Fagarbeidar/assistent ved Os barnehage- Bjørnafjorden kommune

Arbeidsgiver
Bjørnafjorden kommune Os barnehage
Stillingstittel
Fagarbeidar/assistent ved Os barnehage- Bjørnafjorden kommune
Frist
05.12.2023
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Bjørnafjorden kommune

Vi har ledig 2 vikariat som fagarbeider/assistent ved Os barnehage, avdeling for småbarn. Stillingane er ledig frå snarast til og med 31.07.24. 
Ei 100% stilling og ei 90% stilling

Vi søkjer deg som ønskjer å vere med på det spanande arbeidet med å utvikle Os barnehage. Barnehagen treng fagarbeider/assistent som vil vere med å bygge opp ein arbeidsplass prega av godt humør, kultur for læring og høg kompetanse. Barnehagen sine verdiar "Meistring, tryggleik og anerkjenning" er sentrale i alt arbeid med våre barn og er viktig for eit godt barnehage-heim samarbeid.

I Bjørnafjorden kommune kan vi tilby eit inspirerande og mangfaldig fagmiljø der vi jobbar målretta for å skape gode oppvekstvilkår for barna våre. Barnehageutvikling står sentralt med særleg vekt på livsmeistring og eit godt læringsmiljø.

Arbeidsstad:
Os barnehage ligg sentralt til i Os bygda. Vi har Os Gymnas, Kuventræ idrettsplass og Os marka nær oss. Byvegen ligg parallelt til Gymnasvegen, der er det god bussforbindelse i ulike retningar. Barnehagen har 8 avdelingar. 

Ansvarsområder:

 • Medansvar for å leggje til rette for barna sin leik, læring og utvikling.
 • Delta aktivt i det daglege arbeidet med barna i barnehagen sitt inne- og utemiljø, og vere ein god rollemodell.
 • Bidra aktivt og ha medansvar i planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av det pedagogiske og praktiske arbeidet på avdelinga.
 • Bidra til å jobbe fram forbetringar og gode løysingar.
 • Jobbe førebyggjande og legge vekt på tidleg innsats.
 • Vera brukar og serviceorientert med ein konstruktiv kommunikasjonsform

Kvalifikasjonar:
Fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfaget.
Ikkje faglært blir og vurdert.
Utdanning frå utlandet skal vere NOKUT-godkjent.
Søkjar må ha gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar.
Ønskjeleg med erfaring frå arbeid med barn 0-6 år.

Vi gjer merksam på at du må leggje fram politiattest.

Eigenskapar:
Vi ser etter deg som:

 • Har eit positivt menneskesyn, og gode evner til samarbeid
 • Tar ansvar og initiativ, og er fleksibel
 • Har gode evner til kommunikasjon og refleksjon
 • Erfaring og personlege eigenskapar vert vektlagt

Vi tilbyr:

 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Løn etter gjeldande avtalar
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Etter utløpt søknadsfrist, vil det bli generert ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkommande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan bli offentlege sjølv om ein har kryssa av for å bli unnateke. Dersom anmodningen ikkje vert teke til følgje vil søkaren varslast om dette.      

Slik søkjer du:
Klikk på "søk på stilling" og følg vidare instruksjonar.  

Eksterne søkjarar må oppretta brukarnamn og passord før dei loggar seg på første gang. 

Tilsette i kommunen er allereie definert som brukar i systemet, og skal ikkje registera seg på nytt. Dersom du ikkje har internt brukarnamn og passord, kan du få dette tilsendt på e-post via funksjonen "Glemt brukernavn/passord" eller ta kontakt med personalavdelinga. 

Om arbeidsgiveren

Bjørnafjorden kommune har i underkant av 25 000 innbyggarar og rundt 1800 kommunalt tilsette.Vi er ein nær og varm kommune, noko som gjenspeglar seg i misjonen vår Det gode liv for alle. Som arbeidstakar bidrar du med oppgåver som er viktig for innbyggarane våre og lokalsamfunnet vårt. Du betyr noko, og det du gjer betyr noko!Vi jobbar med fleire spennande prosjekt, og er alltid på utkikk etter engasjerte folk med hjartet på rette staden. Er det deg?

Sektor
Offentlig
Sted
Rådhuset, Torggata 7, 5200 Os
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Barnehage / Barnehageassistent

Nøkkelord

Fagarbeider, Assistent, Barnehage

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Elisabeth Norstrand
Telefon
92 43 68 73
Følg firma
460 følger dette firmaet

Rådhuset, Torggata 7, 5200 Os

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 329609592
Sist endret 21. nov. 2023 17:42

Rapporter annonse