Utløpt

Skifttekniker Datasenter

Arbeidsgiver
CBRE
Stillingstittel
Datasenter skifttekniker for kritiske anlegg (Elektriker, installatør, ingeniør, mekaniker)
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med CBRE GWS NORWAY AS


Vi søker driftsteknikere for turnusarbeid ved datasenteret Bulk i Oslo


Elektriker, installatør, ingeniør, mekaniker, kjøleteknikker eller lignende?


*ENGLISH BELOW*


CBRE Global Workplace Solutions (CBRE GWS) er en ledende global leverandør innen eiendomsforvaltning, og bistår våre kunder med drift av deres eiendommer/lokaler/kritiske installasjoner ved å tilby Facility Management tjenester i verdensklasse. CBRE tilbyr også Prosjektledelse og rådgivning knyttet til drift, utvikling og forvaltning av eiendommer.


For vår avdeling CBRE DCS som tilbyr drift av lokasjoner med kritiske installasjoner, søker vi nå driftsteknikere for turnusarbeid som skal ta del i de daglige overvåknings- og vedlikeholdsoppgavene.


Vi søker deg som trives best i en inkluderende miljø og ser etter et selskap som virkelig ansetter folk fra alle samfunnslag. Vi representerer alle nasjonaliteter, preferanser og valg på alle områder av livet. Vi har mange kvinner i organisasjonen vår på alle nivåer og oppfordrer alle til å søke. Vi forstår at barn kan bli syke og har stor fokus på god arbeidsmiljø.


Vi oppfordrer alle søkere til å være godkjent for arbeid i Norge med visum/ all nødvendig registrering allerede på plassOm stillingen og arbeidsoppgaver


I samarbeid med våre underleverandører og Critical Facility Manager ivaretar vi alt av teknisk drift for vår kunde.

I stillingen som vår Critical Facility Shift Technician vil du daglig løse et bredt spekter oppgaver som (men ikke begrenset til);


 • Service på tekniske anlegg
 • Planlegging av vedlikehold
 • Ansvar for installasjonsarbeid og løse kritiske oppgaver
 • Dokumentasjon av utført arbeide
 • Høyt fokus på og dokumentasjon innen HMS og kvalitet
 • Etterleve CBRE's prosedyrer og standarder så vel som kundens interne behov

Det kompetente tekniske teamet du vil bli en del av, jobber innenfor teknisk service av bygninger og kritiske anlegg - primært el, kjøling og back-up power systemer. Det stilles høye krav til kvalitet og dokumentasjon som gjør at du må sørge for detaljert planlegging før arbeidets utførelse, og at all dokumentasjon i etterkant er på plass. Vi har hele tiden fokus på å videreutvikle og forbedre kundens tekniske fasiliteter, så teknologi, samarbeid og kommunikasjon er alltid i hovedfokus.


Arbeidstid er 24/7 skiftsordning. Stillingen rapporterer til Critical Facility ManagerPersonlig egnethet og ønskelige kvalifikasjoner


For å lykkes i denne stillingen ser vi for oss at du har teknisk utdannelse som elektriker, installatør eller lignende, og du må ha bred teknisk kunnskap og være villig til å fortsatt lære og utvikle deg, samt dele dine erfaringer. Du må ha gode IT kunnskaper, godt brukernivå innen MS Office og evne til å lett lære nye systemer.


Utover dette forestiller vi oss at du er;

 • Ansvars og kvalitetsbevisst med høy grad av integritet
 • Handlekraftig og har gjennomslagskraft
 • God til å håndtere endringer og se nye muligheter
 • Innehar en profesjonell fremtoning i ditt møte med kunder, underleverandører og kollegaer, så vel som i arbeidsoppgavene du utfører.


Det vil være en fordel om du har kunnskap et ett eller flere av følgende områder:

 • Kjøl
 • Mekanikk
 • Elektro - Gruppe-H og/eller Guppe L.
 • Automasjon, brannsystemer, tele, sikkerhetssystemer
 • HMS/Kvalitetsarbeid


CBRE er et globalt selskap, så arbeidsspråket vårt er både norsk (minst norsk porøve B1) og engelsk, der er derfor en forutsetning for at du behersker begge deler godt.


Selskapets verdier er Respekt, Integritet, Service og Excellence (RISE), og det er derfor viktig at du kan gjenkjenne deg og etterleve dette.Vi tilbyr


CBRE setter mangfold og likeverd høyt på agendaen, og gjenspeiler derfor et arbeidsmiljø hvor det skal være rom for alle, samt har ulike fora hvor man kan delta i. Hos oss er mulighetene mange, og for den rette kandidaten er det gode utviklingsmuligheter både lokalt og globalt. Arbeidskulturen er preget av dynamisk, variert og travel hverdag, hvor samarbeid, kommunikasjon og høy grad av service er avgjørende for å kunne levere til våre kunder. Vi har lønn som står i stil til kvalifikasjoner og erfaring, gode pensjons- og forsikringsordninger, herunder helseforsikring. Nødvendig støtte, opplæring og veiledning vil bli gitt og man blir en del av et faglig godt og variert arbeidsmiljø.


