Inaktiv

Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Arbeidsgiver
Agder fengsel
Stillingstittel
HMS rådgiver/seniorrådgiver Agder fengsel
Frist
10.12.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Kriminalomsorgen

HMS rådgiver/seniorrådgiver Agder fengsel

Om stillingen

Agder fengsel har ledig 100% fast stilling som HMS rådgiver. Vi søker en ny kollega som skal jobbe med profesjonalisering av helhetlig og systematisk HMS arbeid i Agder fengsel. Stillingen er ledig omgående.  

Stillingen er organisasjonsmessig plassert i avdeling lavere sikkerhet og fellestjenster med HR-rådgiver som faglig leder og assisterende fengselsleder som nærmeste personalleder.

Ansvarsområdet er hele Agder fengsel med arbeidsted avdeling Mandal, det må påregnes noe reising til Froland, Kristiansand og Evje avdelinger

HMS rådgiver skal beherske selvstendig saksbehandling, rådgivning, analyse og utvikling innenfor fagområdet. Rådgiver skal ha evne til å sette seg raskt inn i problemstillinger, utarbeide analyser, formidle analyser, målsetninger og resultater på en god måte. Stillingen krever en svært selvstendig person som evner å drive frem prosesser, og som har et sterk engasjement for HMS faget. 


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å styrke det forebyggende og systematiske HMS-arbeidet gjennom rådgivning, opplæring og bistand til ledere og verneombud
 • Ansvar for å utvikle, vedlikeholde og sikre gjennomføring av HMS retningslinjer og rutiner
 • Ansvar for at enhetens internkontrollsystem til enhver tid er oppdatert
 • Sekretariatsfunksjon for lokalt arbeidsmiljøutvalg
 • Kontakt og ressursperson ovenfor bedriftshelsetjenesten
 • Ansvarlig ovenfor årlige risikovurderinger 
 • Arbeidstidsordninger og turnusarbeid som blant annet omfatter forsvarlighetsvurderinger og disp. søknader
 • Oppfølging av skaderegister
 • Ta initiativ til og bidra inn i arbeidsmiljøprosesser i samarbeid med leder, verneombud og bedriftshelsetjenesten.  
 • Delta og organisere enhetens vernerunder
 • Avviksbehandling 
 • Øvrige arbeidsoppgaver innenfor HR/HMS sitt ansvarsområde ved behov

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • For seniorrådgiver: relevant høgskole- eller universitetsutdanning på masternivå og 5 års relevant erfaring, eller bachelorgrad og lang relevant erfaring kan unntaksvis erstatte kravet om utdanning på masternivå.
 • For rådgiver: relevant høgskole- eller universitetsutdanning på masternivå, eller relevant høgskole- eller universitetsutdanning på bachelornivå og 3 års relevant erfaring. Særlig lang og relevant erfaring kan oppveie krav til utdanning.
 • God kunnskap om arbeidsmiljøloven og regelverk innen HMS-området
 • Kjennskap til lov- og avtaleverk i staten
 • Relevant erfaring fra systematisk HMS-arbeid i større virksomhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode ferdigheter i digitale verktøy
 • Førerkort klasse B

Det er ønskelig at du har

 • Erfaring fra turnusvirksomhet innen offentlig sektor 
 • Erfaring med bemannings- og arbeidstidsplanlegging
 • Erfaring med risikovurdering og forsvarlighetsvurderinger
 • Erfaring med sikkerhet og beredskapsarbeid
 • Kjennskap til Visma GAT,  eller lignende ressursstyringsverktøy, SAP


Personlige egenskaper

For å lykkes i rollen er det viktig med gode kommunikasjons-, formidlings- og samarbeidsevner. Du evner å planlegge og strukturere en hektisk arbeidshverdag. Du opptrer tillitsskapende med god rolleforståelse og er analytisk. Du har høy gjennomføringsevne, er svært selvstendig, og er en faglig pådriver som bidrar til endring og utvikling. 


Vi tilbyr

 • Meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Interessante, selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Kantineordning, gode treningsmuligheter og mulighet for parkering for bil og sykkel

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver sko 1434/1364, fra kr. 615 700 - 708 000 pr. år, avhengig av ansiennitet/kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling) 

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20. 

Velkommen som jobbsøker hos oss!


Om arbeidsgiveren

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er "Straff som endrer" og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her. 
Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.
Region sørvest omfatter fengsler- og friomsorgskontor i Rogaland og Agder, med rundt 600 ansatte. Regionadministrasjonen ligger i Sandnes.
Agder fengsel, med avdelinger i Mandal, Froland, Evje(kvinner) og Kristiansand(Solholmen overgangsbolig) har tilsammen ca. 350 plasser og nærmere 350 ansatte.
Agder fengsel er det første fengslet i Norge bygget etter standardiseringen og skal tilby innsatte og ansatte moderne digitale hjelpemidler i hverdagen. Enheten drives etter normalitetsprinsippet og har aktivitetsplass for samtlige innsatte. Fengselsundervisningen skal ha det bredeste utdanningstilbudet i landet. Agder fengsel sin visjon er "Med fokus på fremtiden" og våre verdier er; åpenhet, trygghet og nytenking.

Sektor
Offentlig
Sted
Kvitmyrveien 141, 4516 Mandal
Bransje
Helse og omsorg,
Politi og sikkerhet,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
HMS,
Rådgivning,
Saksbehandler

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Sverre Klemmetsen
Stillingstittel
Assisterende fengselsleder
Telefon
90 61 88 57
Kontaktperson
Tom Ivar Gulbrandsen
Stillingstittel
HR-rådgiver/fagleder
Telefon
41 51 35 04
Følg firma
1135 følger dette firmaet

Kvitmyrveien 141, 4516 Mandal

Annonseinformasjon

FINN-kode 329450116
Sist endret 11. des. 2023 00:04

Rapporter annonse