Utløpt

Forsker - kvantitativ genetikk

Arbeidsgiver
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Stillingstittel
Forsker - kvantitativ genetikk
Frist
07.01.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

Nøkkelinformasjon

En tredel av Norge er dekket av skog, og på store deler av dette arealet drives det skogbruk. Skogbruket benytter i økende grad foredlet materiale av skogplanter både for å øke produksjonen, kvaliteten på tømmeret og plantenes klimatilpasning.

NIBIO er ansvarlig for forskningen på dette feltet. Forskningen foregår i tett samarbeid med Skogfrøverket som har det nasjonale ansvaret for skogplanteforedlingen. Ved siden av spesifikk foredlingsforskning studerer vi også grunnleggende trekk ved trærnes klimatilpasning. 

På avdeling for Skoggenetikk og foryngelse har vi nå en ledig stilling i kvantitativ genetikk. Dette er et sentralt fagområde for avdelingens forskning på trærs klimatilpasning, epigenetikk og skogplanteforedling. Vi har et bredt spekter av prosjekter på dette feltet.

Arbeidsstedet er Ås, 30 km sør for Oslo


Stillingens hovedoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre forsøk
 • Utvikle og gjennomføre statistiske analyser av fenotypiske data støttet av genomiske data, bidra i forskningen på genomisk seleksjon
 • Beregning av avlsverdier og genetiske parametre
 • Utvikle foredlingsteori, utforming av foredlingspopulasjoner, optimalisere utvalg for genetisk gevinst
 • Dataforvaltning og enkle bioinformatiske analyser
 • Vitenskapelig publisering og formidling mot fagmiljøer, forvaltningen og skognæringen
 • Faglige utredninger og forvaltningsoppgaver, undervisning kan også være aktuelt

Kvalifikasjonskrav

 • Dr. gradskompetanse i kvantitativ genetikk
 • Høy kompetanse i statistikk og bruk av R og Asreml-r
 • Erfaring med arbeid direkte mot databaser gjennom r
 • Erfaring med vitenskapelig publisering og formidling
 • Relevante nasjonale og internasjonale faglige nettverk, god kunnskap om norsk/nordisk skogbruk
 • Gode kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk, samt gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper
  • Fremmedspråklige søkere må forplikte seg til å lære norsk språk skriftlig og muntlig innen to år

Det er en fordel om du har

 • Erfaring i å utvikle og lede forskningsprosjekter
 • Erfaring med analyser av genetiske data på bakgrunn av klimadata, bruk av tilgjengelige klimadatabaser og interpolerte data
 • Interesse for bærekraftig ressursutnyttelse i primærnæringene og ønske om å bidra til å utvikle dette videre

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode analytiske og problemløsende evner
 • Evne til å jobbe under press
 • Ønske om å jobbe som del av et ambisiøst forskerteam
 • Evne til å samarbeide med interne og eksterne partnere med ulik faglig bakgrunn og ferdigheter

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forsker kode 1109 eller seniorforsker kode 1183, lønnstrinn 62 - 79 (kr 604.900 - 845.900 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.


Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "søk stillingen".
Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

NIBIO gjennomfører bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater via vår samarbeidspartner Semac AS.


Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.
Les mer om dette her (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.


Om arbeidsgiveren

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.
Avdeling Skoggenetikk og foryngelse sine kjerneområder er foryngelse, genetisk mangfold, skogplanteforedling og klimatilpasning av skog. Dette er sentrale tema i starten av verdikjeden for skog og for forvaltning av trærnes genressurser.
Avdelingen er en av åtte avdelinger i Divisjon for skog og utmark.

Sektor
Offentlig
Sted
Høgskoleveien 8, 1430 Ås
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Jordbruk og skogbruk,
Annet
Stillingsfunksjon
Agronom,
Biolog

Nøkkelord

forskning, skog, genetikk, skoggenetikk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Tor Myking
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
40 46 17 45
Kontaktperson
Arne Steffenrem
Stillingstittel
Forsker
Telefon
91 67 04 20
Følg firma
893 følger dette firmaet

Høgskoleveien 8, 1430 Ås

Annonseinformasjon

FINN-kode 331751143
Sist endret 18. jan. 2024 13:32

Rapporter annonse