Utløpt

Sprekenhus is now looking for a new Marketing Manager

Arbeidsgiver
SPREKENHUS AS
Stillingstittel
Marketing Manager
Frist
31.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Sprekenhus is a Norwegian lifestyle brand, creating products within body care, fragrance, and home fragrance. The brand was established in 2010 by Creative Director and Founder Alexander Eggum. Sprekenhus offices are located in Oslo, Norway, and consists of a smaller team of eight employees across our office and retail store. With sales in over 30 countries we are now looking to expand both in the domestic market and internationally and are searching for a Marketing Manager to join our journey.


The Position

The Marketing Manager is responsible for the development and execution of the global brand and marketing strategy. You will be a pivotal role in shaping and leading Sprekenhus’ brand voice and communication across all brand channels and achieving our goals. The Marketing Manager will report to the Creative Director.


Key Responsibilities

 • Develop and execute the global brand and marketing strategy.
 • Build and maintain brand position and awareness according to Sprekenhus’ goals.
 • Work cross functionally with all DTC and B2B teams to build a consistent omnichannel brand experience.
 • Analyze and utilize market data to implement and report.
 • Develop the brand’s visual identity on all surfaces.
 • Drive the development and execution of marketing campaigns and assets across all channels to build the brand's position in key markets.
 • Establish and manage all key partnerships with industry networks such as collaborators, stylists, and photographers.
 • Lead and manage all marketing activities to support our teams internally.
 • Manage and develop all social media platforms, including being responsible for content production.
 • Leading all aspects of digital marketing from analytics, customer acquisition and retention through marketing channels such as SEO, SEM, CRM, and affiliate marketing.
 • Monitor the brand, market, consumers, and competitors in key markets.
 • Identify opportunities for Sprekenhus to reach new market segments and expand market share.
 • Resource and budget planning for all channels and manage and monitor the channel performance together with Head of sales, thus ensuring that the budget is utilized in the best possible way.
 • Develop and execute all PR-related work tasks, maintaining relationships and furthering the brand´s position.
 • Maintain existing and develop new relationships with key partners from press and media.
 • Driving traffic to online store


We Are Looking For

The ideal candidate is a highly motivated person with a proven track record in international marketing, preferably within the fashion and/or lifestyle category. You have a strong passion for driving positive change, thriving in a fast-paced work environment and small team. You demonstrate exceptional problem-solving skills, project management expertise, and effective communication across all levels of stakeholders.


Key Qualifications for This Role

 • A minimum 3-5 years of experience in marketing. Bachelor’s or master’s degree are preferred.
 • Proven track record in successfully coordinating multiple projects simultaneously from start to finish.
 • Excellent problem-solving, project management, and communication skills.
 • Ability to work under pressure, meet tight timelines, prioritize tasks, and find solutions without compromising quality or positivity.
 • Exceptional initiative, attention to detail, and follow-through skills while keeping sight of the bigger picture.
 • Ability to work independently, with the ability to collaborate effectively with other departments and stakeholders.
 • Data-driven mindset and strong understanding of KPIs.
 • Excellent communication and presentation skills in English.
 • An advantage with international experience.At Sprekenhus we can offer you

 • A team-oriented and ambitious workplace centered around growth and progress.
 • A flexible workplace.
 • Office and showroom located centrally in Oslo.
 • Apple hardware (iPhone and MacBook).
 • Private travel insurance.
 • Free lunch.Majority shareholder in and Sprekenhus partner Dermanor AS is a company with 110 employees that market 20 international brands with Headquarters in Billingstad.


NORSK


 

Sprekenhus er et norsk livsstilsmerke som skaper produkter innen kroppspleie og duft. Merket ble etablert i 2010 av kreativ direktør og grunnlegger Alexander Eggum. Sprekenhus' kontorer ligger i Oslo, Norge, og består av et mindre team på åtte ansatte fordelt på kontoret og vår butikk. Med salg i over 30 land ser vi nå etter å utvide både på det nasjonale markedet og internasjonalt, og vi søker etter en markedsføringsansvarlig som ønsker å bli med på vår reise.

 

Stillingen

Markedsføringsansvarlig er ansvarlig for utviklingen og gjennomføringen av den globale merkevare- og markedsføringsstrategien. Du vil ha en sentral rolle i å forme og lede Sprekenhus' merkevare utad og kommunikasjon på tvers av alle kanaler for å oppnå våre mål. Markedsføringsansvarlig vil rapportere til Grunder og kreativ leder.

