Utløpt

Rådgiver innen klima og grønn omstilling

Arbeidsgiver
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Stillingstittel
Rådgiver klima og grønn omstilling
Frist
13.12.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Vil du jobbe med klima og grønn omstilling i nye Telemark fylkeskommune?

Vi søker etter en kollega som skal være med på å ivareta oppgavene og rollen vår som samfunnsutvikler innen klima og grønn omstilling.

Fylkeskommunen har satt ambisiøse klimamål både for egen organisasjon og for regionen Telemark. For å få til utslippsreduksjoner er vi avhengig av innovative tiltak og en storstilt grønn omstilling av industrien. Problemstillinger knyttet til behov for produksjon av ny fornybar energi og begrenset kapasitet i strømnettet er nye utfordringer som industrien står ovenfor i omstillingen. Som fylkeskommune vil vi bruke samfunnsutviklerrollen til å legge til rette for gode samhandlingsarenaer for grønn industri sammen med industri, næringsliv og forskning.

Stillingen inngår i seksjon Klima, næring og innovasjon i sektor samfunnsutvikling. Seksjonen har blant annet ansvar for klimaarbeid i fylkeskommunen, næring, innovasjon, drift av nettverk i samarbeid med andre samfunnsaktører, internasjonalt samarbeid, fisk- og viltforvaltning, vannforvaltning og tilrettelegging for utvikling av mineralressursene på Fensfeltet.

Stillingstype: FastStillingsstørrelse: HeltidSøknadsfrist:13.12.23

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Jobbe strategisk og operativt sammen med resten av teamet, slik at fylkeskommunen når sine klimamål
 • Lede vårt nyopprettede nettverk Samhandlingsarena for grønn industri
 • Delta i arbeidet med å etablere strategi/regional plan for areal- og kraftkrevende virksomhet
 • Jobbe tverrfaglig og delta i utviklingsarbeidet med Fensfeltet
 • Prosjektutvikling og -gjennomføring innenfor kraft, fornybar energi, klima og miljø
 • Saksbehandling av høringer og andre saker innenfor fagområdet

Kvalifikasjoner og ønsket erfaring

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Relevant yrkeserfaring med kjennskap til klima og miljøfeltet
 • Interesse for, eller kompetanse innen mineralressurser vil være en fordel
 • Kunnskap om samspillet mellom administrasjon og politikk vil være en fordel
 • Erfaring fra nettverksarbeid og/eller prosjektarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Fortrolig med bruk av ulike digitale verktøy

Personlige egenskaper

Vi søker deg med engasjement, initiativ og god arbeidskapasitet. For å lykkes i stillingen er det viktig å utvise god rolleforståelse og ha gode samarbeidsegenskaper. Du må evne å skape god dialog i veiledningsarbeidet eksternt og ha evne til å jobbe tverrfaglig internt. I stillingen er det viktig å jobbe målrettet og effektivt med en strukturert arbeidsform.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. 

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med komplekse, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.Fra 2024 vil Telemark bli en egen fylkeskommune igjen og bestå av 17 kommuner med til sammen 175 000 innbyggere.Telemark er som et Norge i miniatyr, med kystkultur og skjærgård, byer med verdensledende prosessindustri og bygder med mektige fjellområder. I Grenlandsområdet er bosettingen konsentrert, resten av fylket består av livskraftige bygder og små byer.

Sektor
Offentlig
Sted
Torggata 18, 3717 Skien
Bransje
Konsulent og rådgivning,
Kraft og energi,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse,
Rådgivning,
Saksbehandler
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

klima, bærekraft, grønn omstilling, miljø, nettverk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bård Sæthre
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
41 63 40 44
Følg firma
1459 følger dette firmaet

Torggata 18, 3717 Skien

Annonseinformasjon

FINN-kode 329589690
Sist endret 2. jan. 2024 15:08

Rapporter annonse