Utløpt

Velferdsteknologi -100% fast stilling

Arbeidsgiver
Lier kommune
Stillingstittel
Velferdsteknologi
Frist
31.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Lier kommune søker etter en engasjert sykepleier/vernepleier eller andre med relevant utdanning og erfaring til 100% fast stilling. Den ansatte i denne stillingen vil være en aktiv pådriver i arbeidet med implementering av velferdsteknologiske løsninger.

Som en del av arbeidet med å utvikle og implementere velferdsteknolgiske løsninger til hjemmeboende, ønsker helse og velferdstjenesten i Lier kommune å rekruttere en ny medarbeider. Vi er godt i gang med å ta i bruk velferdsteknologi, men trenger faglig styrking på dette området.

Stillingen er for tiden organisert under Hjemmetjenesten i Lier og vil ha ordinær arbeidstid på dagtid. Hjemmetjenesten er organisert som en virksomhet med tre avdelinger og holder til i lokaler nær Liertoppen kjøpesenter.

Innføring av velferdsteknologi i tjenesten vil innebære at det må tas i bruke flere digitale løsninger/systemer i virksomhetene. Stillingen vil være sentral i implementering av teknoligske løsninger og gi rådgivende støtte til enkelte systemansvar oppgaver.

Kommunen har i dag en prosjektleder for velferdsteknologi i full stilling og en ansatt i full stillingen som for tiden jobber med velferdsteknologimot institusjoner og døgnbemannet enheter. Vi ønsker å styrke dette området med en ny 100% stilling innen velferdsteknologi. Disse tre stillingene vil samarbeide om Lier kommunes behov for utvikling og implementering av velferdsteknologiske løsninger. Dette forutsetter også godt samarbeid med virksomhet Forvaltning helse og bolig, som har en sentral rolle i utvikling av tjenesteområdet helse, omsorg og velferd og som også omfatter enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester i kommunen. Tjenestene utvikles med bakgrunn i helsepersonalkommisjonens rapport "Tid for handling" der implementering av velferdsteknologi er en viktig del av arbeidet. Stillingens innhold vil også innebære kartlegging, utprøving og opplæring av brukere, pårørende og ansatte i tjenesten.

Dette er en spenneden og fremtidsrettet stilling. Vi søker en ansatt som kan bidra til at ny teknologi/velferdsteknologi blir tatt i bruk av og for våre brukere/pasienter og medarbeidere, slik at disse får en bedre hverdag. Vi jobber med teknologi, men det som er viktigst av alt, er hva som skjer når teknologi møter mennesket.


Arbeidsoppgaver

 • Jobbe med innovasjon og utvikling i den kommunale helse, omsorg og velferdstjenesten
 • I samarbeid med virksomhetsleder ivareta faglige oppgaver i tjenesten, med spesielt ansvar for utvikling og implementering av velferdsteknologiske løsninger
 • Sørge for nødvendig opplæring av ansatte i nye velferdsteknologiske løsning innenfor hele tjenesteområdet
 • Bidra med rådgivende støtte til enkelte systemansvar oppgaver og bidra i dialog/samarbeid med leverandører og systemeiere der fokus er utvikling og tilpassing av løsninger vi har igangsatt
 • Bidra med å ivareta nødvendige oppgraderinger og integrasjoner i samarbeid med intern IKT drift og leverandører
 • Bidra inn i prosesser med å gjennomføre DPI og ROS analyser i samarbeid med systemansvarlig /systemeier
 • Bidra med lederstøtte i arbeidet med å utarbeide gevinstrealiseringsanalyser knyttet til bruk av teknologiske løsninger
 • Samarbeid med prosjektleder for velferdsteknologi i kommunen og velferdsteknologistilling (institusjon/døgnbemannede tiltak), samt andre i tilsvarende stillinger
 • Delta i ulike etablerte samarbeid der Lier kommune deltar sammen med andre kommuner eller regioner (f.eks. HelseHub)
 • Delta i interne prosjekter for kommunen og representere kommunen inn i eksterne samarbeidsprosjekter
 • Rapportere på oppgaver til virksomhetsleder
 • Bistå ved sentrale rapporteringer
 • Delta i og være bidragsyter på faglig arena(er) innen helse- omsorg og velferdstjenestene
 • Stillingen er under utvikling og oppgaver/innhold kan endres

Vi ønsker også at du skal:

 • Selvstendig ansvar for at faglig arbeid og tiltak blir utført i overenstemmelse med vedtatte mål og retningslinjer
 • Ivareta dokumentasjonsplikten og ha fokus på fagutvikling
 • Veiledning og opplæring av medarbeidere og studenter/elever
 • Være kreativ og bidragsyter til å forbedre og effektivisere arbeidsprosessenen
 • Bidra til godt samarbeid mellom brukere og pårørende
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø både kollegialt og faglig
 • Bidra til et godt omdømme

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker fortrinnsvis sykepleier/vernepleier med videreutdanning innen velferdsteknologi, digitalisering eller relevant teknologi/informatikk kompetanse. Andre søkere med relevant utdanning og erfaring vil også bli vurdert.
 • Gode forkunnskaper om digitalisering og gode IKT ferdigheter
 • Erfaring med implementeringsarbeid er en fordel
 • Erfaring med veiledning og opplæring av andre medarbeidere er en fordel
 • Førerkort klasse B
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Er en faglig sterk og engasjert sykepleier/vernepleier
 • Har godt humør, gode samarbeidsevner og er innovativ
 • Har stor grad av selvstendighet, samtidig som du må samhandle godt i tema
 • Er fleksibel, løsningsorientert og har fokus på at vi skal få det til sammen
 • Er tydelig i din kommunikasjon og skaper gode relasjoner til brukere, pårørende og kollegaer
 • Er fleksibel og tåler et høyt arbeidstempo
 • Har evne og vilje til å finne løsninger på de utfordringer som kommer i arbeidshverdagen og i dette fremsnakke bruken av digitale verktøy
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende, selvstendige og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø, meget god sykepleierdekning
 • Engasjerte kollegaer som er stolt over jobben sin
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Relevant videreutdanning kan bli kompensert

Vi satser på våre sykepleiere/vernepleiere med eget rekrutteringstillegg.

Ved ansettelse i 100% stilling er dette tillegget :

kr. 20.000,- etter 6 mndr.

Ved 2 års firmaansiennitet kr. 20.000,-

Ved 5 års firmaansiennitet kr. 50.000,-

Kommunen prøver å tilrettelegge for kompetanseutvikling gjennom kurs og videreutdannelse

Andre opplysninger

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Om arbeidsgiveren

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 28 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1800 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!

Nettverk
Facebook
Sektor
Offentlig
Sted
Drammensveien 185, 3420 Lierskogen
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Sykepleier / Eldreomsorg
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Velferdsteknologi, Sykepleier, Vernepleier, Lier, Helse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Vibeke N. Orby
Stillingstittel
Konstituert virksomhetsleder
Telefon
32 22 55 70
Følg firma
837 følger dette firmaet

Drammensveien 185, 3420 Lierskogen

Annonseinformasjon

FINN-kode 330899103
Sist endret 12. jan. 2024 08:32

Rapporter annonse