Utløpt

Seniorrådgiver opplærings- og kompetanseansvarlig

Arbeidsgiver
Sør-Øst politidistrikt
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Frist
05.12.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Politiet

I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig en fast stilling som seniorrådgiver, med funksjon som opplærings- og kompetanseansvarlig (OKA). Stillingen er for tiden stedsplassert på politihuset i Tønsberg.

Stillingen er i Stab for HR og HMS, Seksjon for HR, som er politimesterens strategiske støttestab.Seksjonen har et ansvar på overordnet og strategisk nivå innenfor arbeidsrett, kompetansestyring, personalpolitikk, HR-rådgivning,HMS, rekruttering, og organisasjons- og lederutvikling.

Du vil som seniorrådgiver i seksjon HR arbeide operativt og strategisk, med fokus på kompetanseutvikling og prosessveiledning. Du vil være en pådriver for kvalitet og profesjonalitet i HR arbeidet.

Du vil i vår seksjon være en del av et positivt og inkluderende arbeidsmiljø bestående av flere rådgivere og fagspesialister innenfor seksjonensansvarsområder, og ledes av en seksjonsleder.


Arbeidsoppgaver

 • Strategisk kompetanseplanlegging og forvaltning
 • Koordinering av opplæring i distriktet, herunderinnføring av sentrale kompetansetiltak
 • Fasilitere prosesser og bistå ledelsen i utarbeidelse avdistriktets kompetanse- og opplæringsplaner
 • Være distriktets kontaktledd mot Politihøgskolen med ansvar foravgivelser, innstillinger til studier ogsikre instruktørkompetanse i distriktet
 • Bistå de ulike fag- og opplæringsansvarlige i utvikling avpolitidistriktets rammeaktiviteter innenfor fagområdene
 • Prosessveileder på HR området for øvrig
 • Øvrige oppgaver pålagt av seksjonsleder

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • Relevant erfaring fra arbeid med kompetanseplanlegging og forvaltning

Ønskelig:

 • Erfaring fra større endringsprosesser i offentlige virksomheter
 • Erfaring fra prosessveiledning innen offentlige virksomheter
 • Erfaring med dokumentasjon og kvalifisert saksbehandling


Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

Som HR seniorrådgiver hos oss innehar du følgende egenskaper:

 • Tar selvstendig ansvar for fremdrift, tar initiativ og har stor gjennomføringsevne
 • Har gode kommunikasjonsevner som bidrar til god dialog og tett samarbeid internt og eksternt
 • Bidrar til at organisasjonen opptrer som en profesjonell arbeidsgiver i alle ledd ved å tenke helhetligog strategisk i oppgaveutførelsen
 • Løser prioriterte oppgaver under press ved å holde fokus og arbeide strukturert
 • Formidler kompleks informasjon med et tydelig og forklarende språk, både muntlig og skriftlig

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr 679 700,00 brutto per år (fra ltr 69)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser(f.eks. fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalenhttps://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Sør-Øst politidistrikt er et Norge i miniatyr med flere byer, store fjellområder, langstrakt kyst og turisme både vinter og sommer. Politidistriktet dekker fylkene Vestfold og Telemark og deler av Viken– til sammen 42 kommuner som strekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord. Det bor ca. 692 000 innbyggere i distriktet.

Politiets oppgaver er sammensatte og mangfoldig. Den sentrale beliggenheten, med mange knutepunkter for både nasjonal og internasjonal transport, gjør distriktet til et pulserende og attraktivt område.

Administrasjonsstedet for Sør-Øst politidistrikt ligger i Tønsberg. Våre medarbeidere jobber etter prinsippene i medarbeiderplattformen for politiet som innebærer å være modig, helhetsorientert, vise respekt og være tett på.

Sektor
Offentlig
Sted
Tollbodgaten 9, 3111 Tønsberg
Bransje
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Rådgivning

Nøkkelord

Opplærings- og kompetanseansvarlig, Seniorrådgiver

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Gry Margrethe Sagli
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
90 53 71 68
Følg firma
3683 følger dette firmaet

Tollbodgaten 9, 3111 Tønsberg

Annonseinformasjon

FINN-kode 329453169
Sist endret 1. jan. 2024 15:16

Rapporter annonse