Inaktiv

Vil du vere med i utviklinga av eit framtidsretta barnevern?Velkommen til Alver barnevernsteneste!

Arbeidsgiver
Alver kommune
Stillingstittel
Sakshandsamar/kontaktperson
Frist
30.11.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med ALVER KOMMUNE

Sakshandsamar/kontaktperson

Om stillinga

Me har ei ledig fast 100% stilling i avdeling for tiltak. Vikariat kan verte aktuelle -kor det er stor moglegheit for faste stillingar etterkvart. Stillingar kan verte plassert i fleire avdelingar.  

Alver barnevernsteneste ønskjer å rekruttera og behalda godt kvalifiserte medarbeidere. Sjå garantilønstige i tenesta lengre nede i annonsa.

Me ønskjer at du har:

 • grunnleggjande forståing for barnevernstenesta sitt samfunnsoppdrag og mandat
 • god relasjonskompetanse
 • god forståing- og fagleg innsikt i barns utvikling og behov
 • evne til å handtere kompleksitet i saker og har endringskompetanse
 • evne til å arbeide i motstand, stå i og løyse konflikter

Arbeidsoppgåver

 • Sakshandsaming etter Barnevernslova og anna relevant lovverk - herunder samtale og samarbeide med barn, unge og deira familiar, møteverksemd og dokumentasjonsarbeid etter gjeldande rutinar.
 • Tverrfagleg- og tverretatleg samarbeid. 
 • Delta i tenesta sitt utviklingsarbeid.
 • Utføre oppgaver i tråd med internkontroll og retningslinjer.
 • Være barnevernstenesta sin representant eller vitne i Barneverns- og helsenemnda og øvrig rettsapparat
 • Noko ettermiddagsarbeid og reisevirksomhet må påregnes


Kvalifikasjonskrav

 • Stillinga krev  bachelorgrad i sosialt arbeid (sosionom eller barnevernspedagog). Master i barnevern vert føretrukke. 
 • Søkjere med anna relevant høgskuleutdanning på bachelornivå kan vurderas om vedkommende har master i barnevern, kan vise til erfaring frå kommunal barnevernteneste eller har anna relevant arbeidserfaring.
 • Erfaring frå arbeid direkte med barn og unge vil vere ein fordel.
 • Erfaring fra første- eller andrelinje i barnevernet eller anna offentleg sakshandsaming er ønskjeleg 
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Grunnleggjande IKT-kompetanse
 • Fremleggje gyldig politiattest før tilsetjing. 
 • Evne til å utvise juridisk forståelse, og gjøre barnevernsfaglege vurderinger 
 • Gode norskkunnskaper muntleg og skriftleg  

 • Førarkort klasse B. Me har tenestebilar

I tillegg vil følgjande verte vektlagt:

 • At du kan utføre arbeidsoppgåver med respekt for barn og deira familiar
 • At du kan jobbe målretta, ha god struktur og gjennomføringsevne
 • At du tar ansvar for dine arbeidsoppgåver og eigen kompetanseutvikling, samt deltar aktivt i å skape eit godt og utviklingsfremmende arbeidsmiljø
 • At du har god arbeidskapasitet og god oversikt i eigne arbeidsoppgåver.
 • At du har evne til å begeistre og dele kunnskap

Personleg eignaheit blir sterkt vektlagt.

 


Vi tilbyr

Me tilbyr:

 • At du kjem til ei teneste med godt arbeidsmiljø, dyktige kollegaer og til ei teneste i spanande utvikling. Samt svært flotte og tilpassa lokalitetar.
 • Sjølvstendig fleksibelt arbeid
 • Fagutvikling på fleire ulike område
 • Systematisk oppfølging av nytilsette
 • Intern og ekstern rettleiing
 • Dyktige og kvalifiserte kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Deltaking i utviklingsarbeid.
 • Fleksitid
 • God pensjonsordning

Alver barnevernsteneste ynskjer godt kvalifiserte søkarar til tenesta. Tenesta har eigen lønnstige:

Ved 10 års ansennitet:

3 års utdanning tilsvarer minimum kr 556 600,-/år + 10 000,- i hht. Alver si garantilønsstige.

4 års utdanning tilsvarer minimum kr 581 100,-/år + 10 000,- i hht. Alver sin garantilønsstige

5 års utdanning tilsvarer minimum kr 609 200,-/år + 10 000,- i hht. Alver sin garantilønsstige

Master  tilsvarer minimum kr 643 700,-/år + 10 000,- i hht. Alver sin garantilønnsstige

Ved 16 års ansennitet gis et tillegg på kr 25 000,- /år på garantilønsstige

 

 

 

 


Om arbeidsgiveren

Alver barnevernsteneste er lokalisert i Helsehuset i Knarvik/ Nordhordland. Barnevernstenesta består av tenesteleiar, stab, samt i alt fire avdelingar: mottak – og undersøking, tiltak, barne- og familieavdeling (veilederteam og miljøteam) og fosterheim. Tenesta har eiga samarbeids – og nettverkskontakt som i hovudsak arbeider med ekstern opplæring og samarbeid med andre instansar. Tenesta har psykolog og fag - og utviklingsleiar tilsett. Tenesta som heile består i overkant  av 55 tilsette.  
Barnevernstenesta er særleg oppteken av medverknad frå born, og kunnskap frå born og foreldre. Tenesta er  vidare særleg oppteken av å driva eit godt forsvarleg barnevern på alle område, samt ha høg kvalitet på utføring av arbeidet. Det er eit mål for barnevernstenesta å få eit meir ope barnevern, der me er synlege og meir tilgjengelege for born, foreldre, og tilsette i barnehage, skule og førebyggjande helse.
Tenesta er oppteken av å få inn og behalda godt kvalifiserte tilsette ved å gje god oppfølging, ekstern rettleiing og gode lønnsvilkår. 
Barneverntenesta deltek i diverse prosjekter og har fokus på utvikling og kompetanseheving for den enkelte medarbeidar og tenesta som heilskap.

Sektor
Offentlig
Sted
Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Helse og omsorg,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Saksbehandler

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anette Z Dalland
Stillingstittel
Avdelingsleiar
Telefon
97 16 66 82
Følg firma
380 følger dette firmaet

Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø

Annonseinformasjon

FINN-kode 329574870
Sist endret 1. des. 2023 00:00

Rapporter annonse