en grønnere fremtid

AØF har som ambisjon å levere netto nullutslipp for virksomhetene våre. God og korrekt forvaltning av Søremskogen vil være av stor betydning for å nå den målsettingen. FNs 17 bærekraftsmål legges til grunn for den overordna forvaltningen. Klima, likhet, anstendig arbeidsliv, utdanning, energi, livet på land og innovasjon er de viktigste målene for eiendommen.

Arbeidsoppgaver

Som sagbruksmester har du ansvaret for de langsiktige planene og den operative gjennomføringen av arbeid som sikrer økt skogproduksjon, CO2-fangst og lagring av karbon, sikre det biologiske mangfoldet og at eiendommens resurser (da særlig tømmer) i størst mulig grad foredles for bruk på eiendommen eller gir verdiskapning ved salg.

En viktig oppgave vil og dialogen og samarbeidet med alle partnere med relevans for ansvarsområdet. Partnere kan også være leietakere, samarbeidsorganisasjoner, offentlige etater, utdanningsinstitusjoner, samt lag, organisasjoner og Sørem Gårds venneforening.

Stillingen skal/ har:

 • forvalte og ved behov utarbeide skogbruks-, forvaltnings- og utviklingsplan for eiendommens utmarksressurser basert på gjeldende lovverk, virksomhetens formålsparagraf og FNs bærekraftsmål.
 • operasjonalisere, gjennomføre og ajourfører planene, her under lokal verdiskaping i hele verdikjeden.
 • utføre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver inn mot bygg, vei og uteområder på eiendommen.
 • administrativt-, HMS- og økonomisk oppfølgingsansvar for virksomhetsområdet.
 • kontaktpersonansvar og tilrettelegger for venneforeningen, med bistand til planlegging og tilrettelegging av aktiviteter.
 • vertskapsansvar for samarbeidspartnere, utdanningsinstitusjoner m.fl.

Stillingen vil kunne støtte seg på AØFs egen stab og samarbeidspartnere ved behov i utførelsen av arbeidsoppgaver.

Erfaring og utdanning

Det stilles få formelle krav til stillingen hvor vi søker praktisk realkompetanse, gjennomføringsevne og sosial kompetanse. 

Ønskede kvalifikasjoner inkluderer:

 • formal eller realkompetanse fra skog-, landbruk, treindustri - eller håndverksnæringen.
 • førerkort for traktor, og evne til å håndtere den med utsyr i terrenget.
 • god evne til å håndtere motorsag, relevant utstyr for skogsarbeid, landbruk, bygg og anlegg.
 • relevant erfaring fra øvrige definerte arbeidsoppgaver.
 • førstegangstjeneste i forsvaret er ikke et krav, men heller ingen bakdel.

Det gis opplæring i bruk av sagbruket fra leverandør og relevant fagkompetanse AØF har tilknyttet prosjektet.

Dette er deg i et nøtteskall

 • Du er selvstendig og løser oppgavene slik du ser best innenfor avtalte rammer og definerte mål.
 • Det finnes ikke problemer, kun utfordringer som fortløpende løses.
 • Dialog og nærvær med kollegaer og samarbeidspartnere kommer naturlig.
 • Du liker å se dine daglige bidrag i skogen og på eiendommen utgjøre en forskjell for Trondheims befolkning, og positive økonomiske bidrag som bidrag til videre utvikling av eiendommen.

Styr din egen hverdag

Stillingen er ny og utløst av ambisjonene i AØFs mulighetsstudie for Sørem Gård. Det betyr at stillingen ikke er hugget i stein; og det skal den heller aldri bli. Du vil kunne utvikle innholdet i og formatet på arbeidsdagene dine, så lenge det understøtter de langsiktige utviklingsmålene for Sørem Gård.

Vi tilbyr:

 • et spennende arbeidsmiljø der langsiktig tenking og utvikling sitter i førersetet, samtidig som det er kort vei fra idé til beslutning og iverksettelse.
 • en selvstendig stilling hvor du basert på planer styrer dagene dine og planlegger året i stor grad selv.
 • mulighet for relevant utdanning, kompetanseheving og deltakelse på kurs og faglige seminarer.
 • arbeid i virksomhet som er eid av fagforeninger tilslutta LO. Lønn og pensjon vil være konkurransedyktig og arbeidsforhold ryddig.

Om arbeidsgiveren

Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) eier Folkets Hus og Sørem Gård i Trondheim. Som en del av vår organisasjon jobber du med å understøtte arbeidernes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Nettverk
Facebook
Sektor
Organisasjoner
Sted
Smistadvegen 46, 7026 Trondheim
Bransje
Håndverkstjenester,
Jordbruk og skogbruk,
Trevareindustri
Stillingsfunksjon
Driftsoperatør/vaktmester,
Håndverker,
Produksjon
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Sørem Gård, Sagbruk, Traktor, Motorsag

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Stig Klomsten
Stillingstittel
Daglig leder, AØF
Følg firma
16 følger dette firmaet

Smistadvegen 46, 7026 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 338079997
Sist endret 2. mar. 2024 00:00

Rapporter annonse