Vi søker deg som trives best i en inkluderende miljø og ser etter et selskap som virkelig ansetter folk fra alle samfunnslag. Vi representerer alle nasjonaliteter, preferanser og valg på alle områder av livet. Vi har mange kvinner i organisasjonen vår på alle nivåer og oppfordrer alle til å søke. Vi forstår at barn kan bli syke og har stor fokus på god arbeidsmiljø.


Vi vil fortløpende gjennomgå søknader og kalle inn aktuelle kandidater til intervju. Vi imøteser derfor din søknad så raskt som mulig. Av hensyn til GDPR må søknad og CV sendes inn via vår rekrutteringsportal, vi behandler ikke søknader via mail.


***ENGLISH***


About the position and tasks


In collaboration with our subcontractors and Critical Facility Manager, we take care of all technical operations for our customer.

In the position as our Critical Facility Shift Technician, you will solve a wide range of tasks on a daily basis such as (but not limited to);


Service on technical facilities

 • Planning of maintenance
 • Responsibility for installation work and solving critical tasks
 • Documentation of work performed
 • High focus on and documentation within HMS and quality
 • Adhere to CBRE's procedures and standards as well as the client's internal needs


The competent technical team you will be part of works within the technical service of buildings and critical facilities - primarily electricity, cooling and back-up power systems. High demands are placed on quality and documentation, which means that you must ensure detailed planning before the work is carried out, and that all documentation afterwards is in place. We constantly focus on further developing and improving the customer's technical facilities, so technology, collaboration and communication are always in the main focus.


Working hours are 24/7 shift arrangement. The position reports to the Critical Facility ManagerPersonal suitability and desirable qualifications


To be successful in this position, we envision that you have a technical education as an electrician, installer or similar, and you must have broad technical knowledge and be willing to continue to learn and develop, as well as share your experiences. You must have good IT knowledge, a good user level within MS Office and the ability to easily learn new systems.

Beyond this, we imagine you are;


 • Responsible and quality conscious with a high degree of integrity
 • Actionable and has impact
 • Good at handling changes and seeing new opportunities
 • Maintains a professional appearance in your meetings with customers, subcontractors and colleagues, as well as in the work tasks you perform.
 • It would be an advantage if you have knowledge in one or more of the following areas:


 • Fridge
 • Mechanics
 • Electric - Group-H and/or Guppe L.
 • Automation, fire systems, telecommunications, security systems
 • HMS/Quality work


CBRE is a global company, so our working language is both Norwegian and English.

We require from you to be able to communicate in both of them (minimum B1\B2)

Norwegian language can be replaced by excellent English skills.


Don't hesitate to apply, we are open for all candidates who feels strongly about learning and grow.

The company's values are Respect, Integrity, Service and Excellence (RISE), and it is therefore important that you can recognize yourself and live by this.


Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Critical Facility Supervisor Svein-Inge Storsæter, telefon +47 41505220 eller Critical Facility Manager Tim Eriksen, telefon +45 25414955.


Om arbeidsgiveren

OM CBRE- Data Centre Solutions (DCS)CBRE Data Centre Solutions (DCS) er en del av CBRE-konsernet og leverer fasiliteter og teknologiløsninger for datasentereiere og investorer over hele verden. Som en dedikert forretningslinje innen CBRE er DCS dedikert til å løse komplekse utfordringer innenfor alle stadier av datasenterets livssyklus.Vi er ledende på vårt felt og har vunnet mange bransjepriser:

Årets datasenterselskap 2023
Årets tjenesteleverandør for datasentre 2022 og 2023 (Datacloud Global Awards)
Pris for mangfold og talentutvikling 2022 og 2023 (Datacloud Global Awards)
Beste arbeidsgiver for opplæring 2022 (Woman in TECH Employer Awards)
Årets datasenterselskap 2023.

Nettverk
LinkedIn
Sektor
Privat
Antall stillinger
5
Sted
0598 Oslo
Bransje
Drift og vedlikeholdstjenester
Stillingsfunksjon
Håndverker / Elektriker,
Ingeniør / Elektroingeniør,
Teknisk service
Arbeidsspråk
Norsk,
Engelsk

Nøkkelord

vedlikehold, elektrik, ingeniør, servicetekniker, data center

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Svein-Inge Storsæter
Stillingstittel
Critical Facility Supervisor
Mobil
41 50 52 20
Følg firma
119 følger dette firmaet

0598 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 331647702
Sist endret 21. mar. 2024 08:56

Rapporter annonse