Utløpt

Ved Ved Institutt for kjemisk prosessteknologi er det ledig stilling som

Arbeidsgiver
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stillingstittel
HR-konsulent/rådgiver (andregangsutlysning)
Frist
04.12.2023
Ansettelsesform
Fast

HR-konsulent/rådgiver (andregangsutlysning)

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Om stillingen

Ønsker du å jobbe med en stor bredde av operative HR-oppgaver, og trives med spennende faglige problemstillinger?

Da ønsker vi deg som vår nye HR-konsulent/rådgiver ved Institutt for kjemisk prosessteknologi!

Vi ved Institutt for kjemisk prosessteknologi tar kjemien fra labskala til industriell produksjon. Dette krever et bredt spekter av kunnskap, fra molekylære prosesser og nanoteknologi til bygging og drift av store prosessanlegg. Vi utdanner kandidater til noen av Norges viktigste industrier og har en sentral rolle i utvikling av ny bærekraftig industriproduksjon. Institutt for kjemisk prosessteknologi er ett av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Som HR-medarbeider hos oss vil du jobbe med et bredt spekter av arbeidsoppgaver innenfor lederstøtte, personalforvaltning og rekruttering. Vi håper at du er helhetstenkende og motivert for spennvidden mellom HR-oppgavene i denne mellomstore virksomheten. Som kollega hos oss vil du møte på spennende utviklingsoppgaver i en virksomhet hvor det skjer mye, og hvor endrings- og utviklingsviljen er stor.

I denne stillingen vil du bli en del av et inkluderende og internasjonalt arbeidsmiljø med ca. 140 ansatte ved instituttet, og du vil være en del av den administrative staben og som i dag teller 13 ansatte. Som HR-konsulent/rådgiver vil du ha et nært samarbeid med instituttledelsen samt inngå i en faglig HR-matrise ved fakultetet som brenner for HR-faget og du vil jobbe med en annen HR-medarbeider på instituttet. Det må påregnes endringer i stillingens oppgaver og innhold etter erfaring, kvalifikasjoner og arbeidsgivers prioriteringer.


Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling innenfor personalforvaltning/personaladministrasjon
 • Mottak av nyansatte
 • Lederstøtte innenfor rekruttering i nært samarbeid med ledelse, faggrupper og fakultet
 • Delta i utviklingsarbeid ved instituttet og fakultet
 • Lederstøtte

HR-rådgiveren er en del av HR-nettverket ved NTNU og ved Fakultet for naturvitenskap hvor det avholdes jevnlige møter med faglig fokus.


Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på bachelornivå
 • Relevant arbeidserfaring fra hovedarbeidsområdene i stillingen
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode digitale ferdigheter

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren eller offentlig forvaltning
 • Erfaring med relevant lov- og avtaleverk i staten
 • Erfaring med bruk av relevante IT-system
 • Erfaring med personalforvaltning fra mottak til avslutning

Personlige egenskaper 

 • initiativrik, strukturert, kvalitetsbevisst og fleksibel
 • gode samarbeidsegenskaper og relasjonsbygger
 • gode kommunikasjonsferdigheter og trives i møte med mange ulike mennesker
 • er endrings- og utviklingsorientert og team- og prosessorientert
 • stor forståelse for servicerollen og støttefunksjonen for den faglige virksomheten

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 

 • spennende samfunnsoppdrag: Institutt for kjemisk prosessteknologi skal gjennom de kandidatene vi uteksaminerer og forskningen vi leverer, forme morgendagens bærekraftige samfunn og løse nåværende og kommende globale utfordringer.
 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et sterkt internasjonalt fagmiljø
 • et stort HR-felleskap hvor vi legger vekt på utvikling og god delingskultur.
 • du vil få gode og engasjerte kolleger og bli en del av et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv)med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/)
 • ansattegoder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)

Lønn og vilkår 

Stillingen lønnes som seniorkonsulent/rådgiver (kode 1363/1434) etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her (https://www.ntnu.no/stillinger/dokumentasjon-av-utenlandsk-utdanning). Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.


Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_3#%C2%A725). Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med kontorsjef Tom Helmersen, tlf. 735 50 304/918 97 789, e-post: tom.helmersen@ntnu.no .Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Julie Elisa Wang, e-post: julie.e.wang@ntnu.no 

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon 

 Søknadsfrist: 04.12.2023


Om arbeidsgiveren

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 
Institutt for kjemisk prosessteknologi 
Vi tar kjemien fra laboratorieskala til industriell produksjon. Dette krever et bredt spekter av kunnskap, fra molekylære prosesser og nanoteknologi til bygging og drift av store prosessanlegg. Vi utdanner kandidater til noen av Norges viktigste industrier. Institutt for kjemisk prosessteknologi er ett av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Sektor
Offentlig
Sted
Høgskoleringen 5, 7491 Trondheim
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
HR, personal og rekruttering

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingen kontakperson oppgitt
Følg firma
1258 følger dette firmaet

Høgskoleringen 5, 7491 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 329448571
Sist endret 1. jan. 2024 14:44

Rapporter annonse