Virksomhetsleder for ressurssenter oppvekst (ROS)

Arbeidsgiver
Verdal kommune
Stillingstittel
Virksomhetsleder for ressurssenter oppvekst (ROS)
Frist
10.12.2023
Ansettelsesform
Fast
Verdal kommune har ledig 100 % stilling som virksomhetsleder for ressurssenter oppvekst (ROS) fra 01.03.2024.
Virksomhetsleder har ansvar for barnevernstjenesten, helsestasjon, PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) og ungdomsarbeid i Verdal kommune, og er en del av kommunalsjef oppvekst sin
ledergruppe. Virksomhetslederen er en av fire virksomhetsledere innen oppvekst, og skalløse samfunnsoppdraget isamarbeide med rektorene i grunnskolen, styrerne i barnehagene og ledere innen integrering og mangfold.

Virksomhetsleder er delegert kommunedirektørens myndighet for sitt myndighetsområde innen fag, personal og økonomi. Det forventes at virksomhetsleder ser helhet og bidrar i fellesprosesser i utviklings- og omstillingsarbeidet innen virksomhetsområdet og i Verdal kommune.

Verdal kommune har store ambisjoner for fremtiden når det gjelder utviklingen av sine tjenester. Kommunens ambisjon er å sette innbyggerne i sentrum av denne utviklingen. Tjenesteutvikling i Verdal kommune består av kontinuerlig utvikling og forbedring av kommunens tjenester. Dette krever utstrakt tverrfaglig samarbeid. Reelt tverrfaglig samarbeid er noe av nøkkelen for å lykkes med samfunnsoppdraget innen oppvekstsektoren i Verdal kommune. I dette arbeidet spiller virksomhetslederen og ROSen viktig rolle, sammen med blant annet andre virksomhetsledere, rektorer, barnehagestyrere, andre interne virksomhetsområder og eksterne tjenester.

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant høyere utdanning
 • Du har lederutdanning og ledererfaring
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du har god faglig kunnskap og erfaring innen ansvarsområdet
 • Du har god økonomiforståelseog økonomistyring
 • Du har god digital kompetanse og erfaring i bruk av kommuneadministrative systemer
 • Du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet

Personlige egenskaper

 • Du er samhandlende og inspirerer til felles innsats mellom organisasjonsnivå
 • Din lederstil preges av involvering, tydelig kommunikasjon og god gjennomføringsevne
 • Du er nyskapende og engasjert i arbeidet med utvikling av kommunale tjenester og utviklingsarbeid
 • Du kan vise til gode resultater i personalledelse og relasjonsbygging
 • Du har høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Et samarbeidende og godt arbeidsmiljø, med engasjerte og dyktige ansatte
 • En samhandlende og utviklingsorientert ledergruppe
 • Delta i utviklingen av ROS (ressurssenter oppvekst) i Verdal, i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel
 • Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsavtaler

Om arbeidsgiveren

Fakta om Verdal kommune Verdal kommunes visjon er Sterk fortid – stolt framtid . Våre verdier er Åpen – Trygg – Modig , og disse verdiene skal særprege både det interne arbeid og møtene med innbyggere og samarbeidspartnere. Kommunen har tre hovedsatsingsområder i kommuneplanen, og som skal bidra til å skape ei stolt og bærekraftig framtid for verdalssamfunnet: - Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig – i førersetet for grønn omstilling og grønne verdier - Inkluderende, raus og mangfoldig – bygd på verdighet, mestring og gode menneskemøter - Skapende, kompetent og framtidsrettet – en offensiv drivkraft i Trøndelag  Verdal kommune er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal er hjemkommunen til landets tredje største industripark – en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere.  Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over 1,3 milliarder kroner.  Slik behandler vi søknader

Verdal kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25, slik at vedkommende gis anledning til å vurdere om søknaden likevel opprettholdes. Verdal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, eventuelle funksjonsnedsettelser og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.  

Sektor
Offentlig
Sted
Rådhusgata 2, 7650 Verdal
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse
Arbeidsspråk
Norsk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Harald Morten Steen
Stillingstittel
Kommunalsjef oppvekst
Telefon
90 17 12 62
Følg firma
31 følger dette firmaet

Rådhusgata 2, 7650 Verdal

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 329564415
Sist endret 24. nov. 2023 08:53

Rapporter annonse