Utløpt

Vi søker miljøterapeut til avdeling Rud

Arbeidsgiver
Stiftelsen Fossumkollektivet*
Stillingstittel
Vi søker miljøterapeut til avdeling Rud
Frist
24.11.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet tilbyr langtids døgnbehandling for unge rusavhengigefra hele landet. Vi er en ideell stiftelse som har drevet rusbehandling for unge i alderen 15-30 år siden 1983. Fossumkollektivet har 100 behandlingsplasser fordelt på avdelinger i Viken, Innlandet og Nordland.Våre verdier er håp, ekte, fellesskap og bevegelse.Mer informasjon finner du på våre hjemmesiderwww.fossumkollektivet.no. Her er link til vårkortdokumentar.

Vi søker en medlever til Fossumkollektivets avdeling Rud i Spydeberg.
Avdelingen tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB), og behandling etter barnevernloven for unge menn i alderen 15-25 år. Rud har 14 behandlingsplasser, fordelt på flere hus og treningsleiligheter. Hovedhusene ligger landlig til i idylliske omgivelser.

Medleverskapet.Tilstedeværelse og kontinuitet sikres gjennom stiftelsens medleverturnus hvor de ansatte bor og lever sammen med ungdommene. Behandlingsmiljøet på avdelingen er preget av en anerkjennende, respektfull og omsorgsfull atmosfære der Fossumkollektivets verdier og etiske retningslinjer ligger til grunn.Vi ønsker oss medleverteam med ulik kompetanse, erfaring, alder, interesser og kjønn m.m.Menn oppfordres til å søke, da vi etterstreber en god kjønnsblanding i medleverteamene.

Behandling og miljøterapi.Fossumkollektivet tilbyr en integrert behandlingsmodell som innebærer samtidig behandling av ulike utfordringer med utgangspunkt i hvilke muligheter og potensiale ungdommene har.Den miljøterapeutiske rammen representerer en sentral og integrert del av behandlingen. Ungdommene trenger hjelp til å mestre eget liv, gjennom gode og samordnede tjenester på ulike arenaer som familie, skole og nettverk. De er i behov av trygghet, stabilitet og forutsigbare grenser, samt en meningsfylt hverdag som bidrar til opplevelse av mestring og utvikling.

Kompetanse og erfaring.Vi søker etter en miljøterapeut som har erfaring med miljøterapi, fortrinnsvis med erfaring fra traumesensitiv tilnærming, rus og psykisk helse.Vi søker personer med bachelor i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie.Det kan være aktuelt å vurdere søkere med annen relevant bachelorgrad.

Medleverturnus.Vi søker etter medlever til en 7/7 turnus. Dette innebærer at man er på jobb i 7 døgn og har fri i 7 døgn.Medleverpermisjon med full lønn i 3 måneder gis til medlevere i 7/7 turnus hvert 3 år.Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver
- Miljøterapeutisk arbeid
- Sikre god kvalitet i behandling gjennom bruk av felles retningslinjer, prosedyrer og avviks- og forbedringssystemer
- Ansvar for å føre journal og dokumentereetterpålagte lover og forskrifter iht. interne retningslinjer
- Ansvar for å gjennomføre daglig behandling av den enkelte ungdom iht. henvisning og behandlingsplan
- Samarbeide med interne og eksterne aktører
- Medansvar for eiendom og eiendeler
- Delta i ulike fag- og samarbeidsfora

Personlige egenskaper
- Du er robust, det vil si at du tåler påkjenninger og stress over tid
- Du har en livssituasjon som tillater å bo på jobb i en 7/7 turnus
- Du er fleksibel, energisk og engasjert
- Du har gode evner i kommunikasjon og samhandling
- Du er tydelig og grensesettende
- Du har stort pågangsmot, samt forståelse og engasjement for barn og ungdommer i en vanskelig livssituasjon
- Du har god skriftlig fremstillingsevne, og du er godt kjent med å dokumentere

Hva kan vi tilby deg?
- En jobb med mening hvor du vil bli utfordret både faglig og personlig
- Et arbeidsmiljø med høy fagkompetanse og stor grad av samhandling med tverrfaglige team
- Personlig og faglig egenutvikling gjennom teamarbeid, veiledning, fagdager og kurs
- Ansattgoder som firmahytter, støtte til treningsmedlemskap m.m.

Betingelser
- Gode forsikrings- og pensjonsordninger
- Lønn etter gjeldende tariffavtale Landsoverenskomsten for Spesialisthelsetjenesten.
- Fast medlevertillegg pr år. Turnus 7/7: kr 146 500
- Politiattest kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 12-11, 2. ledd. Denne attesten legges ikke ved søknaden
- Førerkort på bil kreves
- Den som ansettes forplikter seg til å jobbe i samsvar med Fossumkollektivets etiske retningslinjer og verdier

Søknad og intervjuprosess
Aktuelle kandidater kalles inn fortløpende til intervju
Sektor
Organisasjoner
Sted
Karjolkroken 186, 1821 Spydeberg
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Barnevernspedagog,
Sosionom
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Rus, Psykiatri, Ungdom, Medlever, Ideel

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Liv Johansen
Stillingstittel
Avdelingsleder Rud
Telefon
91 17 24 77
Følg firma
272 følger dette firmaet

Karjolkroken 186, 1821 Spydeberg

Annonseinformasjon

FINN-kode 329457552
Sist endret 20. nov. 2023 15:24

Rapporter annonse