Utløpt

Rådgiver innen vannforvaltning

Arbeidsgiver
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Stillingstittel
Rådgiver vannforvaltning
Frist
13.12.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Vil du jobbe med bærekraftig vannforvaltning i nye Telemark fylkeskommune?

Vi søker etter en samfunnsengasjert rådgiver som skal jobbe med vannforvaltning fra fjell til kyst.

Vann er en av våre viktigste naturressurser. Godt vannmiljø har betydning for folkehelse, næringsutvikling, bosettingsmønster, reiseliv, friluftsliv og naturmangfold. Fylkeskommunen har et lovpålagt ansvar for regional vannforvaltning. Ansvaret følger av vannforskriften og EUs vanndirektiv, og arbeidet henger nært sammen med ansvar og oppgaver lagt til nasjonalt og lokalt nivå. Vi søker nå etter en rådgiver som både skal ivareta myndighetsoppgavene og rollen vår som samfunnsutvikler innen vannforvaltning. Rådgiveren skal jobbe tett med våre andre fagfolk på feltet.   

Stillingen er lagt til seksjon Klima, næring og innovasjon i sektor samfunnsutvikling. Seksjonen har blant annet ansvar for klimaarbeid i fylkeskommunen, næring, innovasjon, drift av nettverk i samarbeid med andre samfunnsaktører, internasjonalt samarbeid, fisk- og viltforvaltning og vannforvaltning.

Stillingstype: FastStillingsstørrelse: HeltidSøknadsfrist: 13.12.23

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Følge opp regional plan for vannforvaltning for vannregionen og delta i arbeidet med revidering av planen
 • Følge opp Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden
 • Videreutvikle samarbeidet med kommunene, sektormyndighetene, organisasjoner og andre samarbeidspartnere
 • Kontakt og oppfølging av vannområdene gjennom råd og veiledning- legge til rette for møtearenaer
 • Delta i nettverksarbeid nasjonalt, regionalt og lokalt
 • Samarbeide med vannregioner og fylkeskommuner i nettverket
 • Jobbe tverrfaglig og delta i utviklingsarbeid
 • Saksbehandling av høringer og andre saker innenfor fagområdet
 • Bidra inn i andre oppgaver i seksjonen etter behov 

Kvalifikasjoner og ønsket erfaring

 • Relevant naturvitenskapelig utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Det vil være en fordel med erfaring fra offentlig miljøforvaltning, spesielt innen vannforvaltning
 • Forståelse for forvaltningsnivåene, kjennskap til fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og kunnskap om samspillet mellom administrasjon og politikk
 • Erfaring fra nettverksarbeid og/eller prosjektarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Fortrolig med bruk av ulike digitale verktøy

Personlige egenskaper

Vi søker deg med engasjement, initiativ og god arbeidskapasitet. For å lykkes i stillingen er det viktig å utvise god rolleforståelse og ha gode samarbeidsegenskaper. Du må evne å skape god dialog i veiledningsarbeidet eksternt og ha evne til å jobbe tverrfaglig internt. I stillingen er det viktig å jobbe målrettet og effektivt med en strukturert arbeidsform.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. 

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med komplekse, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.Fra 2024 vil Telemark bli en egen fylkeskommune igjen og bestå av 17 kommuner med til sammen 175 000 innbyggere.Telemark er som et Norge i miniatyr, med kystkultur og skjærgård, byer med verdensledende prosessindustri og bygder med mektige fjellområder. I Grenlandsområdet er bosettingen konsentrert, resten av fylket består av livskraftige bygder og små byer.

Nettverk
Facebook, LinkedIn
Sektor
Offentlig
Sted
Torggata 18, 3717 Skien
Bransje
Fiskeri og oppdrett,
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse,
Rådgivning,
Saksbehandler
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Vannforvaltning, Nettverk, Saksbehandling, Miljø, Bærekraft

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bård Sæthre
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
41 63 40 44
Følg firma
1458 følger dette firmaet

Torggata 18, 3717 Skien

Annonseinformasjon

FINN-kode 329679570
Sist endret 3. jan. 2024 10:28

Rapporter annonse