Utløpt

Få ansvar for beredskapsarbeidet og virksomhetskontinuiteten vår

Arbeidsgiver
Brønnøysundregistrene
Stillingstittel
Er du vår nye beredskapsleder?
Frist
29.02.2024
Ansettelsesform
Fast

Er du vår nye beredskapsleder?

Om stillingen

Vi har behov for å styrke vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon. Vi søker derfor etter en initiativrik og involverende sikkerhetsressurs til å lede beredskapsarbeidet og utvikle virksomhetskontinuiteten ved Brønnøysundregistrene.

Som beredskapsleder har du fagansvar for krise- og beredskapsarbeidet. Du vil også ha rollen som krisestabsjef i virksomhetens operasjonelle kriseledelse.

Du får det faglige hovedansvaret for å utarbeide, vedlikeholde og implementere nødvendig planverk innen krise- og beredskapshåndtering. Dette skal videreutvikles til å omfatte virksomhetskontinuitet. Fagansvaret innebærer også å planlegge og gjennomføre øvelser og bistå avdelingene innen fagområdet.

Beredskapslederen har også ansvaret for å sikre at beredskapsplanverk er i samsvar med sivilt beredskapssystem (SBS) og overholde kravene i sikkerhetsloven innen fagområdet. Du blir systemeier for krisehåndteringsverktøyet vårt, som for tiden er CIM.

Du blir en sentral ressurs i miljøet vårt og teamet for sikkerhetsstyring i avdeling Virksomhetsstyring. Sikkerhetssjefen er din faglige leder. Du får en viktig rolle i styringssystemet for sikkerhet. Det innebærer også å være et bindeledd mellom flere fagområder som påvirker virksomhetskontinuiteten. Dette er for eksempel fagområder innen cybersikkerhet, avhengigheter og oversikter over aktiva og verdier (Asset Management).


Dine arbeidsoppgaver

 • lede krise- og beredskapsarbeidet
 • drive og forvalte fagområde virksomhetskontinuitet med forvaltning av beredskapsverktøy og planverk
 • bidra i risikostyring, gjennomføring av verdi-, skade- og sårbarhetsvurderinger
 • bistå sikkerhetssjef i sikkerhetsledelse
 • støtte og veilede avdelingene
 • håndtere funn og avvik i beredskapsarbeidet
 • videreutvikle metodikk for krisehåndtering
 • vedlikeholde og forbedre CIM
 • delta i operasjonell kriseledelse
 • holde deg faglig oppdatert

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • 3-5 års høyere utdanning relevant for informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet eller ledelse og administrasjon. Realkompetanse med særskilt relevans eller relevant erfaring med relevans for stillingen, kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • god kunnskap om og gjerne erfaring på gjeldende regelverk som berører krise- og beredskapshåndtering og virksomhetskontinuitet
 • erfaring med krise- og beredskapsarbeidet i virksomheter med komplekse systemporteføljer og IT-infrastruktur
 • kjennskap til sikkerhetsmessige problemstillinger, informasjonssikkerhet, informasjonssystemsikkerhet, trusselbildet og verdi- og risikostyring

Vi forutsetter at du er norsk statsborger, behersker norsk flytende, både skriftlig og muntlig. Du må kunne autoriseres og sikkerhetsklareres for KONFIDENSIELT etter sikkerhetsloven.

Det er fint om du også har

 • 3-5 års erfaring fra ett eller flere av områdene innen informasjonssikkerhet, krise- og beredskapsarbeid, virksomhetskontinuitet, risikostyring og prosessorientert arbeid med anerkjente standarder
 • kunnskap om og erfaring med proaktiv stabsmetodikk og kjennskap til beredskaps- og krisestøtteverktøy
 • kjennskap til anerkjente standarder og rammeverk for fagområdene; spesielt nevnes systemer for kontinuitetsledelse NS-EN ISO 22301:2019, Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet NS-EN ISO/IEC 27001/27002:2022, NSMs Grunnprinsipper for sikkerhetsstyring og IKT-sikkerhet og ITIL-rammeverket

Personlige egenskaper

Du må

 • forstå våre tekniske problemstillinger, brukernes perspektiver og andre tilgrensede fagområder
 • ha høy gjennomføringsevne og evne til å prioritere områder som gir størst effekt
 • ha evne til å tenke strukturert og være ryddig
 • være god på å bygge relasjoner og samarbeide
 • ha evne til å omsette regelverk, rammeverk og styringssystem til praktiske løsninger og et språk folk forstår
 • ha god formuleringsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper og relevant erfaring vil bli vektlagt.


Dette får du hos oss

 • interessante og utfordrende oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre
 • gode velferdsordninger i alle livsfaser og mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/) som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig
 • moderne kontorlokaler med fantastisk utsikt over Helgelandskysten. Se vår flotte arbeidsplass og byen vi bor i, på Havnegata48 (https://www.havnegata48.no/)

Stillingen er fast og du blir ansatt som rådgiver med årslønn fra kr 557 100 - 692 400 eller som seniorrådgiver med årslønn fra kr 635 400 - 845 900, avhengig av dine kvalifikasjoner. Hvis du er spesielt godt kvalifisert, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder.

Vi har et rekrutteringssamarbeid med Brønnøy kommune og Digitaliseringsdirektoratet. Har du en partner som har behov for jobb kan vi formidle kontakt med disse.


Inkludering og mangfold er viktig for oss

Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass, der vi gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi trenger medarbeidere med ulik erfaring, bakgrunn, kompetanse og kvalifikasjoner for å løse samfunnsoppdraget vårt. Har du hull i CV-en din, nedsatt funksjonsevne eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Vi innkaller minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju.


Bo i Brønnøysund

Brønnøysund er en trivelig liten kystby sør på Helgeland. Vi har korte avstander til det meste og masse vær - uansett årstid! Er du glad i naturopplevelser har vi et utall av muligheter. Mulighetene er mange også for deg som heller foretrekker en tur på kafe eller restaurant, er opptatt av kultur eller ulike treningsmuligheter innendørs.


Verdt å merke seg før du søker

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Ønsker du å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne hvorfor. Vi tar kontakt med deg dersom vi ikke tar ønsket ditt til følge, og du får mulighet til å trekke søknaden din.

For å bli vurdert som søker, må du legge ved relevante attester og vitnemål. Vitnemål for utdanning tatt i Norge laster du opp fra Vitnemålsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT (https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet/jeg-har-utdanning-fra-utlandet). 


Ta gjerne kontakt

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med seksjonsleder Anne-Bjørg Aspheim på tlf 922 63 757/ anas@brreg.no eller sikkerhetssjef Olav Melteig på tlf 905 85 412 / olm@brreg.no.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post, kundeservice@jobbnorge.no


Om arbeidsgiveren

Vi er en offensiv etat som jobber med å effektivisere, samordne og utvikle tjenester til nytte for hele Norge. Hos oss finner du flere av de viktigste registrene i landet.
Vi vil at flere skal bruke dataene fra registrene våre, slik at vi sammen kan skape bedre og nye løsninger som samfunnet trenger. Hos oss får du jobbe med 430 dyktige og engasjerte kolleger i et lærevillig og uformelt miljø.

Sektor
Offentlig
Sted
Havnegata 48, 8910 Brønnøysund
Bransje
IT,
Organisasjoner,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Sikkerhet

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingen kontakperson oppgitt
Følg firma
123 følger dette firmaet

Havnegata 48, 8910 Brønnøysund

Annonseinformasjon

FINN-kode 338075235
Sist endret 11. mar. 2024 08:52

Rapporter annonse