Utløpt

Sikkerheitsrådgjevar

Arbeidsgiver
Helse Vest IKT
Stillingstittel
Sikkerhetsrådgver
Frist
28.11.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Helse Vest IKT AS

Sjukehussektoren er i ei rivande utvikling. Sikker og moderne IKT er ein viktig bidragsytar for at sjukehusa skal kunne drive effektivt og godt, også i framtida. Helse Vest IKT har ansvar for produksjon av IKT-tenester til alle sjukehusa i Helse Vest, med høge krav til stabilitet, kvalitet og sikkerheit. Med cirka 1300 system og i overkant av 30 000 sluttbrukarar, er vi blant dei største IKT-miljøa på Vestlandet.

Seksjonen IKT-sikkerheit har i dag tolv engasjerte medarbeidarar i tillegg til leiar. Arbeidsoppgåvene i seksjonen inkluderer mellom anna rådgiving innan sikkerheitsarkitektur og IAM, bistand i samband med prosjektgjennomføring, innkjøp og kravspesifikasjonar. Leverandørstyring og utvikling, gjennomføring av risikovurderingar, produksjon av materiale til informasjonsarbeid knytt til informasjonssikkerheitskultur, samt gjennomføring av sikkerheitstestar og bistand i samband med logganalyse/deteksjon og beredskapssituasjonar. Det er no behov for å ytterlegare styrke seksjonen med ein sikkerheitsrådgivar.

Helse Vest IKT har kontor i Stavanger, Haugesund, Bergen og Førde. Arbeidsstad vil vere ein av desse stadane.


Arbeidsoppgåver

 • Vedlikehalde og oppdatere styringssystem for informasjonssikkerheit (ISMS)
 • Gjennomføre internkontroll
 • Utarbeide etterretningsprodukt / trusselvurderingar
 • Metodeutvikling på seksjonen
 • Leverandøroppfølging
 • Arbeid med Sikkerheitsloven
 • Rådgiving, rettleiing og opplæring innan alle fagdomena av sikkerheitsområdet
 • Støtte seksjonsleiar med andre seksjonsinterne oppgåver

Kvalifikasjonar

 • Mastergrad innan informasjonssikkerheit/samfunnssikkerheit. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglande utdanning.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • God kjennskap til relevante standardar og lovverk, som mellom anna ISO 27001, norm for informasjonssikkerheit og personvern i helse, sikkerheitsloven, personvernforordninga/GDPR med meir.
 • Erfaring med etterretning / trusselvurderingar.
 • Erfaring med risikostyring, herunder risikovurderingar.
 • Erfaring med internkontroll.
 • Du må kunne sikkerheitsklarerast, politiattest vil bli innhenta.

Personlege eigenskapar

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du samarbeider godt med både tekniske og ikkje-tekniske ressursar.
 • Du kan stadig lære deg noko nytt om fagfeltet og trusselbiletet.
 • Du er strukturert og evnar å følgje opp oppgåver på eigenhand, og i samarbeid med andre.

Vi tilbyr

Høyrast det givande ut å jobbe ein stad med eit inspirerande samfunnsoppdrag? Då vil vi snakke med deg! Hos oss får du moglegheita til å jobbe i eit unikt miljø i ein banebrytande bransje.

 • Moglegheit til å påverke utviklinga i den viktigaste sektoren i landet.
 • Deltaking i eit kompetent fagmiljø, med stor spennvidde.
 • Spanande oppgåver innan lokale, regionale og nasjonale prosjekt.
 • Løn etter avtale.
 • Medlemskap i KLP som sikrar gode pensjonsordningar.

Vi liker å sjå kvarandre på kontoret, og å møtast fysisk er viktig for samarbeid og fellesskap, og for å fylle den sosiale koppen. Men vi forstår at mange ønsker seg ein hybrid kvardag, med moglegheit til å variere mellom å jobbe heimanfrå og på kontoret. Hos oss kan du inngå avtale om heimekontor når arbeidsoppgåvene tillèt det, og vi har fleksibel arbeidstid som gir rom for ein god balanse mellom jobb og fritid.

Om arbeidsgiveren

Helse Vest IKT leverer alle IKT-tenester til spesialisthelsetenesta i Helse Vest. Våre kundar er både dei offentlege sjukehusa i Helse Vest, samt fleire private helsetenesteleverandørar i regionen. Vi har kontor i Bergen, Stavanger, Førde og Haugesund.Vi siktar mot å betre helsetenesta ved innovativ bruk av IKT-løysingar. Vi har som mål å innføre teknologi som gjer pasientbehandlinga på sjukehusa tryggare og meir effektiv. Vi er eit framtidsretta miljø som kontinuerleg samarbeider med sjukehusa for å hjelpe dei med innovative arbeidsmåtar. For å klare det, er vi avhengig av å vere ein variert miks av tilsette. I tillegg til teknologi- og IT-hovud, har vi mange flinke folk i stabs- og støttefunksjonar, og ikkje minst med helsefagleg bakgrunn.Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn, eller om du har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.Vil du verte betre kjent med oss og lese meir om kva vi driver med? Gå inn på helse-vest-ikt.no

Sektor
Offentlig
Sted
Professor Olav Hanssens vei 7, 4021 Stavanger
Flere arbeidssteder
 • 6800 Førde
 • 4068 Stavanger
 • 5527 Haugesund
 • 5052 Bergen
Bransje
IT,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sikkerhet,
IT utvikling / IT-sikkerhet
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

informasjonssikkerhet, sikkerhet, ikt

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Knut Gjærde
Stillingstittel
Seksjonsleiar
Telefon
91 67 78 66
Følg firma
776 følger dette firmaet

Professor Olav Hanssens vei 7, 4021 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 329584994
Sist endret 21. nov. 2023 14:12

Rapporter annonse