Utløpt

En spennende stilling i et internasjonalt miljø rettet mot europeisk forsvarsindustri

Arbeidsgiver
Forsvarsdepartementet
Stillingstittel
Nasjonal ekspert ved Europa-kommisjonen i Brussel
Frist
05.12.2023
Ansettelsesform
Engasjement

Nasjonal ekspert ved Europa-kommisjonen i Brussel

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.

Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.


Nasjonal ekspert ved Europa-kommisjonen

Norge deltar i flere forsvarsrelaterte EU-program, herunder "European Defence Fund" (EDF). EDFs formål er å finansiere forskning og utvikling av forsvarsrelatert teknologi i Europa. EDFs budsjett er på 8 milliarder euro for perioden 2021 - 2027. Europakommisjonen har ansvar for å styre og implementere EDF gjennom årlige utlysninger av forsvarsrelaterte FoU-prosjekter og være prosjekteier for de enkelte prosjektene.

Det er ledig en stilling som nasjonal ekspert med funksjon som seniorrådgiver ved Europakommisjonen i Brussel. Stillingen skal besettes fra 1. september 2024 og har en varighet på to år med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til Kommisjonens generaldirektorat for forsvarsindustri og rom (Directorate-General for Defence Industry and Space - DG DEFIS), i avdeling for forsvarsindustri. Her vil stillingsinnehaver utføre de oppgaver vedkommende pålegges av Europakommisjonen.

Vedkommende blir plassert i en av avdelingens seksjoner med ansvar for program rettet mot europeisk forsvarsindustri eller medlemslandenes kontakt med denne. Seksjonenes fagansvar omfatter ansvar for overordnet policy for og gjennomføring av EUs forsvarsindustripolitikk, styring og implementering av det europeiske forsvarsfondet (EDF), andre programmer knyttet til europeisk forsvarsindustri, samt samarbeid mellom EU sine medlemsland.

 


Kvalifikasjoner og egenskaper 

Du må ha:

 • Relevant fullført mastergrad eller tilsvarende
 • Bred erfaring fra arbeid med forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål og i tillegg god kunnskap om et eller flere av følgende områder:
 • Internasjonalt samarbeid generelt og europeisk    forsvarssamarbeid spesielt
 • Forsvarsindustri
 • Teknologiutvikling i forsvarssektoren
 • Forsvarsanskaffelser og prosjektstyring
 • Politikkutvikling og samarbeid i EU

Det er også et krav om meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Internasjonal erfaring, fortrinnsvis i europeisk sammenheng.
 • Erfaring fra styring av prosjekter knyttet til forskning, utvikling og/eller anskaffelser
 • Skriftlig og muntlig formidlingsevne på fransk, som sammen med engelsk er arbeidsspråk i Kommisjonen

Egenskaper:

 • Kontaktskapende med gode samarbeidsevner, evne til initiativ og selvstendig arbeid.
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap, evaluere informasjon og håndtere faglig og politisk komplekse saksområder.
 • Høy personlig etisk standard.

Vi vektlegger personlig egnethet. 


Vi tilbyr

 • Tilsetting som  nasjonal ekspert med funksjon som SKO 1436 seniorrådgiver i lønnsspenn kr 635 - 821 000. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse
 • Et internasjonalt arbeidsmiljø
 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og spennende faglige utfordringer
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (https://spk.no/Medlemskap-i-SPK/) med gode låne-, pensjons- og forsikringsordninger

Andre tillegg ytes av Forsvarsdepartementet i tråd med departementets Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet.

 


 Annen informasjon

Forsvarsdepartementet ønsker at arbeidsstyrken avspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Alle som tilsettes i Forsvarsdepartementet må kunne oppnå sikkerhetsklarert på minimum nivå HEMMELIG (nasjonal sikkerhetsklarering) og SECRET (NATO sikkerhetsklarering). En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte. Mer informasjon om vilkår for sikkerhetsklarering finner du på  Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. (https://nsm.no/)

Intervju vil bli gjennomført etter søknadsfristens utløp. Etter at FD har nominert kvalifiserte kandidater vil Europakommisjonen gjøre det endelige valg av kandidat. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte seniorrådgiver Martin Blom i Forsvarsdepartementet på tlf. 23 09 64 65 eller råd for sikkerhets- og forsvarspolitikk ved EU-kommisjonen Camilla Ahm Nicklasson tlf. 950 29 259.

For denne stillingen i Europakommisjonen nå du kunne oppnå sikkerhetsklarering på nivå  HEMMELIG/NATO SECRET.

Søknad og oppdatert CV med relevante attester og vitnemålmerket FD nr. 23/61 sendes elektronisk via lenke nederst på denne siden innen 5. desember 2023.

For mer informasjon om Forsvarsdepartementet klikk her (https://www.regjeringen.no/no/dep/fd/id380/)

 


Om arbeidsgiveren

Avdeling for investeringer (FD VI) har ansvaret for departementets arbeid med investeringsvirksomheten i forsvarssektoren. Avdelingen består av følgende seksjoner: Seksjon for materiell har overordnet ansvar for forsvarssektorens materiellinvesteringer og materiellforvaltning, og ivaretar etatsstyringen av Forsvarsmateriell. Seksjon for eiendom, bygg og anlegg har overordnet ansvar for EBA-investeringer og EBA-forvaltning, og ivaretar etatsstyringen av Forsvarsbygg.
Seksjon for ressurs-, materiell- og industrisamarbeid har ansvar for blant annet for ressurs-, materiell- og kapabilitetssamarbeidet. Seksjon for porteføljestyring driver investeringsplanlegging og oppfølging på porteføljenivå av forsvarssektorens samlede materiell- og EBA-investeringer.

Sektor
Offentlig
Sted
Europakommisjonen Brussel, 0150 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Konsulent,
Samfunnsviter,
Økonomi og regnskap / Samfunnsøkonomi

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingen kontakperson oppgitt
Følg firma
1288 følger dette firmaet

Europakommisjonen Brussel, 0150 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 329544609
Sist endret 2. jan. 2024 09:44

Rapporter annonse