Utløpt

Har du lyst til å bli en del av Statens naturoppsyn og jobbe i Jotunheimen nasjonalpark?

Arbeidsgiver
9. Statens Naturoppsyn (SNO)
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver SNO - Jotunheimen
Frist
21.12.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med MILJØDIREKTORATET

Om stillingen

SNO er en avdeling i Miljødirektoratet og er direktoratets operative feltorgan. Vi fører tilsyn med at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt gjennom kontroll, informasjon og veiledning, og arbeider med registrering, dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging i naturen. Avdelingen har cirka 100 ansatte fordelt over hele landet, og har ledelsen og en sentral stab lokalisert i Trondheim. 

Stillingen ligger i seksjon Tilsyn innland, som har ansvar for naturoppsyn i store verneområder og motorferdsel i utmark. Seksjonen har 21 medarbeidere. Vi bidrar også inn i oppsynsoppgaver på tvers av SNO sine ansvarsområder. Det primære geografiske arbeidsområdet for denne stillingen er Jotunheimen nasjonalpark, Utladalen landskapsvernområde og Innlandet vest. Kontorsted blir lagt til Valdres.


Stillingens hovedansvarsområder

 • Fagansvar for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde. Dette innebærer å være kontaktpunkt mot forvaltningsmyndigheten og koordinere oppgaver som kontroll, skjøtsel- og tilretteleggingstiltak i nasjonalparken.
 • Ansvarlig for tjenestekjøpsavtaler i Jotunheimen/Utladalen, samt for tjenestekjøpsavtaler med fjellstyrer utenfor verneområdene 
 • Arbeid og oppfølging med en rekke små verneområder i Innlandet vest. Dette innebærer å gjennomføre oppgaver som kontroll, skjøtsel- og tilretteleggingstiltak.
 • Bistå fagansvarlig i Langsua nasjonalpark

Andre viktige oppgaver vil bl.a. være rovvilt- og villreinoppgaver og arbeid med å overvåke og ivareta truede arter. Arbeidet vil skje i tett samarbeid med andre SNO stillinger og samarbeidspartnere i regionen.  Det må påregnes å bidra i oppdrag på tvers av fagområder og seksjoner, i og utenfor egen region.

Ansatte i lokalt SNO er tillagt kontrolloppgaver etter naturoppsynsloven. Det forutsettes at den som ansettes kan tildeles begrenset politimyndighet. Slik myndighet tildeles av politiet. For å få tildelt begrenset politimyndighet må det fremlegges uttømmende og utvidet politiattest for politiet.


Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen naturvitenskaplige fag. Særlig relevant realkompetanse kan oppveie kravet til utdanning.
 • relevant praktisk erfaring fra feltarbeid, særlig på kontroll- og oppsynsarbeid, vil tillegges vekt
 • gjennomført naturoppsynskurs vil telle positivt
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • generelt god biologisk kunnskap
 • førerkort klasse S (eller tilsvarende) og BE (krav ved tiltredelsesdato)
 • kjennskap til stillingens geografiske region er ønskelig

Egenskaper

 • du har god rolleforståelse og evner å stå i krevende situasjoner over tid innenfor et omdømmekritisk arbeidsområde
 • du er praktisk anlagt og liker å arbeide ute i felt
 • du trives med å arbeide selvstendig, tar ansvar for fremdrift og kvalitet i leveransene dine i tråd med gjeldende instrukser
 • du har gode samarbeidsevner og evner å håndtere vanskelige situasjoner på en diplomatisk måte
 • du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • du rapporterer raskt og presis på de oppgavene som blir utført

Vi tilbyr

 • fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver
 • en spennende og utfordrende jobb der du tilbringer mye tid i felt
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et godt og bredt nettverk av kollegaer i Miljødirektoratet 
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn i lønnsspennet fra kr. 548 600 (ltr. 56) til kr. 720 100 (ltr. 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særlig kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Har du spørsmål?

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Lars Bendik Austmo, tlf. 920 58 678 eller e-post lars.bendik.austmo@miljodir.no
Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR-rådgiver Gunn Hilde Garte på telefon 477 51 389.

Ved henvendelser, oppgi referansenummer 67-2023 SNI.


Generelle opplysninger

Du søker på stillingen via Jobbnorge.no. Du skriver søknaden på norsk, og legger ved relevante attester og vitnemål for utdanning tatt i utlandet. Vitnemål for utdanning tatt i Norge må du laste opp fra Vitnemålsportalen.

Søkerlistene blir offentlige når søknadsfristen har gått ut. Ønsker du å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, så må du begrunne hvorfor. Vi tar kontakt med deg dersom vi ikke tar ønsket ditt til følge, og du får mulighet til å trekke søknaden din.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi innkaller minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om dette på Statens arbeidsgiverportal (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0). Avkrysningen brukes også til anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.

Mer informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg som søker, kan du finne i personvernerklæringen (https://www.miljodirektoratet.no/personvernerklaring/) vår.


Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine rundt 60 lokalkontor.
SNO er Miljødirektoratets feltapparat.

Sektor
Offentlig
Sted
Jotunheimen/Utladalen/Innlandet Vest, 2975 Vang i Valdres
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Biolog

Nøkkelord

naturoppsyn, nasjonalpark, verneområder, SNO, forvaltning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Lars Bendik Austmo
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
92 05 86 78
Følg firma
2482 følger dette firmaet

Jotunheimen/Utladalen/Innlandet Vest, 2975 Vang i Valdres

Annonseinformasjon

FINN-kode 330521923
Sist endret 9. jan. 2024 14:56

Rapporter annonse