Seniorrådgiver/eiendomsansvarlig

Arbeidsgiver
Sør-Vest politidistrikt
Stillingstittel
Seniorrådgiver/eiendomsansvarlig
Frist
11.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Sør-Vest politidistrikt har ledig 1-årig vikariat som sko 1364 seniorrådgiver/eiendomsansvarlig i perioden 1.april 2024 – 31.mars 2025. Stillingen er plassert ved stab for virksomhetsstyring, seksjon for økonomistyring.Arbeidsoppgaver

Eiendomsansvarlig skal ha oppfølgingsansvar av Sør-Vest politidistrikts leiekontrakter, driftsavtaler og eiendomsprosjekter. Eiendomsansvarlig skal ivareta politidistriktets interesser og bestiller-behov, samt være det faglige kontaktpunkt mot Politiets fellestjenester (PFT). PFT er formelt ansvarlig for alle politiets leieavtaler og driftstjenester. Videre skal eiendomsansvarlig:

 • Vedlikeholde porteføljeplan for politidistriktet, formidle behov og utarbeide planer for distriktet
 • Identifisere og vurdere endringsbehov
 • Koordinere brukernes langsiktige arealbehov, foreta situasjonsanalyser og bistå med løsningsforslag
 • Delta i distriktets byggeprosjekter
 • Gi råd om prioritering og legge frem grunnlag for bestilling og formell beslutning i lokal ledelse
 • Utarbeide budsjett, foreta kostnadskontroll og synliggjøre kostnader og gevinster
 • Gjennomføre risikoanalyser og planlegge sikringstiltak (fysisk sikkerhet)
 • Kontrollere at ansvarsområder og plikter blir fulgt opp iht. kontrakter og tjenesteavtaler mellom SVPD/PFT samt delta i drifts- og oppfølgingsmøter
 • Sørge for informasjon om tjenestene som leveres av PFT Eiendom inn i distriktet
 • Delta i nasjonale nettverk innenfor fagområdet

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Høyere teknisk utdannelse på minimum bachelornivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Beherske vanligste IT-verktøy
 • God budsjettforståelse og evne til å foreta prioriteringer etter føringer fra politimesteren

Ønskelige:

 • Bred erfaring fra byggetekniske fag og/eller eiendomsledelse
 • Erfaring med langsiktig og strategisk planlegging
 • Erfaring fra forvaltningsselskap eller byggherreorganisasjon, gjerne offentlig sektor
 • Erfaring med offentlige anskaffelser


Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Må kunne klareres for aktuelt nivå jamfør sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

 • Analytisk, systematisk og utviklingsorientert
 • Ha gode samarbeidsevner samtidig som vedkommende må kunne arbeide faglig selvstendig og ha god gjennomføringsevne
 • Godt helhetlig blikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid
 • God evne til å kommunisere og bygge relasjoner med andre
 • Ha fleksibilitet

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi. En utfordrende rolle med stor synlighet og bred kontaktflate
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (SKO 1364) fra kr 698.100 brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalenhttps://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Sør-Vest politidistrikt har ca. 520.000 innbyggere fordelt i 29 kommuner. 23 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Vestland og 1 i Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Sør-Vest politidistrikt er et mangfoldig distrikt med byer, bygder og tettsteder i alle størrelser. Næringslivet er variert. Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Politidistriktet preges av svært variert natur som gir gode muligheter for rekreasjon, både ved fjord og fjell. Distriktet har et rikt kulturliv.
Politidistriktet har ca. 1200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker. Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.
Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.
Hovedmålsettingen for distriktet er å møte publikums behov for trygghet, lov og orden
 


Stab for virksomhetsstyring er en strategisk lederstøttestab for å støtte politimesteren og hans ledergruppe i ledelsen av Sør-Vest politidistrikt. En funksjonell driftsenhet som skal bidra til utvikling av beslutningsgrunnlag, strategier og planer innenfor sine ansvarsområder på distriktsnivå, og håndtere oppgaver og sakstyper som det ellers ikke er hensiktsmessig å løse ved geografiske driftsenheter.
Stab for virksomhetsstyring består av 25 medarbeidere fordelt på to seksjoner: seksjon for strategi og virksomhetsstyring, og seksjon for økonomistyring.
Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell legning.

Sektor
Offentlig
Sted
Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger
Bransje
Politi og sikkerhet,
Eiendom
Stillingsfunksjon
Saksbehandler

Nøkkelord

Eiendomsansvarlig

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Dagfinn Møller Nielsen
Stillingstittel
Seksjonssjef
Telefon
51 89 94 44
Følg firma
584 følger dette firmaet

Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger

Annonseinformasjon

FINN-kode 329453980
Sist endret 21. nov. 2023 10:11

Rapporter annonse