 

Hovedansvarsområder

• Utvikle og gjennomføre den globale merkevare- og markedsføringsstrategien.

• Bygge og opprettholde merkevareposisjon og bevissthet i tråd med Sprekenhus' mål.

• Samarbeide på tvers av alle DTC- og B2B-team for å bygge en enhetlig omnichannel merkevareopplevelse.

• Analysere og bruke markedsdata for å implementere og rapportere.

• Utvikle og synkronisere merkets visuelle identitet på alle flater.

• Drive utviklingen og gjennomføringen av markedsføringskampanjer og ressurser på tvers av alle kanaler for å styrke merkets posisjon i nøkkelmarkeder.

• Etablere og administrere alle nøkkelpartnerskap med bransjenettverk som samarbeidspartnere, stylister og fotografer.

• Ledelse og styring av alle markedsføringsaktiviteter for å støtte våre team internt.

• Administrere og utvikle alle sosiale medieplattformer, inkludert ansvar for å skape all innhold.

• Ledelse av alle aspekter ved digital markedsføring, fra analyse, kundeanskaffelse og -bevaring gjennom markedsføringskanaler som SEO, SEM, CRM og tilknyttet markedsføring.

• Overvåke merkevaren, markedet, forbrukerne og konkurrentene i nøkkelmarkedene.

• Identifisere muligheter for Sprekenhus for å nå nye markedssegmenter og utvide markedsandel.

• Ressurs- og budsjetteringsplanlegging for alle kanaler, samt håndtere og overvåke kanalens ytelse sammen med salgssjefen for å sikre at budsjettet utnyttes på best mulig måte.

• Utvikle og ivareta relasjoner med presse og influencere og gjennomføre alle oppgaver knyttet til PR i Norge og internasjonalt.

• Opprettholde eksisterende og utvikle nye forhold til nøkkelpartnere fra presse og media.

• Kunnskap om å drive trafikk til nettbutikk og relevante tiltak for å bygge trafikken til nettbutikken.

 

Vi søker etter

Den ideelle kandidaten er en svært motivert person med dokumentert erfaring innen internasjonal markedsføring, helst innen mote- og/eller livsstilskategorien. Du har en sterk lidenskap for å drive positiv endring, trives i en hektisk arbeidsmiljø og et lite team. Du viser eksepsjonelle problemløsningsferdigheter, ekspertise innen prosjektledelse og effektiv kommunikasjon på alle nivåer av interessenter.

 

Nøkkelkvalifikasjoner for denne rollen

• Minimum 3-5 års erfaring innen markedsføring. Bachelor- eller mastergrad foretrekkes.

• Dokumentert erfaring med vellykket koordinering av flere prosjekter samtidig fra start til slutt.

• Utmerkede problemløsnings-, prosjektledelses- og kommunikasjonsevner.

• Evne til å arbeide under press, møte stramme tidsfrister, prioritere oppgaver og finne løsninger uten å kompromittere kvalitet eller positivitet.

• Eksepsjonell initiativrikdom, oppmerksomhet på detaljer og oppfølgingsevner samtidig som man beholder oversikten over helheten.

• Evne til å arbeide selvstendig, med mulighet til å samarbeide effektivt med andre avdelinger og interessenter.

• Datadrevet tankesett og solid forståelse av KPI-er.

• Utmerkede kommunikasjons- og presentasjonsevner på engelsk.

• En fordel med internasjonal erfaring

 

Hos Sprekenhus kan vi tilby deg

• Et teamorientert og ambisiøst arbeidsmiljø sentrert rundt vekst og fremgang.

• En fleksibel arbeidsplass.

• Kontor og showroom sentralt i Oslo.

• Apple-maskinvare (iPhone og MacBook).

• Privat reiseforsikring.

• Gratis lunsj.

 

Hovedaksjonær og samarbeids partner med Sprekenhus er Dermanor AS, som er et nordisk konsern med 110 ansatte som markedsfører 20 internasjonale merkevarer innen kosmetikk.

Om arbeidsgiveren

High end Norwegian skin care brand

Nettverk
Facebook, LinkedIn
Sektor
Privat
Sted
Oscarsgate, Oslo, 0258 Oslo
Bransje
Markedsføring og annonsering
Stillingsfunksjon
Markedsfører

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Alexander Eggum
Følg firma
47 følger dette firmaet

Oscarsgate, Oslo, 0258 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 330798242
Sist endret 11. jan. 2024 15:28

Rapporter annonse