Utløpt

Avdeling for kompetanse og ressurser, Utenrikstjenstens kompetansesenter - språklærer spansk.

Arbeidsgiver
Utenriksdepartementet
Stillingstittel
Avdeling for kompetanse og ressurser, UKS, Språkenheten, rådgiver/seniorrådgiver 30005831/23
Frist
06.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Avdeling for kompetanse og ressurser, UKS, Språkenheten, rådgiver/seniorrådgiver 30005831/23

Om stillingen

Språkenheten har en ledig stilling (100) som språkrådgiver/- lærer i spansk språk og kulturforståelse fra 1. august 2024.
Språkenheten er en del av Utenrikstjenestens kompetansesenter (UKS) i Avdelingen for kompetanse og ressurser.
Språk og kulturforståelse er blant utenrikstjenestens viktigste arbeidsverktøy og er definert som deler av tjenestens kjernekompetanse. Språkenheten har ansvar for all intern språkopplæring for ansatte i UD og Norad og har også avtaler med enkelte andre departementer om språkundervisning/coaching. Opplæringen er knyttet til UDs virksomhet og skal gi den enkelte medarbeider nødvendige språkkunnskaper for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver og være forbedredet til forestående utestasjonering. I 2022 deltok 603 personer i språkundervisning totalt sett, og det ble undervist i 33 språk. De prioriterte språkene for UD er arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, portugisisk, russisk, spansk og tysk. 

Vi søker en språkrådgiver/-lærer i spansk språk og kulturforståelse til Språkenheten med relevant utdanning for undervisning for voksne. Vedkommende må kunne undervise på alle nivåer i spansk som arbeidsspråk. Språkenheten har også rammeavtale med eksterne språklærere for å dekke det totale undervisningsbehovet, i år er dette fire lærere som veiledes av fast ansatt språkrådgiver/-lærer.

Vi kan tilby en utfordrende og spennende stilling i en faglig sterk enhet, som har høy aktivitet og et mangfold av undervisningsløp.

Språkenheten har et meget godt arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte lærere og motiverte elever.

Det er ønskelig med tiltredelse 1. august 2024.


Ansvars- og arbeidsområder

•    Ansvar for spanskundervisningen for ansatte i UD og Norad samt ansatte fra enkelte andre departementer med avtale, administrasjon og undervisning. 
•    Oppfølging av rammeavtale med eksterne timelærere i spansk og og faglig veiledning av disse.
•    Bidra til videreutvikling av Språkenheten som et profesjonelt kompetansesenter for språk og kulturforståelse. 
•    Øvrige arbeidsoppgaver knyttet til Språkenhetens virksomhet ved behov.


Kvalifikasjoner

•    Må ha høyere utdanning i språk, med hovedvekt på spansk.
•    Må ha pedagogisk utdanning.
•    Må ha relevant erfaring med skreddersydd språkundervisning for voksne.
•    Må ha kunnskap om og erfaring med bruk av Det felles europeiske rammeverket for språk
•    Må ha kunnskap om og erfaring med bruk av digitale hjelpemidler i språkundervinsning.
•    Ønskelig med kunnskap om norsk forvaltning generelt, herunder utenrikstjenesten. 


Personlige egenskaper

•    Samarbeidsvillig og teamorientert.
•    Fleksibel og serviceinnstilt.
•    Nøyaktig og analytisk.
•    Effektiv også under tidspress.


Vi tilbyr

• Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. 
• Godt fagmiljø med høy kompetanse. 
• Gode etter- og videreutdanningsmuligheter. 
• Fleksibel arbeidstidsordning, sommertid.
• Sentral beliggenhet i Oslo. 
• Barnehage for 32 barn i alderen 1-6 år. 
• Eget treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden. 
• Gunstig låne- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.


Andre forhold

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.


Vilkår/betingelser

Stillingen avlønnes som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1436/1364) med bruttolønn pr. år fra ltr. 61/67 kr. 594 500/kr. 657 300 til ltr. 75 kr. 759 100 jf. Hovedtariffavtalene i staten.

Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå KONFIDENSIELT på tiltredelsestidspunktet.

Det må forutsettes at all utenlandsk utdanning som inngår i grad, er godkjent av NOKUT.


Kontaktinformasjon

Underdirektør Christina Øvestad Eikeland (leder av Språkenheten), tlf. 23951947, christina.ovestad.eikeland@mfa.no

Seniorrådgiver Wenche Skeie (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Enhet for rekruttering og forflytning, tlf. 23 95 16 47, wenche.skeie@mfa.no
 


Om arbeidsgiveren

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 94 utenriksstasjoner med om lag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av mangfold og inkludering, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.
Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.

Sektor
Offentlig
Sted
Oslo, 0030 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingen kontakperson oppgitt
Følg firma
1906 følger dette firmaet

Oslo, 0030 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 329588654
Sist endret 2. jan. 2024 15:00

Rapporter annonse