Utløpt

Sykepleier 100 % langtidsvikariat

Arbeidsgiver
Oslo kommune
Stillingstittel
Sykepleier 100 % langtidsvikariat
Frist
20.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Madserudhjemmet ligger idyllisk til med Frognerparken som nærmeste nabo, og vi bruker parken flittig. Vi har egen sansehage, flere elsykler, et variert aktivitetstilbud og legger til rette for Frisk luft hele året . Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær og lav turnover. Kvalitetsforbedring er i fokus, og vi ønsker deg som brenner for eldreomsorg!
Post 1 har 26 langtidsplasser. Fra januar 2024skal 13 plasser omgjøres til avlastningsplasser. Avlastningsplasser er et korttidstilbud til hjemmeboende.Et avlastningsopphold tildeles som et avlastningstiltak overfor pårørende som har tyngende omsorgsoppgaver. Oppholdet tildeles basert på pårørendes behov for avlastning, hvile, fritid og eventuelt ferie og deres mulighet til å delta i vanlige sosiale aktiviteter og samfunnsaktiviteter.
Tilbud om avlastning er et viktig tiltak for pårørende med omfattende omsorgsoppgaver, og bidrar til at omsorgstrengende kan bo lenger hjemme

Post 2 har 29 langtidsplasser. Post 3 er en avdeling for personer med demens med26 plasser.

Hos oss får du muligheten til et tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper som lege, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleiere og helsefagarbeidere. Her er det mulig å utvikle seg sammen med kompetente og hyggelige kolleger i et arbeidsmiljø preget av våre verdier: Brukerorientering, respekt, engasjement og redelighet.

Vi søker nå sykepleier 100% i et langtidsvikariat til post 1. Stillingen er ledig fra 01.12.2023 til 28.02.2025.
Stillingen er i turnus medregelmessig helgearbeid.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt fortløpende.


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for at den sykepleien som utøves er i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og prosedyrer
 • Ansvar for å holde seg faglig oppdatert
 • Ansvar for å gjøre nødvendige beslutninger i sykepleiefaglige spørsmål
 • Ansvar for at helsetjenestene er forankret i kunnskapsbasert praksis
 • Ta initiativ til tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Medvirke til et fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Bidra til effektiv og forsvarlig ressursforvaltning
 • Utøve sykepleie til beboere/pasienter og legge til rette for brukermedvirkning
 • Ivareta rollen som Tjenesteansvarlig sykepleier (TA). (Jmf. retningslinjer for TA)
 • Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger og følge gjeldende lovverk og prosedyrer
 • Veilede, undervise og informere pasienter/beboere, pårørende, medarbeidere, studenter, lærlinger og elever
 • Samarbeide med fagansvarlig sykepleier og øvrige medarbeidere
 • Ta initiativ og bidra til tverrfaglig samarbeid sammen med blant annet lege, kvalitetssjef, fysio- og ergoterapeut, aktivitør
 • Ta initiativ til bruk av relevante digitale løsninger (deriblant velferdsteknologi), og følge gjeldende lovverk og prosedyrer
 • Følge opp og utvikle kvaliteten gjennom ivaretakelse av pasientsikkerhet og kontroll av tjenenesteutøvelse
 • Delta i utviklings- og kvalitetsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier, gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse
 • Dokumentert norskkompetanse skriftlig og muntlig tilsvarende. Bergenstest/høyere nivå C1
 • Ønskelig med videreutdanning innen relevante fagområder
 • Ivareta taushetsplikten etter gjeldende lovverk
 • Ha god innsikt i betydning av personsenteret omsorg og miljøbehandling
 • Ha god kjennskap til, og etterleve Oslo kommunes etiske regelverk og verdigrunnlag under hele ansettelsesperioden
 • Medvirke til at HMS- og IA-arbeidet drives i samsvar med interne retningslinjer og målsetninger
 • Inneha god kunnskap om bruk av dokumentasjonsverktøy og kvalitetssystem. Gjerne erfaring med Gerica
 • Kjennskap for endrings- og omstillingsarbeid
 • Opplistingen av ansvars- og arbeidsområder som er oppført i denne stillingsbeskrivelse er ikke uttømmende.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Dubrenner for eldreomsorg og kvalitetsforbedring!
 • Du har gode holdninger og samarbeidsevner, kan jobbe selvstendig men trives også i team
 • Duer pålitelig, strukturert, fleksibel og målrettet
 • Du liker å veiledeog dele av dine kunnskaper
 • Du er positiv, løsningsorientert og tilpasningsdyktig
 • Du viser engasjement, redelighet, respekt og er brukerorientert
 • Du er nysgjerrig, digital og omstillingsdyktig.

Vi tilbyr

 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsforhold i Oslo pensjonsforsikring
 • Et inkluderende arbeidsmiljø med humor og takhøyde. Her samarbeider vi og ivaretar hverandre. Vi jobber for å gjøre hverandre gode.
 • En god nærværskultur med lav turnoverEn spennende og variert arbeidshverdag i et dynamisk fagmiljø
 • Muligheter for karriereutvikling
 • Systematisk opplæring og veiledning i regi av kvalitetssjef
 • Kun elektroniske søknader vil bli behandlet

Om arbeidsgiveren

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 10000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vaksinasjonsstatus mot sesonginfluensa og holdninger til vaksinering generelt vil kunne bli lagt vekt på i vurderingen av personlig egnethet


 Vi ser frem til å høre fra deg.


Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Sektor
Offentlig
Sted
Madserud allé 35, 0274 Oslo
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier,
Sykepleier / Eldreomsorg
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

sykepleier, Oslo kommune, vikariat, eldreomsorg

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ljiljana Cirkovic Softic
Stillingstittel
None
Telefon
48 32 71 26
Følg firma
549 følger dette firmaet

Madserud allé 35, 0274 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 330348170
Sist endret 18. des. 2023 15:10

Rapporter annonse