Utløpt

Rådgiver/seniorrådgiver - tilskuddsforvaltning

Arbeidsgiver
Norsk jernbanemuseum
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver
Frist
28.01.2024
Ansettelsesform
Fast

Norsk jernbanemuseum (NJM) har et nasjonalt ansvar for ivaretakelse og formidling av norsk jernbanehistorie. Museet ligger på Hamar. Museet drifter et eget jernbaneforetak som kjører historiske tog på det nasjonale jernbanenettet. Vi er et moderne museum med drøyt 20 fast ansatte som dekker alle museets fagområder.
Museet var tidligere en avdeling i Jernbanedirektoratet, men er nå en egen statlig etat. Etaten ligger under Samferdselsdepartementet (SD), og styres av Jernbanedirektoratet gjennom delegert etatsstyring. NJM styres gjennom tildelingsbrev, der mål, budsjett og fullmakter gis. Etatsstyringen skjer i henhold til statens økonomireglement og veileder i etatsstyring.

Seksjon museumsfag og forvaltning har som oppgave å bygge opp og forvalte nasjonale samlinger av gjenstander, foto, arkiv, bøker og annen dokumentasjon knyttet til norsk jernbanehistorie. Seksjonen har ansvar for utstillinger og omvisninger ved museet, og det faglige ansvaret for tildeling og oppfølging av tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren.

Du vil sammen med seksjonsleder ha ansvar for utlysning, behandling av søknader, utforming, utsending og oppfølging av vedtak om tilskudd, oppfølging og kontroll av tildelte midler. I tillegg til statens retningslinjer for tildeling av tilskudd, skal museet ha prosedyrer for hele tildelingsprosessen. Disse skal blant annet sikrer involvering, likebehandling og gjennomsiktighet. Det er forventet at du tar ansvar for at det etableres og gjennomføres ulike informasjonstiltak i hele prosessen mot aktuelle søkere.
Vedtak om tildeling av tilskuddsmidler skal behandles og fattes etter gjeldende regelverk. Det er viktig at museet opprettholder en god forståelse av sin rolle i forvaltningen mellom det politiske, det faglige og frivilligheten.

Seksjonenfor museumsfag og forvaltning vil bestå av 10 medarbeidere og en seksjonsleder.

Vi ser etter en ny rådgiver/seniorrådgiver i seksjonen for museumsfag og forvaltning på Norsk Jernbanemuseum!


Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven vil være knyttet til saksbehandling, tildeling og oppfølging av tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren. Vi ønsker spesielt søkere med erfaring og kompetanse til å ivareta museets dokumentasjonsforvaltning (sak/arkiv-system). Øvrige oppgaver vil bli tilpasset ut fra museets behov og søkers kompetanse.

 • Ha et hovedansvar for koordineringen av tilskuddsbehandling, inkl. oversikt over budsjett og regnskap
 • Saksbehandle søknader om tilskudd innenfor de ordningene NJM forvalter
 • Saksbehandling og utarbeidelse av ledermøtesaker som er nødvendig for å ivareta helheten i tildeling av tilskudd
 • Forfatte vedtaksdokumenter og behandle klager
 • Følge opp tildelte midler med kontroll og behandle rapporter
 • Håndtere henvendelser på e-post og telefon, gjennomføre nødvendige informasjonstiltak og svare på spørsmål og veiledning rundt tilskud

Andre oppgaver som kan bli tillagt stillingene er:

 • Holde presentasjoner og representere Norsk jernbanemuseum i møter eller nettverk
 • Bidra til høringer, evalueringer og kartlegging
 • Bidra til å løse eller koordinere andre oppgaver og/eller bestillinger fra direktorat/departement til museet
 • Museumsfaglige oppgaver etter museets behov og søkers kompetanse
 • Utviklingen av avdelingen blir løpende vurdert, og stillingens innhold kan endres.
 • Andre oppgaver kan tilkomme stillingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, helst masternivå, og gjerne innen museale fagområder, samfunnsvitenskapelig retning eller administrasjon. Særlig relevant erfaring/realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God digital forståelse og kompetanse i administrative kontorstøttesystemer
 • Grunnleggende økonomiforståelse
 • God forståelse og interesse for kulturminnevern og jernbanehistorie

Det er en fordel hvis du har:

 • Erfaring og kompetanse til å kunne ha ansvar og ivareta oppgaver innenfor, et eller flere av områdene dokumentasjonsforvaltning, IKT-brukerstøtte internt ved museet, personvern (GDPR)
 • Erfaring fra tilskuddsforvaltning og offentlig forvaltning
 • Erfaring fra samarbeid mellom offentlig sektor og frivillighet
 • Gode skriftlige og muntlige språkkunnskaper på engelsk og/eller tysk
 • Erfaring og kompetanse i informasjonsarbeid og webpublisering

Personlige egenskaper

 • Arbeider systematisk og strukturert, og er ansvarsbevisst
 • Har gode strategier for å håndtere mange forskjellige typer oppgaver samtidig
 • Har vilje og evne til å påta deg varierte oppgaver, og ser på endring og utvikling av oppgaver og jobbinnhold som noe positivt
 • Lytter til andres meninger, er inkluderende og serviceinnstilt
 • Samarbeider godt, bidrar til å finne felles løsninger og trives med å jobbe i team
 • Trives med å jobbe både i team og jobbe selvstendig, kan fatte selvstendige beslutninger og har gjennomføringsevne, selv i hektiske perioder
 • Bidrar til et positivt og godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En interessant og spennende jobb på et museum i som er i utvikling
 • Et aktivt, engasjert fag- og arbeidsmiljø, og hyggelige kollegaer
 • Bredt spekter av arbeidsoppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordninger
 • Fleksibilitet og mulighet til å forme egen arbeidshverdag

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 532200 - 700 000 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller lignende.

Du kan lese mer om inkludering og mangfold i staten her:Positiv særbehandling når man søker jobb i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no)

I samsvar med offentleglova § 25 vil offentlig søkerliste foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Vi benytter oss av Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i vår rekrutteringsprosess. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlige søkerlister. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Om arbeidsgiveren

Norsk jernbanemuseum er Norges nasjonale jernbanemuseum. Vi er også Norges eldste tekniske museum og er organisert som en egen etat under Jernbanedirektoratet.
Museet ligger tre kilometer nord for Hamar sentrum, med et stort friluftsmuseum, samt innendørs utstillinger, fagbibliotek og verksteder. I friluftsmuseet kjører museumstog på eget smalspor. Vi er et moderne museum med 22 faste stillinger og et godt, stabilt arbeidsmiljø.

Sektor
Offentlig
Sted
Strandveien 161, 2316 Hamar
Bransje
Museer, gallerier og kulturminne
Stillingsfunksjon
Dokumentasjon,
Rådgivning,
Økonomi og regnskap
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Rådgiver, Arkiv, regnskap, tilskudd, Jernbane

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ellen Sletvold
Stillingstittel
Fungerende seksjonssjef
Telefon
46 83 07 79
Kontaktperson
Daniel Halvorsen
Stillingstittel
Seksjonssjef Trafikkutøvelse og teknisk drift
Telefon
91 70 30 10
Følg firma
41 følger dette firmaet

Strandveien 161, 2316 Hamar

Annonseinformasjon

FINN-kode 333328827
Sist endret 31. jan. 2024 09:40

Rapporter annonse