Utløpt

Rådgiver innen fisk- og viltforvaltning

Arbeidsgiver
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Stillingstittel
Rådgiver fisk- og viltforvaltning
Frist
13.12.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Har du lyst til å jobbe med forvaltning av innlandsfisk og vilt i Telemark fylkeskommune? Ønsker du å være en del av et større fagmiljø som jobber tverrfaglig innenfor klima og miljø? Da kan dette være jobben for deg.

Vi søker deg som har fagkompetanse og interesse for å jobbe med naturforvaltning generelt, og fiske- og viltforvaltning spesielt. Dette er en jobb med varierte oppgaver, og du vil få spennende utfordringer innenfor fagfeltet. Hos oss vil du bli en del av et dedikert og utviklingsorientert fagmiljø med rom for drøfting og kollegaer som bistår og støtter hverandre.

Fylkeskommunen har ansvaret for forvaltning av høstbare, ikke-truede viltarter i fylket. Dette betyr at vi har ansvar for ivaretakelse av viltets leveområder, og skal bidra til at vilthensyn blir ivaretatt i kommunale planer. Fylkeskommunen skal være en pådriver for kunnskapsproduksjon og utviklingsprosjekter, rådgivende organ for kommunene, rettighetshavere og andre interessenter ift. høstbart vilt, samt være bindeleddet mellom direktorat og departement og underliggende interessenter.

Fylkeskommunen har også ansvaret for forvaltning av høstbare, ikke truede, fiskearter i fylket. Dette innebærer blant annet myndighet til å behandle søknader innenfor fysiske tiltak i vassdrag, fiskeutsettinger, elektrofiske og fiskeundersøkelser.

Vi søker nå etter en rådgiver som både skal ivareta myndighetsoppgavene og ansvaret fylkeskommunen har innen vilt- og fiskeforvaltning. Rådgiveren skal jobbe tett med våre andre fagfolk i seksjonen og eksternt.   

Stillingen er lagt til seksjon Klima, næring og innovasjon i sektor samfunnsutvikling. Seksjonen har blant annet ansvar for klimaarbeid i fylkeskommunen, næring, innovasjon, drift av nettverk i samarbeid med andre samfunnsaktører, internasjonalt samarbeid, vannforvaltning og vilt- og fiskeforvaltning.

Stillingstype: FastStillingsstørrelse: HeltidSøknadsfrist:13.12.23

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Saksbehandling etter relevant lovverk
 • Faglig veiledning ovenfor kommuner og rettighetshavere om innlandsfisk og viltfaglige spørsmål
 • Ansvar for forvaltning av høstbare, ikke truede arter av vilt og innlandsfisk
 • Ivareta det regionale hensynet til vilt, fisk og andre ferskvannsorganismer i arealplansaker
 • Forvaltning av sel (behandle søknader om jakt, rapportering mm)
 • Forvaltning av tilskudd til vilttiltak gjennom det regionale viltfondet
 • Deltakelse i prosjekter og nettverk mm.
 • Bidra inn i andre oppgaver i seksjonen etter behov

Arbeid med vilt- og fiskeforvaltning innebærer mye kontakt med andre offentlige regionale og lokale etater, nasjonale myndigheter, grunneiere, frivillige organisasjoner, og kraftselskaper.

Kvalifikasjoner og ønsket erfaring

 • Relevant naturvitenskapelig utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Det vil være en fordel med erfaring fra offentlig miljøforvaltning, fortrinnsvis innen vilt- og/eller fiskeforvaltning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

Vi søker deg med engasjement, initiativ og god arbeidskapasitet. For å lykkes i stillingen er det viktig å utvise god rolleforståelse og ha gode samarbeidsegenskaper. Du må evne å skape god dialog i veiledningsarbeidet eksternt og ha evne til å jobbe tverrfaglig internt. I stillingen er det viktig å jobbe målrettet og effektivt med en strukturert arbeidsform.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. 

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med komplekse, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.Fra 2024 vil Telemark bli en egen fylkeskommune igjen og bestå av 17 kommuner med til sammen 175 000 innbyggere.Telemark er som et Norge i miniatyr, med kystkultur og skjærgård, byer med verdensledende prosessindustri og bygder med mektige fjellområder. I Grenlandsområdet er bosettingen konsentrert, resten av fylket består av livskraftige bygder og små byer.

Nettverk
Facebook, LinkedIn
Sektor
Offentlig
Sted
Torggata 18, 3717 Skien
Bransje
Dyr og dyrehelse,
Fiskeri og oppdrett,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse,
Rådgivning,
Saksbehandler
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Vilt, Fisk, Natur, Forvaltning, Miljø

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bård Sæthre
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
41 63 40 44
Følg firma
1457 følger dette firmaet

Torggata 18, 3717 Skien

Annonseinformasjon

FINN-kode 329683240
Sist endret 3. jan. 2024 10:48

Rapporter annonse